Homeopathie als alternatief voor antibiotica bij luchtweginfecties

Luchtweginfecties komen regelmatig voor. Meestal zit een infectie in onze bovenste luchtwegen, vooral in onze neus en keel. Een virus of bacterie kan ook de lager gelegen longen of bronchiën infecteren en bijvoorbeeld uitmonden in een longontsteking (pneumonie) of bronchitis. De symptomen variëren van hoest tot koorts en benauwdheid en pijn.

Antibiotica bij een bacteriële infectie

Vaak gaat een luchtweginfectie weer vanzelf over, maar niet altijd. Wanneer het gaat om een bacteriële luchtweginfectie worden gewoonlijk antibiotica ingezet. Echter, de toenemende resistentie tegen antibiotica is binnen de medische wetenschap een steeds groter wordend probleem. In Nederland is deze resistentie overigens in vergelijking tot andere Europese landen nog relatief laag.

Pleidooi voor homeopathie

De inmiddels gepensioneerde Nederlandse homeopathisch art en oud-huisarts Lex Rutten houdt in het tijdschrift La Revue d’Homéopathie een pleidooi voor de inzet van homeopathie in de behandeling van luchtweginfecties. Volgens hem is het niet altijd direct nodig om antibiotica in te nemen. Hij bestrijdt ook dat homeopathische behandeling schadelijk zou zijn, omdat patiënten de stap naar reguliere behandeling daardoor pas later zouden zetten. Hij onderbouwt dit door de resultaten van een aantal onderzoeken te analyseren. Hij heeft in zijn onderzoek geen bewijs gevonden dat homeopathie direct of indirect schade zou veroorzaken. Rutten verwijst naar verschillende kwalitatief goede onderzoeken naar luchtweginfecties waarbij homeopathie een “substantieel positief effect” had.

Individuele afstemming

Wanneer patiënten met luchtweginfecties eerst met homeopathie worden behandeld, kan vervolgens volgens Rutten beter per persoon bepaald worden welke patiënten écht antibiotica nodig hebben. Daarmee neemt het antibioticagebruik af.

Medisch Dossier besteedt regelmatig aandacht aan homeopathie. Zo staat in ons nieuwste nummer dat deze week is verschenen een vraaggesprek met Gio Meijer, arts voor integrale geneeskunde, gespecialiseerd in homeopathie.

Bron: La Revue d’Homéopathie 2019; 10(4);47-52

Uit dezelfde categorie

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Gedragsveranderingen voor hartpatiënten

Een multidisciplinair onderzoeksteam, verbonden aan de Radboud universiteit, heeft de effectiviteit van een nieuwe interventie onderzocht. [1] Deze interventie is gericht op het verminderen van het aantal ‘zit uren’ per dag van revaliderende hartpatiënten. Het...

Epigenetica en kinderobesitas

Wetenschappers verbonden aan de universiteit van Londen hebben een meta-analyse uitgevoerd, om de uitkomsten van epigenetisch onderzoek met elkaar te vergelijken. De wetenschappers onderzochten met name publicaties waarin de mogelijke oorzaken van kinderobesitas...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...