08-09-2022

Je omgeving werkt door in je vruchtbaarheid

Vrouwen die in sociaaleconomisch achtergestelde buurten wonen, hebben zo´n 19 tot 25 procent minder kans om zwanger te worden dan vrouwen die elders wonen, volgens een nieuwe studie onder leiding van onderzoekers van de Universiteit van Oregon.

Onderzoekers hebben het belang van sociale determinanten voor de gezondheid al vaker naar voren gebracht. De gedachte dat je wijk je vruchtbaarheid beïnvloedt, is echter nog niet eerder diepgaand onderzocht

Deze nieuwe studie maakte gebruik van gegevens van een lopende zwangerschapsstudie (PRESTO) van de Universiteit van Boston. Het onderzoeksteam analyseerde een cohort van 6.356 vrouwen, variërend in leeftijd van 21 tot 45 jaar, die probeerden zwanger te worden zonder vruchtbaarheidsbehandeling. De meerderheid van het cohort was blank, had een universitaire opleiding voltooid en verdiende meer dan $50.000 per jaar.
De wetenschappers verzamelden de gegevens in de periode van 2013 tot 2019. Deelnemers aan de studie vulden gedurende maximaal 12 maanden elke acht weken online enquêtes in en beantwoordden vragen over hun menstruatiecyclus en of zij al dan niet zwanger waren. Tijdens de onderzoeksperiode werden 3.725 zwangerschappen gedocumenteerd.

De onderzoekers relateerden deelnemers vervolgens aan data over achtergestelde gebieden, waarbij sociaaleconomische indicatoren werden gebruikt, zoals opleidingsniveau, huisvesting, werkgelegenheid en armoede. Ze ontdekten dat bij deelnemers in de meest achtergestelde buurten sprake was van een vermindering van 19 tot 25 procent in vruchtbaarheid in vergelijking met vrouwen in de minst achtergestelde wijken.

Indien andere studies ook tot een soortgelijke slotsom komen, suggereren deze resultaten volgens de onderzoekers, dat beleid en investeringen die sociaaleconomische ongelijkheden aanpakken nodig zijn om onvruchtbaarheid in lokale gemeenschappen te verminderen.

Bron: jamanetwork.com

Uit dezelfde categorie

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Boekentip: Wie ben ik als niemand kijkt

Liesbeth Woertman onderzoekt in dit boek het leven van vrouwen in vooral de derde levensfase (na de pensionering) en de laatste vierde levensfase (vanaf ongeveer 75 jaar). Wat betekent het voor hen om een ouder lichaam te hebben in een tijd van geseksualiseerde,...

De Groene GGZ

In Nederland blijken ruim 75.000 mensen in Nederland op de wachtlijst te staan voor een behandeling binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). [1] Het Groene GGZ Partnerschap wil de natuur als helpende en helende omgeving inzetten om te voorkomen dat de klachten...

Kwik, toxines, medicijnen en hypertensie

Verschillende zware metalen, toxische stoffen en medicijnen zijn in verband gebracht met het ontstaan van een hoge bloeddruk (hypertensie). Blootstelling aan kwik zorgt bijvoorbeeld voor meer oxidatieve stress in de vaten, ontsteking, endotheliale- en mitochondriale...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...