Link tussen overgewicht en Alzheimer?

Overgewicht wordt geassocieerd met veranderingen in de stofwisseling die resulteren in cognitieve achteruitgang op latere leeftijd. Insulineresistentie, laaggradige ontsteking en oxidatieve stress spelen een rol bij zowel overgewicht als de ziekte van Alzheimer. Wetenschappers denken daarom dat er een verband bestaat tussen de twee.

De ziekte van Alzheimer wordt gekarakteriseerd door een opstapeling van het eiwit amyloïd-β in de hersenen en het ontstaan van zogenoemde ‘tangles’ in de hersencellen. Deze eiwitten verstoren de prikkeloverdracht in de hersenen, waardoor er dementie ontstaat. Mensen met bepaalde genen en aandoeningen waaronder atherosclerose, hoge bloeddruk en insulineresistentie hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van alzheimer. Dit zijn allemaal aandoeningen die vandaag de dag steeds vaker voorkomen en verband houden met het bestaan van overgewicht. Ook het aantal mensen met de ziekte van Alzheimer neemt toe. Wetenschappers hebben daarom gekeken naar de mechanismen die zowel bij overgewicht als de ziekte van Alzheimer voorkomen.

Insuline en de energiehuishouding

Insuline is een belangrijk hormoon om de stofwisseling te reguleren. De insulinehuishouding is echter verstoord bij mensen met overgewicht, wat leidt tot insulineresistentie en uiteindelijk diabetes. Bij de ziekte van Alzheimer leiden verstoringen in de insulinehuishouding tot de vorming van amyloïd-β en tangles. Wetenschappers denken dat hier de belangrijkste link ligt. Te meer, omdat insulineresistentie en een hoge bloedsuikerspiegel ontstekingen in het lichaam geven en kunnen leiden tot de ontwikkeling van atherosclerose. Daarnaast wordt overgewicht in verband gebracht met een verminderde functie van de energiefabriekjes in lichaamscellen, de mitochondriën. Dit leidt tot verhoogde oxidatieve stress en uiteindelijk beschadiging van weefsel, waaronder hersenweefsel.

De wetenschappers concluderen dat er een belangrijke overlap bestaat tussen processen die betrokken zijn bij overgewicht en de ziekte van Alzheimer. Door het toenemen van het aantal mensen met overgewicht, verwachten zij dat ook het aantal mensen met de ziekte van Alzheimer verder zal stijgen. Medicijnen zijn momenteel onvoldoende instaat om het verergeren van de klachten bij alzheimer te remmen. Gezonde voeding en leefstijl vanaf jonge leeftijd vermindert het risico op overgewicht en kan op termijn mogelijk de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer remmen.

Bron: Front. Hum. Neurosci., 15 December 2020

 

Uit dezelfde categorie

Risico eierstokkanker beroepsafhankelijk?

Canadese Wetenschappers van de Universiteit van Montreal hebben het risico op eierstokkanker binnen verschillende beroepssectoren onderzocht. Volgens de onderzoekers is een toegenomen risico te verklaren door de blootstelling aan chemische stoffen binnen bepaalde...

E-mailen verkleint risico op dementie

Als je alleen woont, kan het sturen van appjes en e-mails je risico op het ontwikkelen van dementie verkleinen. Sociaal isolement wordt erkend als een ‘substantiële risicofactor’ voor dementie, maar volgens onderzoekers van deJohns Hopkins University School of...

Slaapmiddelen verhogen dementierisico

Slaapmiddelen verhogen het risico op dementie dramatisch, maar alleen bij witte ouderen, niet bij zwarte. Witte oudere volwassenen die regelmatig de pillen slikken, hebben bijna 80 procent meer kans om dementie te ontwikkelen dan degenen die zelden of nooit...

Dieselvervuiling tast geheugen aan

Ga de natuur in en snuif diep de niet-vervuilde lucht in – je hersenen zullen je dankbaar zijn. Na een paar uur inademen van zelfs matige niveaus van verkeersvervuiling begint de manier waarop de hersenen functioneren al te veranderen. Blootstelling aan...

Het laatste nieuws

Gunstige effecten van microdosing

Ooit gehoord van microdosing? Misschien heb je het weleens uitgeprobeerd. Microdosing bestaat uit het innemen van een lage dosis (ofwel microdosering) LSD of psychedelische paddenstoelen (paddo’s). Naast de belangstelling voor psychedelica binnen de medische...

Universele gezondheidsvoordelen van hobby’s

Wanneer je actief wilt werken aan je welzijn en mentale gezondheid, is het een goed idee om te beginnen aan een hobby. In een recent gepubliceerd onderzoek van University College London worden hobby’s in verband gebracht met minder depressieve klachten en een groter geluksgevoel.

Glyfosaat en metabool syndroom

Wetenschappers van de universiteit van Berkeley in California onderzochten de effecten van langdurige blootstelling aan glyfosaat en aminomethylfosfonzuur (het afbraakproduct van glyfosaat) tijdens de kindertijd. Ze bestudeerden met name kinderen met leverontstekingen en jongvolwassenen met het metabool syndroom.

Psychisch verzuim onder jongeren neemt toe

Steeds meer jonge werknemers ervaren burn-outklachten. Ook de ernst van de klachten kent een stijgende lijn. Bovendien nam het aandeel verzuim door werkgerelateerde psychische klachten het afgelopen jaar toe. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNO, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.