26-06-2019

Hormoonverstorende stoffen en de psyche

Een groep mensen had al langer het vermoeden dat hormoonverstorende stoffen een negatieve invloed hebben op de hersenontwikkeling en daardoor verschillende gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Een grootschalige analyse van het beschikbare onderzoek kan dit vermoeden nu bevestigen.

De afgelopen decennia worden we blootgesteld aan een steeds groter scala aan chemische stoffen. Sommige daarvan kunnen de hormoonhuishouding verstoren, bijvoorbeeld brandvertragers die gebruikt worden op stoffen van meubels of matrassen.

Een verstoring in de hormoonhuishouding kan op elke leeftijd ongunstige gevolgen hebben op de gezondheid, bijvoorbeeld op de vruchtbaarheid. Er zijn echter groepen denkbaar waarbij blootstelling extra gevoelig ligt, bijvoorbeeld baby’s en jonge kinderen. Deze groep, tezamen met de groep ongeboren kinderen, zijn extra gevoelig voor verstoringen, omdat ze nog volop in ontwikkeling zijn.

Een grootschalige analyse

Een groep wetenschappers heeft een grootschalig literatuuronderzoek gedaan naar de gevolgen van de blootstelling aan hormoonverstorende stoffen tijdens de zwangerschap op de hersenontwikkeling van het ongeboren kind. In totaal vonden ze 568 studies die hier onderzoek naar gedaan hebben. Deze onderzoeken waren echter niet allemaal van goede kwaliteit.

Duidelijk verband

Om een duidelijke conclusie te kunnen trekken hebben de wetenschappers uiteindelijk 47 studies in hun analyse opgenomen. Uit deze studies blijkt dat er een verband bestaat tussen blootstelling aan de stoffen tijdens de zwangerschap en de ontwikkeling van autisme, ADHD, communicatiestoornissen en een algehele ontwikkelingsachterstand op latere leeftijd. Het is nog te vroeg om te stellen dat het gaat om een oorzakelijk verband, maar het onderzoek geeft wel aan dat blootstelling aan de stoffen tijdens deze cruciale ontwikkelingsperiode van het kind zo veel mogelijk voorkomen moet worden.

Bron: Int J Environ Res Public Health. 2019 Apr 12;16(8).

Uit dezelfde categorie

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Boekentip: Wie ben ik als niemand kijkt

Liesbeth Woertman onderzoekt in dit boek het leven van vrouwen in vooral de derde levensfase (na de pensionering) en de laatste vierde levensfase (vanaf ongeveer 75 jaar). Wat betekent het voor hen om een ouder lichaam te hebben in een tijd van geseksualiseerde,...

De Groene GGZ

In Nederland blijken ruim 75.000 mensen in Nederland op de wachtlijst te staan voor een behandeling binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). [1] Het Groene GGZ Partnerschap wil de natuur als helpende en helende omgeving inzetten om te voorkomen dat de klachten...

Kwik, toxines, medicijnen en hypertensie

Verschillende zware metalen, toxische stoffen en medicijnen zijn in verband gebracht met het ontstaan van een hoge bloeddruk (hypertensie). Blootstelling aan kwik zorgt bijvoorbeeld voor meer oxidatieve stress in de vaten, ontsteking, endotheliale- en mitochondriale...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...