Link tussen overgewicht en Alzheimer?

Overgewicht wordt geassocieerd met veranderingen in de stofwisseling die resulteren in cognitieve achteruitgang op latere leeftijd. Insulineresistentie, laaggradige ontsteking en oxidatieve stress spelen een rol bij zowel overgewicht als de ziekte van Alzheimer. Wetenschappers denken daarom dat er een verband bestaat tussen de twee.

De ziekte van Alzheimer wordt gekarakteriseerd door een opstapeling van het eiwit amyloïd-β in de hersenen en het ontstaan van zogenoemde ‘tangles’ in de hersencellen. Deze eiwitten verstoren de prikkeloverdracht in de hersenen, waardoor er dementie ontstaat. Mensen met bepaalde genen en aandoeningen waaronder atherosclerose, hoge bloeddruk en insulineresistentie hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van alzheimer. Dit zijn allemaal aandoeningen die vandaag de dag steeds vaker voorkomen en verband houden met het bestaan van overgewicht. Ook het aantal mensen met de ziekte van Alzheimer neemt toe. Wetenschappers hebben daarom gekeken naar de mechanismen die zowel bij overgewicht als de ziekte van Alzheimer voorkomen.

Insuline en de energiehuishouding

Insuline is een belangrijk hormoon om de stofwisseling te reguleren. De insulinehuishouding is echter verstoord bij mensen met overgewicht, wat leidt tot insulineresistentie en uiteindelijk diabetes. Bij de ziekte van Alzheimer leiden verstoringen in de insulinehuishouding tot de vorming van amyloïd-β en tangles. Wetenschappers denken dat hier de belangrijkste link ligt. Te meer, omdat insulineresistentie en een hoge bloedsuikerspiegel ontstekingen in het lichaam geven en kunnen leiden tot de ontwikkeling van atherosclerose. Daarnaast wordt overgewicht in verband gebracht met een verminderde functie van de energiefabriekjes in lichaamscellen, de mitochondriën. Dit leidt tot verhoogde oxidatieve stress en uiteindelijk beschadiging van weefsel, waaronder hersenweefsel.

De wetenschappers concluderen dat er een belangrijke overlap bestaat tussen processen die betrokken zijn bij overgewicht en de ziekte van Alzheimer. Door het toenemen van het aantal mensen met overgewicht, verwachten zij dat ook het aantal mensen met de ziekte van Alzheimer verder zal stijgen. Medicijnen zijn momenteel onvoldoende instaat om het verergeren van de klachten bij alzheimer te remmen. Gezonde voeding en leefstijl vanaf jonge leeftijd vermindert het risico op overgewicht en kan op termijn mogelijk de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer remmen.

Bron: Front. Hum. Neurosci., 15 December 2020

 

Uit dezelfde categorie

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Gedragsveranderingen voor hartpatiënten

Een multidisciplinair onderzoeksteam, verbonden aan de Radboud universiteit, heeft de effectiviteit van een nieuwe interventie onderzocht. [1] Deze interventie is gericht op het verminderen van het aantal ‘zit uren’ per dag van revaliderende hartpatiënten. Het...

Epigenetica en kinderobesitas

Wetenschappers verbonden aan de universiteit van Londen hebben een meta-analyse uitgevoerd, om de uitkomsten van epigenetisch onderzoek met elkaar te vergelijken. De wetenschappers onderzochten met name publicaties waarin de mogelijke oorzaken van kinderobesitas...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...