09-06-2022

Lang zijn geeft een risico op een veelheid aan ziekten 

Met genetische methoden afkomstig uit het VA Million Veteran Program, vond een internationaal onderzoeksteam onlangs bewijs dat onze volwassen lengte te maken kan hebben met meer dan honderd ziekten, waaronder verschillende aandoeningen die resulteren in een mindere kwaliteit van leven, zoals perifere neuropathie, wonden op de onderste ledematen en chronische veneuze insufficiëntie. 

Wetenschappers weten al enige tijd dat lange mensen bijvoorbeeld een groter risico lopen op meerdere vormen van kankers, maar ook op aandoeningen als gescheurde aorta’s en longembolie. 

Niet duidelijk was of dit verband houdt met iemands lengte of het gevolg is van omgevingsomstandigheden, zoals slechte voeding of schadelijke sociaal-culturele effecten, die ook iemands grootte kunnen beïnvloeden. 

Dit meest recente onderzoek ging daarom verder dan alleen lengte vergelijken met medische rapporten; het maakte ook gebruik van genetische gegevens. Het team probeerde duizenden genetische variaties van lange mensen te relateren aan meer dan duizend klinische kenmerken die verband houden met ziekte. 

De resultaten bevestigen eerdere studies waarin werd geconcludeerd dat langere mensen het gemakkelijker hebben als het gaat om cardiovasculaire aandoeningen zoals hypertensie, hyperlipidemie en coronaire hartziekten, maar tegelijkertijd wel meer vatbaar waren voor atriumfibrilleren en spataderen. 

De onderzoekers voegden ook enkele aandoeningen toe aan de risicolijst, waaronder infecties van de huid en het bot, en een soort zenuwbeschadiging aan de ledematen die perifere neuropathie wordt genoemd. 

De omvang van de steekproefomvang was groot: blanke Amerikanen 222.300 en zwarte Amerikanen 58.151. Daardoor kon het team ook dieper ingaan op het geslacht. Bij langere vrouwen speelden astma en niet-specifieke perifere zenuwaandoeningen, terwijl dit bij de mannelijke populatie niet naar voren kwam.

Aanvullende studies kunnen helpen bij het identificeren van oorzaken en de onderliggende biochemie. Toekomstig onderzoek zou ook enkele zwakke punten van de studie kunnen versterken door genetische bibliotheken te gebruiken die verder gaan dan een Europese afkomst en een breder deel van de bevolking te selecteren, zoals meer zwarte deelnemers, Spaanse populaties, niet-veteranen en meer vrouwen. 

Onze lengte is een gegeven, maar weten hoe deze zich verhoudt tot onze gezondheid kan ons in elk geval helpen alert te blijven op die dingen waaraan we wel iets kunnen doen, zoals een gezonde leefstijl met regelmatige beweging en goede voeding.

Bron: PLoS Genet 18(6): e1010193

Uit dezelfde categorie

Het laatste nieuws