21-12-2023

Lagere bloeddruk met zoutvervanger

Uit nieuw onderzoek blijkt dat het gebruik van een zoutvervanger (natriumbeperkt/kaliumrijk) de bloeddruk verlaagt en de kans op hart- en vaatziekten vermindert.

Dat blijkt uit een Chinese studie waaraan 1612 mensen deelnamen.1 De deelnemers waren 55 jaar en ouder, en bestonden uit 1230 mannen en 382 vrouwen. De proefpersonen werden in groepen verdeeld. Zo werd er een vergelijking gemaakt tussen deelnemers die gedurende twee jaar normaal zout gebruikten en deelnemers die natriumbeperkt zout met als vervanger kalium gebruikten (62,5% natrium en 25% kalium). Tevens werd een vergelijking gemaakt met een groep deelnemers die gedurende dezelfde periode het zoutgebruik verminderde (zowel gewoon als natriumbeperkt zout).

Boven- en onderdruk

Bij een bloeddrukmeting gaat het om twee dingen: de boven- en de onderdruk, die samen stijgen of dalen. Wanneer de hartspier samentrekt is de druk op de vaatwanden het grootst, omdat er dan veel bloed doorheen stroomt. Dit noemen we de bovendruk of ‘systolische’ bloeddruk. Als het hart hierna ontspant, neemt de druk op de vaatwanden af. Dit is de onderdruk of ‘diastolische’ bloeddruk. Boven- en onderdruk worden altijd gescheiden door een schuine streep en genoteerd in millimeter kwikdruk (mmHg). Een ideale uitslag is 120/80 mmHg. Kortom: een bovendruk van 120 mmHg en een onderdruk van 80 mmHg. Vanaf 140/90 mmHg belanden we in het grijze gebied en wordt al gesproken van ‘hypertensie’ of hoge bloeddruk.

Bloeddrukdaling door zoutvervanger

De Chinese studie weest uit dat het gebruik van natriumbeperkt zout de bovendruk significant verlaagde, met 7 mmHg. De onderdruk nam met gemiddeld 2 mmHg af ten opzichte van het gebruik van normaal keukenzout. Wanneer gewoon zout vervangen werd door natriumbeperkt zout nam de kans op hart- en vaatziekten significant af, met 40%. Ook werd een daling van het sterfterisico gezien, maar dit verschil was niet significant. Het beperken van uitsluitend de zoutinname leidde niet tot een bloeddrukdaling. Blijkbaar had het kalium een gunstig effect. Natriumbeperkt zout met kalium is te koop in elke supermarkt.

Bron:

1 Nat Med 2023; 29(4):973-981

Uit dezelfde categorie

Het laatste nieuws