27-02-2018

Huisartsen registreren alcoholmisbruik onvoldoende

Huisartsen registreren naar schatting minder dan één procent van de patiënten die kampen met een alcoholprobleem in het huisartseninformatiesysteem. Promovenda Latifa Abidi van de Universiteit Maastricht (UM) deed onderzoek naar het registratiegedrag van Nederlandse huisartsen.

Grote gevolgen voor de volksgezondheid

261 van de 2349 patiënten, scoorden na het invullen van een gevalideerde vragenlijst positief op een stoornis omtrent het gebruik van alcohol. Echter bleek dat maar één patiënt als zodanig geregistreerd stond in het huisartseninformatiesysteem. Volgens Abidi kan dit grote gevolgen voor de volksgezondheid hebben. Zo’n tien procent van de Nederlandse bevolking heeft namelijk een problematische relatie met alcohol. ‘Hierdoor circuleert incomplete informatie tussen zorgverleners, met alle risico’s van dien. Denk bijvoorbeeld aan de koppeling van het huisartseninformatiesysteem met de apotheek. Sommige medicijnen gaan echt niet samen met alcohol.’

Alcoholmisbruik herkennen

De lage registratiegraad is volgens Abidi grotendeels te verklaren omdat het alcoholmisbruik vaak niet wordt herkend door huisartsen. Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft hier echter wel de zogenoemde NHG-standaard Problematisch Alcoholgebruik voor opgesteld. Volgens Abidi zou de lage registratiegraad ook komen door werkdruk. ‘Maar tijdsdruk is relatief. Ik heb eerder het idee dat een open gesprek over het alcoholgebruik van patiënten nog wat in de taboesfeer zit.’

Alcoholgebruik verminderen

Huisartsen kunnen bij deze problematiek een belangrijke rol vervullen. ‘Daarom wordt er in de huisartsopleiding ook aandacht besteed aan de signalering van problematisch alcoholgebruik door patiënten, hoe dat bespreekbaar te maken en patiënten handvatten aan te reiken hoe zij het alcoholgebruik kunnen verminderen,’ vertelt coauteur Marjan van den Akker, universitair hoofddocent Huisartsengeneeskunde aan de UM. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Current Medical Research and Opinion.

Bron: Curr Med Res Opin. 2018 Mar;34(3):567-572.

Uit dezelfde categorie

Wereldmilieudag 2023

Afgelopen maandag 5 juni vierden we Wereldmilieudag (World Environment Day): de dag dat de wereld stilstaat bij de urgente kwesties waarmee onze planeet wordt geconfronteerd. Dit jaar bestond Wereldmilieudag 50 jaar en lag de focus op oplossingen tegen plastic...

Groen, gezondheid en participatie

ZonMw, het samenwerkingsverband tussen ZorgOnderzoek Nederland (Zon) en Medische wetenschappen (Mw), is een financieringsorganisatie van onderzoek en innovatie in de gezondheidszorg. Onlangs plaatsten zij een artikel over groenparticipatie en welzijn. [1] Om de...

Natuur op recept

Onlangs lazen wij de nieuwsbrief van Juglen Zwaan (www.aHealthylife.nl). Zwaan schreef hierin over een recente studie, die aantoont dat de natuur vele voordelen biedt voor lichaam en geest. Wij geven je graag een samenvatting. [1, 2] Eerder onderzoek toonde al aan dat...

Zero Waste Nederland

Van 22 tot en met 28 mei is het de landelijke Week Zonder Afval: de week waarin we worden uitgedaagd zo min mogelijk afval weg te gooien.

Het laatste nieuws

Genen en diabetische cardiomyopathie

Cardiologen verbonden aan de Universiteit van Wetenschap en Technologie in Wuhan (China) hebben de rol van het gen ZNF593-AS bij diabetische cardiomyopathie bekeken. De uitkomsten van het onderzoek suggereren het gen als behandelmogelijkheid. [1] Diabetische...

Nitraat en hart- en vaatziekten

Het idee dat nitraatrijkvoedsel het risico op het krijgen van kanker met zich meebrengt, overschaduwd de gezondheidsvoordelen van nitraat in je groenten en fruit. Dat is de conclusie uit het onderzoek van Australische wetenschappers verbonden aan het Instituut voor...

Wereldmilieudag 2023

Afgelopen maandag 5 juni vierden we Wereldmilieudag (World Environment Day): de dag dat de wereld stilstaat bij de urgente kwesties waarmee onze planeet wordt geconfronteerd. Dit jaar bestond Wereldmilieudag 50 jaar en lag de focus op oplossingen tegen plastic...