Ivermectine opnieuw voor het voetlicht

Ivermectine stond vorig jaar voortdurend in de spotlights als mogelijke behandeling voor Covid-19. In sommige studies werd destijds beweerd dat ivermectine zou leiden tot een verlaagd overlijdensrisico aan Covid-19 en andere onderzoekers meenden dat gebruik in een vroeg stadium na besmetting zou kunnen leiden tot een verlaging van het aantal ernstige gevallen van Covid-19. De weerstand vanuit de overheid was echter groot en de voorkeur ging uit naar vaccinatie, omdat de wetenschappelijke bewijsvoering voor deze claims twijfelachtig zou zijn.

Nu is echter een nieuwe peer-reviewed studie verschenen onder leiding van Flávio A. Cadegiani, een Braziliaanse endocrinoloog. Hij heeft de preventieve werking van ivermectine bij Covid-19 onderzocht.

De onderzoekspopulatie was omvangrijk: de 223.128 proefpersonen waren allen afkomstig uit de Braziliaansee stad Itajaí. Hiervan waren er 159.560 18 jaar of ouder en niet besmet met Covid-19 tot 7 juli 2020.  Van deze groep gebruikte 28,7 procent geen en 71,3 procent wel ivermectine. De gebruikers werden verdeeld in de mate en frequentie waarin ze het middel innamen: 29,8 procent was een onregelmatig gebruiker (tot 60 mg) en 7,3 procent gebruikte het middel regelmatig (meer dan 180 mg). Vervolgens werden de data van de gebruikers vergeleken met die van niet-gebruikers.

Niet-gebruik van ivermectine vergeleken met regelmatig gebruik van ivermectine resulteerde in een 12,5-voudige toename van het sterftecijfer en in een zevenvoudige toename van het risico om aan Covid-19 te overlijden,. Dit resultaat versterkt volgens de onderzoekers de bewijslast van de preventieve effecten van ivermectine op Covid-19.

Bron:www.cureus.com

 

Uit dezelfde categorie

Sneltest voor opsporing coeliakie

In Nederland heerst er onderdiagnostiek van coeliakie. Coeliakie is een auto-immuunziekte die de dunne darm beschadigd na het eten van gluten. Coeliakie ontwikkelt zich al vroeg in het leven en de symptomen lopen uiteen, waardoor het lastig te herkennen kan zijn....

Het laatste nieuws

Contact met natuur bevordert geluksgevoel

De Universiteit Twente gaat onderzoeken wat het effect op het welbevinden is als je dagelijks tijd in de natuur doorbrengt. Ze vraagt deelnemers aan het onderzoek om gedurende twee weken 10 keer een half uur in een natuur door te brengen. Doe je mee?1 Eigenlijk weten...

Avondsnacken en overlijden aan kanker en diabetes

Eten na 10 uur ’s avonds verhoogt het risico op overlijden aan kanker of diabetes. Dat concluderen Chinese onderzoekers op basis van de gegevens van 41.744 Amerikaanse deelnemers die ze negen jaar hebben gevolgd. Hoe wordt de relatie tussen avondsnacken en overlijden...

Zeegeluiden en ‘zeespray’ zijn heilzaam

Niet iedereen beseft het, maar er vindt wetenschappelijk onderzoek plaats naar de heilzame werking van zee en strand. Ook in Europa, onder meer onder de vlag van BlueHealth. Dit onderzoeksinitiatief werd opgestart in 2016 en kijkt vooral naar hoe waterrijke omgevingen...

Voedingsinterventie verlicht prikkelbare darm

Zweedse onderzoekers vergeleken drie behandelingen bij mensen met het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS): een dieet zonder ‘snelle koolhydraten’, een koolhydraatarm en eiwit- en vetrijk dieet, en een medicamenteuze behandeling.1 Klachten namen in alle drie de groepen af,...