04-08-2008

Magnetische impulsen om het roken af te leren?

Een experimentele procedure die gebruikmaakt van herhaalde magnetische impulsen, kan rokers misschien van hun slechte gewoonte afhelpen. Bij het experiment waren veertien rokers betrokken die graag wilden stoppen en die elk gedurende vier dagen twee series repeterende stimulatie van hoge frequentie, TMS, kregen (transcraniale magnetische stimulatie) en twee series van schijnstimulatie. De proefpersonen rookten in de zes uur na TMS minder sigaretten dan in de zes uur na schijnstimulatie. Slechts een lichte hoofdpijn als gevolg van TMS werd als bijwerking gemeld.
 

COMMENTAAR VAN DE REDACTIE: TMS wordt wel eens gebruikt om depressie te behandelen, maar ze is nieuw als methode om met roken te stoppen. TMS zou inwerken op hersengebieden die samenhangen met het ‘beloningssysteem’. Dit betekent dat TMS niet die mogelijke bijwerkingen heeft van medicijnen die zich op gebieden richten die niets met het verlangen om te roken te maken hebben. Dit eerste onderzoek zal door een groter onderzoek worden gevolgd, dat meer gegevens over TMS voor nicotineverslaafden moet opleveren.

 

 

Uit dezelfde categorie

Meten met twee maten; de kracht van de alternatieven

Alternatieve artsen/therapeuten wordt verweten dat wat ze doen  ‘niet bewezen’ is. Maar is dit terecht? Journalist Toine de Graaf vindt dat critici meten met twee maten. In zijn boek De kracht van de alternatieven schrijft hij: ‘Er is méér wetenschap-pelijk bewijs...

Meditatie vermindert pijnbeleving

Uit een nieuwe studie blijkt dat het beoefenen van mindfulness pijn met maar liefst 32 procent kan verminderen. En zelfs mensen die nog nooit eerder hebben gemediteerd, kunnen baat hebben bij deze techniek. De sleutel is om je niet te vereenzelvigen met de pijn, maar...

Mensen met een spiritueel geloof leven langer

Een spiritueel geloof houdt je gezond. Mensen met religieuze en spirituele overtuigingen leven vaak langer en hebben minder kans op een depressie of suïcidaal gedrag. Als ze toch ziek worden, zijn hun symptomen vaak niet zo ernstig als bij mensen zonder religieuze...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...