Holistische behandeling van tinnitus 

Tinnitus, of oorsuizen, is het voortdurend waarnemen van een geluid. Tot op heden bestaat er geen effectieve behandeling. Een holistische benadering heeft mogelijk een gunstig effect. Een combinatie van muziektherapie en cognitieve gedragstherapie lijkt goed te werken bij een groep mensen. 

Mensen met tinnitus horen een constante piep, brom, sis, fluit of ruis in een of beide oren zonder dat er een geluidsbron aanwijsbaar is. Maar liefst 10 tot 15 procent van de volwassenen kampt met de aandoening. Tinnitus gaat gepaard met een negatief effect op de kwaliteit van leven door een gevoel van machteloosheid en neerslachtigheid.  

Wetenschappers hebben enkele jaren geleden gevonden dat het geluid mogelijk veroorzaakt wordt door hyperactiviteit van de gehoorzenuw door gehoorschade, waardoor de hersenen zich extra inspannen om iets te horen. Dit verklaart ook waarom het geluid met name waargenomen wordt in een stille omgeving. Een therapie met rustige achtergrondgeluiden heeft echter onvoldoende effect, omdat de aandoening ook een grote emotionele component kent. Onderzoekers hebben daarom gekeken of een holistische behandeling die zowel op het oor als op het hoofd werkt, effectief is. 

Muziektherapie en cognitieve gedragstherapie 

Aan het onderzoek namen 56 tinnituspatiënten deel. Gedurende drie maanden kregen 22 deelnemers een combinatie van muziektherapie en cognitieve gedragstherapie (CGT), 22 deelnemers kregen alleen muziektherapie en 12 deelnemers kregen alleen cognitieve gedragstherapie (een gangbare behandeling bij tinnitus). Deelnemers moesten minimaal twee uur per dag naar muziek van hun keuze luisteren, waarbij het volume zodanig hoog is dat de muziek het tinnitusgeluid maskeert. Cognitieve gedragstherapie bestond uit voorlichting door een behandelaar en het dagelijks 10 tot 15 minuten mediteren waarbij deelnemers zich concentreerden op de ademhaling en ontspanning. De klachten werden tijdens het onderzoek onderzocht door middel van gedragsonderzoek en hersenscans. 

Na drie maanden hadden de deelnemers die alleen CGT gekregen hadden en de mensen die de gecombineerde therapie kregen, significant minder last van hun tinnitusklachten. Het effect van de gecombineerde therapie was daarbij robuuster dan CGT. Alleen muziektherapie verbeterde de klachten niet. De wetenschappers concluderen dat de gecombineerde behandeling met muziektherapie en CGT een nieuwe en effectieve therapie voor tinnitus kan zijn. 

Bron: Front. Integr. Neurosci., 07 April 2020

Uit dezelfde categorie

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...