06-05-2021

Het getal van Dunbar klopt niet, stelt een nieuwe studie

Het getal van Dunbar (dat is de naam van een invloedrijk axioma van de Engelse antropoloog Robin Dunbar) suggereert dat de gemiddelde persoon maximaal ongeveer 150 stabiele sociale relaties met andere mensen kan onderhouden. Maar hoe legitiem is de wetenschap achter Dunbars getal eigenlijk?

Volgens een nieuwe analyse van onderzoekers van de Universiteit van Stockholm in Zweden is de theoretische basis van Dunbars getal wankel. Dunbar baseerde zijn theorie op de idee dat bij primaten het volume van de neocortex, het gebied in de hersenen dat onder meer is betrokken bij zintuigelijke waarnemingen en bewuste bewegingen, functioneert als een beperking van de grootte van de sociale groepen waarin primaten zich bewegen.

Een aantal studies in de decennia daarna steun bood aan Dunbars ideeën. De nieuwe Zweedse studie ontkracht echter het uitgangspunt dat de neocortexgrootte van primaten ook kan worden doorgetrokken naar menselijke socialisatieparameters.

In hun studie gebruikten de Zweedse onderzoekers moderne statistische methoden om nog eens te kijken naar actuele datasets over primatenhersenen en de relatie tussen groepsgrootte en hersenen/neocortexgroottes in deze primatenhersenen.

De resultaten suggereerden dat stabiele menselijke groepsgroottes uiteindelijk veel kleiner zouden moeten zijn dan 150 individuen, waarbij één analyse suggereerde dat maximaal 42 individuen de gemiddelde limiet zouden kunnen zijn en andere schattingen varieerden tussen groepen van 70 tot 107.

De onderzoekers constateerden dat een groot deel van het onderzoek naar sociale evolutie van primaten zich richt op sociaalecologische factoren, waaronder foerageren en seksuele selectie, en niet zozeer op studieresultaten die afhankelijk zijn van hersenen of neocortexvolume.

Verder stellen de onderzoekers dat Dunbars getal significante verschillen in hersenfysiologie tussen menselijke en niet-menselijke primatenhersenen negeert. Mensen ontwikkelen immers culturele mechanismen en sociale structuren die sociaal-cultureel beperkende factoren kunnen tegengaan, wat niet zou gebeuren bij niet-menselijke primaten. Daarom kan er volgens de onderzoekers geen harde cognitieve limiet zijn voor menselijke socialiteit. Zij hopen dan ook dat deze studie een einde zal maken aan het gebruik van Dunbars getal binnen de wetenschap en in populaire media.

Bron: Biol. Lett.1720210158

Uit dezelfde categorie

Boekentip week 39 ”Waarom doe ik zo?”

De boekentip van deze week. 'Waarom doe ik zo?' Auteur Robert Jackman leert je vanuit je authentieke volwassen zelf in de wereld te staan. Je ontdekt de bron van je triggers en temt ze voor eens en voor altijd. Waarom maak ik steeds dezelfde (foute) keuzes? Waarom...

Vapen of roken?

Dat roken schadelijk is voor de gezondheid is inmiddels welbekend, maar is vapen een gezond alternatief? Vapepennen of e-sigaretten zijn elektronische apparaatjes die zogenaamde e-vloeistoffen verdampen. E-sigaretten zouden minder schadelijk zijn dan ‘gewone’...

Universele gezondheidsvoordelen van hobby’s

Wanneer je actief wilt werken aan je welzijn en mentale gezondheid, is het een goed idee om te beginnen aan een hobby. In een recent gepubliceerd onderzoek van University College London worden hobby’s in verband gebracht met minder depressieve klachten en een groter geluksgevoel.

Glyfosaat en metabool syndroom

Wetenschappers van de universiteit van Berkeley in California onderzochten de effecten van langdurige blootstelling aan glyfosaat en aminomethylfosfonzuur (het afbraakproduct van glyfosaat) tijdens de kindertijd. Ze bestudeerden met name kinderen met leverontstekingen en jongvolwassenen met het metabool syndroom.

Zorg is kunst

Een van mijn favoriete citaten is van Karel Appel: ‘Ik rotzooi maar wat aan’ zei de wereldberoemde schilder ooit. En misschien geloofden de mensen die oppervlakkig keken naar zijn abstracte, kleurrijke werken dit ook wel. De kenners wisten echter wel beter: Appel had...

Het laatste nieuws

Boekentip week 39 ”Waarom doe ik zo?”

De boekentip van deze week. 'Waarom doe ik zo?' Auteur Robert Jackman leert je vanuit je authentieke volwassen zelf in de wereld te staan. Je ontdekt de bron van je triggers en temt ze voor eens en voor altijd. Waarom maak ik steeds dezelfde (foute) keuzes? Waarom...

Kruiden & kwaaltjes: Verkoudheid

Kwaaltjes, klachten en ziekten worden al sinds mensheugenis behandeld met geneeskrachtige kruiden en planten. Vanaf het ontstaan van de synthetische geneesmiddelenindustrie is dit niet meer vanzelfsprekend. Toch blijft die eeuwenoude kennis relevant voor de...

Vapen of roken?

Dat roken schadelijk is voor de gezondheid is inmiddels welbekend, maar is vapen een gezond alternatief? Vapepennen of e-sigaretten zijn elektronische apparaatjes die zogenaamde e-vloeistoffen verdampen. E-sigaretten zouden minder schadelijk zijn dan ‘gewone’...

Bedtijd heeft invloed op diabetes

De zogenoemde nachtbraker kan voortaan beter zijn bedtijd wat vervroegen. Onderzoekers van het Amerikaanse Brigham and Women’s Hospital in Boston ontdekten namelijk dat laat naar bed gaan en laat wakker worden het risico op diabetes type 2 met 19% verhoogt.1 Mensen...

Minder slikken: hulp bij medicatie afbouwen

Patiënten in de psychiatrie zouden na een crisis hun medicatie moeten afbouwen naar een minimale dosis, om mogelijke schadelijke gevolgen en bijwerkingen te verminderen.1 Psychiater Remke van Staveren vertelde het NRC dat artsen vaak wel weten hoe ze medicatie moeten...