01-11-2019

Indiaas kruid getest als alternatief voor antibiotica

Een traditioneel Indiaas kruid zou een effectief alternatief voor antibiotica kunnen vormen – wetenschappers staan op het punt om te zien of dit klopt met de eerste proef in zijn soort in het Westen.

Het kruid genaamd andrographis (ook wel Kalmegh of Indiase gentiaan) wordt getest als natuurlijk middel tegen verkoudheid en griep. Het behandelen van dit soort veelvoorkomende ziekten met antibiotica brengt het tijdperk van de medicijnresistentie superbacterie dichterbij.

Andrographis, dat bekendstaat als de ‘koning onder de bitterplanten’, groeit in India en Sri Lanka. Men vermoedt dat dit kruid verantwoordelijk is voor het terugdringen van de Spaanse griepepidemie die het Indiase subcontinent trof in 1919.

Onderzoekers van de Britse University of Southampton hebben 20 eerstelijnszorginstellingen bereid gevonden mee te doen aan de proef, waarbij andrographis als supplement zal worden gebruikt.
Het is een placebo-gecontroleerde studie, wat betekent dat sommige patiënten het echte kruid krijgen en anderen een namaakversie. De studie richt zich op onderzoek naar het vermogen van het kruid om acute hoestklachten, keelpijn en bijholteontsteking tegen te gaan.

De resultaten zouden tegen de zomer bekend moeten zijn. Ze zouden een uitgangspunt kunnen vormen voor een grootschaliger onderzoek naar nog meer patiënten met acute luchtweginfecties.

ISRCTN clinical trial registry, 13673233

Uit dezelfde categorie

Meten met twee maten; de kracht van de alternatieven

Alternatieve artsen/therapeuten wordt verweten dat wat ze doen  ‘niet bewezen’ is. Maar is dit terecht? Journalist Toine de Graaf vindt dat critici meten met twee maten. In zijn boek De kracht van de alternatieven schrijft hij: ‘Er is méér wetenschap-pelijk bewijs...

Depressie behandelen met ketamine

Onderzoekers van de Universiteit van Groningen hebben nieuwe mogelijkheden verkend voor de behandeling van mensen die aan zware depressies lijden (behandelresistente depressie).[1] Tot op heden zijn er weinig tot geen behandelingen voor deze specifieke groep...

Meditatie vermindert pijnbeleving

Uit een nieuwe studie blijkt dat het beoefenen van mindfulness pijn met maar liefst 32 procent kan verminderen. En zelfs mensen die nog nooit eerder hebben gemediteerd, kunnen baat hebben bij deze techniek. De sleutel is om je niet te vereenzelvigen met de pijn, maar...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...