Holistische benaderingen en depressie

Onderzoekers verbonden aan universiteit van Hong Kong hebben de effectiviteit van Intergrative Body- Mind- Spirit (IBMS) en Qigong onderzocht bij het verminderen van slaapstoornissen en depressie. [1] Zij ontdekten dat interventies met zowel IBMS als Qigong invloed hebben op het aantal cytokinen in het bloed van de deelnemers.

 Een interventie vanuit de IBMS- methode bestaat uit drukpuntmassages, bewegingsoefeningen en ademhalingsoefeningen. IBMS is een moderne holistische benadering in combinatie met verschillende oosterse filosofieën en traditionele Chinese geneeskunde. Een eerdere studie naar deze methode ondersteunde het idee dat IBMS positieve effecten heeft op de geestelijke, lichamelijke en sociale gezondheid. Qigong is een meditatieve bewegingsleer gebaseerd op het taoïsme, waarbij de nadruk ligt op het zelf genezend vermogen van het lichaam. Qigong is populair bij Chinese gemeenschappen.

Eerdere studies naar Qigong toonden aan dat deze bewegingsleer effectief de slaapkwaliteit kan verbeteren. Stress is een belangrijke voorspeller van depressie en depressieve symptomen gaan vaak gepaard met een slechte slaapkwaliteit of zelfs slaapstoornissen. Daarom vergeleken de onderzoekers de effectiviteit van beide genoemde interventies op de slaapkwaliteit, het verminderen van stress en depressieve symptomen. Ook onderzochten ze het bloed op cytokinen (eiwitten) die invloed hebben op onstekingsfasen en de hersenfuncties in het lichaam. Er werden 281 deelnemers geselecteerd met milde depressieve symptomen.

De deelnemers werden vervolgens verdeeld in drie groepen. De ene groep nam deel aan IBMS- interventie, de andere groep deed Qigong- oefeningen. De derde groep was de controlegroep en ontving geen interventie. Het onderzoek duurde drie maanden. Tijdens deze periode werd het bloed van alle deelnemers afgenomen, om de biochemische samenstelling van de deelnemers te onderzoeken en te vergelijken.

Zowel bij de deelnemers van de IBMS- interventie als de Qigong-interventie werd een betere slaapkwaliteit waargenomen. Ook ervoeren deze groepen minder stress en depressieve klachten. Verder concludeerde de onderzoekers uit de bloedonderzoeken dat het aantal cytokinen in bloed was afgenomen: eiwitten die specifiek in verband worden gebracht met depressie en slaapstoornissen.

Bron:
1 Impact of mind–body intervention on proinflammatory cytokines interleukin 6 and 1β: A three-arm randomized controlled trial for persons with sleep disturbance and depression – ScienceDirect

Uit dezelfde categorie

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Gedragsveranderingen voor hartpatiënten

Een multidisciplinair onderzoeksteam, verbonden aan de Radboud universiteit, heeft de effectiviteit van een nieuwe interventie onderzocht. [1] Deze interventie is gericht op het verminderen van het aantal ‘zit uren’ per dag van revaliderende hartpatiënten. Het...

Epigenetica en kinderobesitas

Wetenschappers verbonden aan de universiteit van Londen hebben een meta-analyse uitgevoerd, om de uitkomsten van epigenetisch onderzoek met elkaar te vergelijken. De wetenschappers onderzochten met name publicaties waarin de mogelijke oorzaken van kinderobesitas...

Meten met twee maten; de kracht van de alternatieven

Alternatieve artsen/therapeuten wordt verweten dat wat ze doen  ‘niet bewezen’ is. Maar is dit terecht? Journalist Toine de Graaf vindt dat critici meten met twee maten. In zijn boek De kracht van de alternatieven schrijft hij: ‘Er is méér wetenschap-pelijk bewijs...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...