16-10-2020

Mannen domineren besluitvorming over Covid-19

Covid-19-beslissingen worden meestal genomen door mannen, volgens een nieuwe studie van een internationale groep onderzoekers. Toen de Covid-19-pandemie losbrak, werden wereldwijd in allerijl deskundige taskforces opgericht om beleid en strategieën ter bescherming van de volksgezondheid te ontwikkelen.

De onderzoekers analyseerden de gendersamenstelling van besluitvormingsorganen en taskforces uit 87 landen. Zij kwamen tot de slotsom dat over de hele wereld een tweedeling bestaat tussen degenen die beslissingen nemen en de demografie die deze beslissingen beïnvloedt.

Om gegevens te verkrijgen over de leden van besluitvormingsorganen en andere expertcomités, gebruikte het onderzoeksteam crowdsourcing in combinatie met verzoeken om informatie aan overheden en aan de lokale kantoren van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

In totaal verzamelde het team informatie over de leden van 115 groepen in 87 landen. Hiervan was 85.2 procent samengesteld uit hoofdzakelijk mannen, terwijl 11.4 procent overwegend uit vrouwen bestond. Slechts 3,5 procent van de groepen kende genderpariteit, wat betekent dat de man-vrouwverdeling tussen 45 en 55 procent lag. In de vergelijking van besluitvormingsgroepen met deskundigengroepen hadden de laatste meer kans op een hoger aantal vrouwelijke leden of op genderpariteit.

“Onze gegevens illustreren wat is uitgegroeid tot een verontrustend geaccepteerd patroon in de wereldwijde governance van gezondheid”, zo schrijven de onderzoekers. “Collectieve inspanningen op het gebied van beleidsvorming gaan structureel voorbij aan kansen om tot inclusieve en alomvattende besluitvorming te komen, wat de genderongelijkheid op andere gebieden weerspiegelt, zoals die in de academische wereld en de wetenschappen.”

Bron: BMJ Journal 2020

 

Uit dezelfde categorie

Lablek Wuhan nóg waarschijnlijker

Trouwe lezers van Medisch Dossier weten dat er veel aanwijzingen zijn dat de oorsprong van de coronapandemie is te vinden in het lab in Wuhan (China). Maar dat de ‘lablek-hypothese’ vanaf het begin fanatiek is weggedrukt door belanghebbenden. In een eerdere editie...

Het laatste nieuws