16-09-2019

Magnetische behandeling bij dwangstoornis (OCD)

Wereldwijd lijden miljoenen mensen aan een obsessief-compulsieve stoornis. Deze aandoening heeft een grote impact op hun dagelijks leven.

Transcraniële magnetische stimulatie

Nieuw Israëlisch onderzoek schetst de contouren van een nieuwe behandelmethode voor patiënten met OCD die niet reageren op andere behandelmethoden. Gewoonlijk worden de symptomen van OCD bestreden met antidepressiva of psychotherapie. Niet iedereen is hiermee echter geholpen. Het onderzoeksteam van de universiteit in Tel Aviv ontdekte dat diepe transcraniële magnetische stimulatie (TMS) mogelijk een oplossing bieden wanneer andere behandelingen falen.

Confrontatie met neurose

TMS is een neurofysiologische techniek die uitgaat van elektromagnetische inductie. Een korte magneetpuls wekt een stroom in het brein, waardoor hersengebieden kunnen worden gestimuleerd. Deze TMS-methode is al eerder getest, maar de Israëlische onderzoekers zijn de eersten die hiermee ook de hersengebieden hebben weten te bereiken die te maken hebben met OCD.

De onderzoekers verdeelden de 99 deelnemers aan het onderzoek in twee groepen. Een groep kreeg een gefingeerde behandeling en op de andere groep werd TMS toegepast. De behandelingen duurden zes weken. Vijf minuten voor iedere behandelingen werden de deelnemers opzettelijk geconfronteerd met hun specifieke neurose. Iemand met smetvrees moest bijvoorbeeld een afvalbak oppakken.

Yale-Brown schaal

Om te meten of de stimulatie effect had, hebben de deelnemers vervolgens een vragenlijst ingevuld op basis van de Yale-Brown schaal. Specialisten gebruiken deze schaal vaak om de ernst van de symptomen en de reactie op een behandeling te kunnen bepalen. Een maand na beëindiging van de TMS-behandeling merkte 45,2 procent van de deelnemers verbetering. Van degenen die een gefingeerde behandeling hadden gekregen, meldde 17.8 procent verbetering.

Ongeveer een derde van het totaal aantal deelnemers zei ook hoofdpijnklachten te ervaren. Slechts twee deelnemers stopten vanwege deze klachten met de behandeling.
 

Bron: Am J Psychiatry. 2019 May 21

Uit dezelfde categorie

Meten met twee maten; de kracht van de alternatieven

Alternatieve artsen/therapeuten wordt verweten dat wat ze doen  ‘niet bewezen’ is. Maar is dit terecht? Journalist Toine de Graaf vindt dat critici meten met twee maten. In zijn boek De kracht van de alternatieven schrijft hij: ‘Er is méér wetenschap-pelijk bewijs...

Depressie behandelen met ketamine

Onderzoekers van de Universiteit van Groningen hebben nieuwe mogelijkheden verkend voor de behandeling van mensen die aan zware depressies lijden (behandelresistente depressie).[1] Tot op heden zijn er weinig tot geen behandelingen voor deze specifieke groep...

Meditatie vermindert pijnbeleving

Uit een nieuwe studie blijkt dat het beoefenen van mindfulness pijn met maar liefst 32 procent kan verminderen. En zelfs mensen die nog nooit eerder hebben gemediteerd, kunnen baat hebben bij deze techniek. De sleutel is om je niet te vereenzelvigen met de pijn, maar...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...