17-05-2018

Kabinet handelt te traag in kwestie rond gevaarlijke voedselverpakkingen

Al enkele jaren is bekend dat in gerecyclede voedselverpakkingen gevaarlijke stoffen kunnen zitten. Deze week verscheen een rapport van de Gezondheidsraad, getiteld: ‘Gevaarlijke stoffen in een circulaire economie’. Hierin wordt onder andere voor de gevaren van gevaarlijke stoffen in gerecyclede voedselverpakkingen gewaarschuwd, waaronder de minerale oliën MOAH en MOSH.

In 2012 publiceerde de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) een onthutsend rapport over de aanwezigheid van minerale oliën in voedsel, zoals MOAH en MOSH. MOAH staat voor mineral oil aromatic hydrocarbons; dit zijn (onverzadigde) aromatische koolwaterstoffen, afkomstig uit minerale olie, die kankerverwekkend en mutageen kunnen zijn. MOSH is de afkorting van mineral oil saturated hydrocarbons, waarvan inmiddels bekend is dat het orgaanschade veroorzaakt, vooral bij kinderen.

Regelgeving verbeteren

Alle duurzame, goede bedoelingen ten spijt, blijkt dat in verpakkingen die gemaakt zijn van gerecycled papier vaak nog minerale oliën uit oude drukinkten zitten. Ook kan smeerolie uit fabrieken of olie in jute oogstzakken tot vervuiling van voedsel leiden. Vandaar dat foodwatch weer een dringend beroep doet op het kabinet om haast te maken met regelgeving op dit gebied. De Gezondheidsraad roept met hun recente rapport op om “regelgeving rond recycling te verbeteren”.

Geen daadkracht

Tot nu toe is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet bepaald daadkrachtig als het neerkomt op regelgeving rond gevaarlijke stoffen in gerecyclede voedselverpakkingen. Voormalig minister Schippers erkende in 2015 dat ‘mengsels van MOAH’s inderdaad kankerverwekkend en mutageen kunnen zijn’, maar liet het vervolgens bij mooie woorden. In 2016 gaf ze aan dat gestart zou worden met ‘monitoring van minerale oliën’.

Begin 2017 zou daarvoor onderzoek worden opgestart naar babyvoeding, rijst, pasta en cornflakes. In 2018 zouden vervolgens hagelslag, brood, dierlijk vet en pinda’s worden onderzocht. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaf onlangs aan foodwatch aan dat pas in 2018 met de monitoring is gestart. Vanuit de EU zijn er geen beschermende maatregelen gekomen, dus het is nu aan het kabinet om op nationaal niveau actie te ondernemen die verder gaat dan slechts ‘monitoring’. Tot die tijd zijn consumenten mogelijk de dupe van dubieuze voedselverpakkingen.

Uit dezelfde categorie

Het laatste nieuws