Kankercellen kunnen in winterslaap gaan om chemotherapie te ontwijken

Kankercellen zijn in staat om ‘als beren’ te overwinteren wanneer het gevaar van chemotherapie hen bedreigt, volgens nieuw Canadees onderzoek. Winterslaap is een tactiek van sommige dieren om te overleven in perioden waarin voeding schaars is.

Kankers kunnen vaak terugkeren nadat ze meerdere jaren na de behandeling verdwenen lijken te zijn. Precies weten hoe kankers behandelingen ontwijken, is belangrijk om kanker voorgoed te kunnen verslaan.

Preklinisch onderzoek naar menselijke colorectale kankercellen toonde aan dat ze in staat zijn om tot een zogeheten persister-staat te vertragen waarin ze de behandeling kunnen weerstaan.

De onderzoekers ontdekten dit door menselijke colorectale kankercellen in een petrischaaltje te verzamelen en deze bloot te stellen aan chemotherapie. Zij zagen dat de colorectale kankercellen op een gecoördineerde manier in winterslaap gingen, wanneer chemotherapie werd toegepast. De cellen stopten met zich vermeerderen, waardoor ze heel weinig voedingsstoffen nodig hadden om te overleven.

De onderzoekers voerden ook testen uit op muizen. Zodra de muizen tumoren van een bepaalde grootte ontwikkelden, behandelden onderzoekers de muizen gedurende een periode van acht weken met chemotherapie. De tumorgroei bij de muizen die deze behandeling ondergingen, was verwaarloosbaar. Toen de behandeling stopte, begon de tumorgroei opnieuw.

Vervolgens werden kankercellen uit de opnieuw gegroeide tumoren ingeënt bij andere muizen en ook deze muizen kregen chemotherapie. Ook de groei van deze cellen stopte en startte weer, nadat de behandeling was gestaakt.

Deze studie geeft volgens de onderzoekers inzicht in hoe kankercellen een ontwikkelingsgestuurd mechanisme gebruiken om de winterslaaptoestand aan te drijven, en dat leidt mogelijk uiteindelijk naar nieuwe therapeutische behandelmethoden om kankercellen te bestrijden.

BRON: cell.com

Uit dezelfde categorie

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Gedragsveranderingen voor hartpatiënten

Een multidisciplinair onderzoeksteam, verbonden aan de Radboud universiteit, heeft de effectiviteit van een nieuwe interventie onderzocht. [1] Deze interventie is gericht op het verminderen van het aantal ‘zit uren’ per dag van revaliderende hartpatiënten. Het...

Epigenetica en kinderobesitas

Wetenschappers verbonden aan de universiteit van Londen hebben een meta-analyse uitgevoerd, om de uitkomsten van epigenetisch onderzoek met elkaar te vergelijken. De wetenschappers onderzochten met name publicaties waarin de mogelijke oorzaken van kinderobesitas...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...