Hoge bloeddruk wereldwijd in aantal gestegen

Wereldwijd verdubbelde het aantal mensen met een hoge bloeddruk in de afgelopen 30 jaar. Veel mensen blijken ook niet te weten dat zij een verhoogde bloeddruk hebben. Dit blijkt uit een internationale studie.

De studie¹ analyseerde gegevens van 1.201 onderzoeken uit 184 landen. In totaal waren dit bloeddrukmetingen en behandelingen van 104 miljoen mensen. Het bleek dat het aantal mensen met een hoge bloeddruk wereldwijd steeg van 650 miljoen in 1990 tot bijna 1,3 miljard in 2019. Op de mogelijke redenen van deze stijging is het onderzoek niet ingegaan.

Het grootste deel van de stijging deed zich voor in lage- en middeninkomenslanden. Volgens het RIVM² is het aantal in Nederland vanaf 2011 vrij constant gebleven: in 2011 ongeveer 2,5 miljoen en in 2019 ongeveer 2,7 miljoen. Let wel, dit zijn cijfers waarvan de gevallen bekend zijn bij de huisarts. Uit de nieuwe studie blijkt namelijk dat een steeds groter wordend aantal mensen niet weet dat zij een verhoogde bloeddruk hebben.

Het team van onderzoekers ontdekte dat in 2019 bijna 41 procent van de vrouwen en 51 procent van de mannen niet op de hoogte waren van de aandoening. Daarnaast bleek dat iets meer dan de helft van de vrouwen en iets meer dan 60 procent van de mannen geen passende behandeling kregen. De meesten van hen wisten dan ook niet dat hun bloeddruk niet op orde was. Onderzoeker professor Majid Ezzati noemt het in het onderzoek een mislukking voor de volksgezondheid dat zoveel mensen in de wereld met een hoge bloeddruk nog steeds niet de juiste behandeling krijgen. Volgens hem is het makkelijk te diagnosticeren en te behandelen met goedkope medicijnen.

Belangrijk is om je bloeddruk te laten checken. Dit kun je door je huisarts laten doen, maar kan ook gewoon thuis. Wanneer je dit thuis doet, gebruik dan wel een echte bloeddrukmeter met band om de bovenarm. Houd ook rekening met een lagere bloeddrukstand thuis dan bij de huisarts.

Bronnen:
1. The Lancet, 2021; 10.106
2.
RIVM, 2021

Uit dezelfde categorie

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Gedragsveranderingen voor hartpatiënten

Een multidisciplinair onderzoeksteam, verbonden aan de Radboud universiteit, heeft de effectiviteit van een nieuwe interventie onderzocht. [1] Deze interventie is gericht op het verminderen van het aantal ‘zit uren’ per dag van revaliderende hartpatiënten. Het...

Epigenetica en kinderobesitas

Wetenschappers verbonden aan de universiteit van Londen hebben een meta-analyse uitgevoerd, om de uitkomsten van epigenetisch onderzoek met elkaar te vergelijken. De wetenschappers onderzochten met name publicaties waarin de mogelijke oorzaken van kinderobesitas...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...