26-10-2023

Het gezonde en duurzame menu van de toekomst

Voor de toekomstige leefbaarheid van de aarde moeten we anders gaan eten. Maar ons nieuwe dieet moet ook gezond blijven. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) heeft een nieuw voedingspatroon berekend dat binnen de draagkracht van de aarde valt én gezond is.

Wereldwijd gaat het slecht met de natuur. Onze manier van eten is daar een oorzaak van. Ons voedselsysteem is verantwoordelijk voor 80% van de ontbossing, 70% van biodiversiteitsverlies op land, 70% van het zoetwatergebruik en 29% van de broeikasgasemissies.

Als we de aarde gezond en leefbaar willen houden, moet er een verandering komen in ons voedingspatroon. Daarom heeft het Wereld Natuur Fonds onderzocht of het mogelijk is een gezond en duurzaam voedingspatroon te creëren voor 2050.1

Hiervoor heeft het WNF gebruik gemaakt van een rekenmodel. Eerst werden er eisen opgesteld op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en acceptatie. Er werd gekeken naar wat mannen en vrouwen in de leeftijd van 18 tot 50 jaar eten. Alle producten die meer dan 1% van de consumptie uitmaken, werden meegenomen in de berekening. Vervolgens werden vijf planetaire grenzen vastgesteld waar deze studie een oplossing voor wilde zoeken.1

Planetaire grenzen zijn de grenzen waarbinnen de mensheid moet opereren om duurzaam gebruik te kunnen blijven maken van de aarde.2 De 5 planetaire grenzen waren stikstofstromen, fosfaatstromen, landgebruik, zoetwatergebruik en broeikasgasemissies.

Om een menu te berekenen wat binnen deze grenzen viel, is de milieubelasting bepaald van de 407 meest gegeten producten. Ook werden de voedingsbehoeften bepaald, op basis van de aanbevelingen van de gezondheidsraad en het voedingscentrum.

En om de dieetveranderingen realistisch en acceptabel te houden, werden er geen grote veranderingen toegelaten in de consumptie van productgroepen. Dit houdt in dat we minimaal een derde van een productgroep blijven eten en maximaal de helft meer. Al deze eisen werden vervolgens gebruikt door het rekenmodel om een nieuw menu te berekenen.1

Om in 2050 duurzaam te eten, moeten we plantaardiger eten. Plantaardige producten zijn namelijk duurzamer dan dierlijke producten. In plaats van vlees zouden we dan meer noten, peulvruchten, soja en vleesvervangers moeten eten. Er blijft wel ruimte voor 0,5 tot 1,5 porties vlees per week.

Daarnaast kunnen we nog 1 à 1,5 porties vis en 1 tot 3 eieren per week eten. Ook kunnen we dagelijks 1 à 2 porties vloeibare zuivel consumeren en wat kaas. Brood, volkoren graanproducten en groente en fruit blijven een belangrijke bron van voedingsstoffen. Het toekomstige voedingspatroon bestaat volgens het WNF dus uit een divers menu.1

Bronnen:
1 https://www.wwf.nl/globalassets/pdf/rapporten/wwf-nl-2023-gezond-eten-binnen-de-grenzen-van-een-aarde-uitgebreid.pdf
2 https://www.wur.nl/nl/nieuws/leven-binnen-de-planetaire-grenzen-is-de-grootste-opgave-voor-de-wereldbevolking.htm

Uit dezelfde categorie

Het laatste nieuws