06-05-2021

Het getal van Dunbar klopt niet, stelt een nieuwe studie

Het getal van Dunbar (dat is de naam van een invloedrijk axioma van de Engelse antropoloog Robin Dunbar) suggereert dat de gemiddelde persoon maximaal ongeveer 150 stabiele sociale relaties met andere mensen kan onderhouden. Maar hoe legitiem is de wetenschap achter Dunbars getal eigenlijk?

Volgens een nieuwe analyse van onderzoekers van de Universiteit van Stockholm in Zweden is de theoretische basis van Dunbars getal wankel. Dunbar baseerde zijn theorie op de idee dat bij primaten het volume van de neocortex, het gebied in de hersenen dat onder meer is betrokken bij zintuigelijke waarnemingen en bewuste bewegingen, functioneert als een beperking van de grootte van de sociale groepen waarin primaten zich bewegen.

Een aantal studies in de decennia daarna steun bood aan Dunbars ideeën. De nieuwe Zweedse studie ontkracht echter het uitgangspunt dat de neocortexgrootte van primaten ook kan worden doorgetrokken naar menselijke socialisatieparameters.

In hun studie gebruikten de Zweedse onderzoekers moderne statistische methoden om nog eens te kijken naar actuele datasets over primatenhersenen en de relatie tussen groepsgrootte en hersenen/neocortexgroottes in deze primatenhersenen.

De resultaten suggereerden dat stabiele menselijke groepsgroottes uiteindelijk veel kleiner zouden moeten zijn dan 150 individuen, waarbij één analyse suggereerde dat maximaal 42 individuen de gemiddelde limiet zouden kunnen zijn en andere schattingen varieerden tussen groepen van 70 tot 107.

De onderzoekers constateerden dat een groot deel van het onderzoek naar sociale evolutie van primaten zich richt op sociaalecologische factoren, waaronder foerageren en seksuele selectie, en niet zozeer op studieresultaten die afhankelijk zijn van hersenen of neocortexvolume.

Verder stellen de onderzoekers dat Dunbars getal significante verschillen in hersenfysiologie tussen menselijke en niet-menselijke primatenhersenen negeert. Mensen ontwikkelen immers culturele mechanismen en sociale structuren die sociaal-cultureel beperkende factoren kunnen tegengaan, wat niet zou gebeuren bij niet-menselijke primaten. Daarom kan er volgens de onderzoekers geen harde cognitieve limiet zijn voor menselijke socialiteit. Zij hopen dan ook dat deze studie een einde zal maken aan het gebruik van Dunbars getal binnen de wetenschap en in populaire media.

Bron: Biol. Lett.1720210158

Uit dezelfde categorie

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Boekentip: Wie ben ik als niemand kijkt

Liesbeth Woertman onderzoekt in dit boek het leven van vrouwen in vooral de derde levensfase (na de pensionering) en de laatste vierde levensfase (vanaf ongeveer 75 jaar). Wat betekent het voor hen om een ouder lichaam te hebben in een tijd van geseksualiseerde,...

De Groene GGZ

In Nederland blijken ruim 75.000 mensen in Nederland op de wachtlijst te staan voor een behandeling binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). [1] Het Groene GGZ Partnerschap wil de natuur als helpende en helende omgeving inzetten om te voorkomen dat de klachten...

Kwik, toxines, medicijnen en hypertensie

Verschillende zware metalen, toxische stoffen en medicijnen zijn in verband gebracht met het ontstaan van een hoge bloeddruk (hypertensie). Blootstelling aan kwik zorgt bijvoorbeeld voor meer oxidatieve stress in de vaten, ontsteking, endotheliale- en mitochondriale...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...