14-10-2021

IJzertekort verhoogt risico op hartaandoening

Vaak horen we dat we een ijzertekort moeten behandelen, omdat dit nierfalen of neurologische problemen kan veroorzaken. Maar dit is nog niet alles. Een nieuwe studie suggereert nu dat een ijzertekort ook te maken kan hebben met hartaandoeningen.

Coronaire hartziekten om precies te zijn; ziekten van het hart veroorzaakt door slagaderverkalking of afwijkingen in de kransslagader, bijvoorbeeld hartkramp of een hartinfarct. De onderzoekers benadrukken dat dit een observatiestudie is en niet geconcludeerd kan worden dat een ijzertekort daadwerkelijk een hartaandoening veroorzaakt.

Eerdere studies toonden aan dat een ijzertekort bij mensen met hart- en vaatziekten ziekenhuisopname en zelfs overlijden tot gevolg kan hebben. Om de vraag te beantwoorden of dit ook geldt voor de algemene bevolking, startten Duitse onderzoekers een nieuw onderzoek.

Hieraan deden ruim 12.000 mensen mee met een gemiddelde leeftijd van 59 jaar. Iets meer dan de helft was vrouw. De onderzoekers stelden twee soorten ijzertekort vast: de eerste was een absoluut ijzertekort en de tweede was een functioneel ijzertekort. Dat wil zeggen opgeslagen ijzer en ijzer dat door het lichaam circuleert.

Resultaten
In de dertien jaren die volgden, stierf iets meer dan achttien procent van de deelnemersgroep; 573 personen aan een cardiovasculaire oorzaak, 1.033 aan coronaire hartziekten en 766 aan een beroerte.

Een aanwezig functioneel ijzertekort zorgde voor een verhoging van 24 procent op coronaire hartziekten, 26 procent op cardiovasculaire mortaliteit en 12 procent op overlijden door andere oorzaken in vergelijking met geen functioneel tekort. Absoluut ijzertekort bracht een verhoging van 20 procent risico op coronaire hartziekten met zich mee in vergelijking met geen absoluut ijzertekort. Hier was geen sprake van overlijden.

Een stap verder in het onderzoek onderzochten de onderzoekers het verschil met mensen zonder ijzertekort. Hieruit bleek dat een gezond ijzerniveau bij aanvang van de studie een positievere uitslag bracht: 5 procent van de sterfgevallen, 12 procent van de cardiovasculaire sterfgevallen en 11 procent van de nieuwe diagnoses coronaire hartziekten kwamen dan niet voor.

Toekomstige studies moeten dit verder onderzoeken onder jongere generaties en met deelnemers buiten Europa, stellen de onderzoekers. Mochten deze uitkomsten dan worden bevestigd, kunnen de gevolgen van ijzertekort weer verder in kaart worden gebracht.

Bron: ESC Heart Failure, 2021: 10.1002

Uit dezelfde categorie

Glyfosaat en metabool syndroom

Wetenschappers van de universiteit van Berkeley in California onderzochten de effecten van langdurige blootstelling aan glyfosaat en aminomethylfosfonzuur (het afbraakproduct van glyfosaat) tijdens de kindertijd. Ze bestudeerden met name kinderen met leverontstekingen en jongvolwassenen met het metabool syndroom.

Psychisch verzuim onder jongeren neemt toe

Steeds meer jonge werknemers ervaren burn-outklachten. Ook de ernst van de klachten kent een stijgende lijn. Bovendien nam het aandeel verzuim door werkgerelateerde psychische klachten het afgelopen jaar toe. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNO, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overgewicht beschermt je hart niet

De ‘obesitasparadox’, die suggereert dat mensen met overgewicht beter beschermd zijn tegen ernstige hartproblemen, is eindelijk opgelost. De paradox ontstaat doordat de BMI-score (Body Mass Index) die gewoonlijk wordt gebruikt om zwaarlijvigheid te beoordelen,...

Roken verhoogt kans op mentale stoornissen

Hoewel we tegenwoordig weten dat roken ongezond is, geeft onderzoek nog steeds nieuwe inzichten in de schade die het kan aanrichten. Zo blijkt uit een grote datastudie van Aarhus University dat roken de kans op mentale stoornissen, waaronder een depressie, aanzienlijk...

Het laatste nieuws

Boekentip week 39 ”Waarom doe ik zo?”

De boekentip van deze week. 'Waarom doe ik zo?' Auteur Robert Jackman leert je vanuit je authentieke volwassen zelf in de wereld te staan. Je ontdekt de bron van je triggers en temt ze voor eens en voor altijd. Waarom maak ik steeds dezelfde (foute) keuzes? Waarom...

Kruiden & kwaaltjes: Verkoudheid

Kwaaltjes, klachten en ziekten worden al sinds mensheugenis behandeld met geneeskrachtige kruiden en planten. Vanaf het ontstaan van de synthetische geneesmiddelenindustrie is dit niet meer vanzelfsprekend. Toch blijft die eeuwenoude kennis relevant voor de...

Vapen of roken?

Dat roken schadelijk is voor de gezondheid is inmiddels welbekend, maar is vapen een gezond alternatief? Vapepennen of e-sigaretten zijn elektronische apparaatjes die zogenaamde e-vloeistoffen verdampen. E-sigaretten zouden minder schadelijk zijn dan ‘gewone’...

Bedtijd heeft invloed op diabetes

De zogenoemde nachtbraker kan voortaan beter zijn bedtijd wat vervroegen. Onderzoekers van het Amerikaanse Brigham and Women’s Hospital in Boston ontdekten namelijk dat laat naar bed gaan en laat wakker worden het risico op diabetes type 2 met 19% verhoogt.1 Mensen...

Minder slikken: hulp bij medicatie afbouwen

Patiënten in de psychiatrie zouden na een crisis hun medicatie moeten afbouwen naar een minimale dosis, om mogelijke schadelijke gevolgen en bijwerkingen te verminderen.1 Psychiater Remke van Staveren vertelde het NRC dat artsen vaak wel weten hoe ze medicatie moeten...