26-07-2008

Keizersnede: gevaarlijk voor moeder en kind

De voorkeur in de westerse landen lijkt steeds meer uit te gaan naar de keizersnede om kinderen ter wereld te brengen. Gemiddeld wordt ongeveer de helft van alle kinderen in de VS op deze manier geboren en volgens een recent onderzoek liggen de cijfers voor Latijns-Amerika daar niet ver onder en wordt een derde van alle kinderen via een keizersnede geboren. In Nederland is het aantal keizersneden de laatste twintig jaar verdrievoudigd en bedraagt nu 15 procent van alle geboorten15.
Deze ingreep is echter niet zonder complicaties, zo is in een nieuw onderzoek ontdekt. Bij een analyse van 97.000 keizersneden die in 120 ziekenhuizen door heel Latijns-Amerika waren verricht, bleek dat zeker 20 procent van de baby’s vroegtijdig was geboren of tijdens de ingreep was overleden, terwijl ongeveer 60 procent van de moeders een postnatale behandeling met antibiotica nodig had.
Artsen zouden niet meer zo ‘gemakkelijk’ moeten doen over een keizersnede, zo concluderen de auteurs van dit rapport, en zij moeten moeders ervan op de hoogte brengen dat deze ingreep henzelf en hun kind misschien meer kwaad dan goed doet16.

 

15 Trouw, 19-3-2004
16 Lancet, 2006; 365: 1819-1829
 

Uit dezelfde categorie

Verband tussen slaap en metabolisme

Wetenschappers bekeken metingen van slaapritme om de dieperliggende oorzaken van diabetes te achterhalen. Amerikaanse psychologen van de Universiteit van Berkeley onderzochten de invloed van de hersenen op het metabolisme tijdens de NREM-slaapfase. Ze stelden vast dat...

Tegenslagen veranderen de hersenen

Het meemaken van tegenslagen verandert blijvend het functioneren van de hersenen. Dit blijkt uit onderzoek van het Radboudumc. Tijdens het onderzoek werd zelfs een mogelijk voorspellende waarde ontdekt voor het ontwikkelen van psychiatrische aandoeningen....

Het laatste nieuws

Kauwgom kauwen tegen gaatjes

Gaatjes en tandvleesontsteking zijn veel voorkomende mondziektes. Suikervrije kauwgom kan gebruikt worden om deze ziektes te voorkomen. Ook kunnen er kruiden en middelen worden toegevoegd aan kauwgom om de mondgezondheid te verbeteren. Iraanse wetenschappers hebben...

Contact met natuur bevordert geluksgevoel

De Universiteit Twente gaat onderzoeken wat het effect op het welbevinden is als je dagelijks tijd in de natuur doorbrengt. Ze vraagt deelnemers aan het onderzoek om gedurende twee weken 10 keer een half uur in een natuur door te brengen. Doe je mee?1 Eigenlijk weten...

Avondsnacken en overlijden aan kanker en diabetes

Eten na 10 uur ’s avonds verhoogt het risico op overlijden aan kanker of diabetes. Dat concluderen Chinese onderzoekers op basis van de gegevens van 41.744 Amerikaanse deelnemers die ze negen jaar hebben gevolgd. Hoe wordt de relatie tussen avondsnacken en overlijden...

Zeegeluiden en ‘zeespray’ zijn heilzaam

Niet iedereen beseft het, maar er vindt wetenschappelijk onderzoek plaats naar de heilzame werking van zee en strand. Ook in Europa, onder meer onder de vlag van BlueHealth. Dit onderzoeksinitiatief werd opgestart in 2016 en kijkt vooral naar hoe waterrijke omgevingen...