Herkomst ziekenhuisbacterie ontdekt

Onderzoekers van de medische faculteit van de St. Louis Universiteit hebben de herkomst van de ziekenhuisbacterie Acinetobacter baumannii ontdekt. [1] Zo detecteerden ze de bacterie in de blaascellen van muizen, nadat ze waren gekatheteriseerd. Katherisatie is het kunstmatig legen van de blaas, door middel van een steriel buisje dat wordt ingebracht in de plasbuis. Dit kan worden gedaan om de urinewegen na een operatie in dit gebied te ontlasten.

De Acinetobacter baumannii is een antibioticaresistente ziekenhuisbacterie. Hierdoor is de bacterie lastig te bestrijden en speelt het een wezenlijke rol in de oorzaak van ziekenhuisinfecties. Voornamelijk mensen met een achterliggende aandoening zijn vatbaar voor de ziekenhuisbacterie. Besmetting met de bacterie leidt tot een ernstige urineweginfectie. Ondanks dat ziekenhuizen strikte regels hebben met betrekking tot hygiëne en het sanitair, kon de oorzaak van de besmetting worden achterhaald. Een eerder onderzoek naar de E. colibacterie, welke tot urineweginfecties leidt, toonde aan dat de bacterie zich kan verbergen in de cellen van de blaas, ook nadat de patiënt al maandenlang van de urineweginfectie genezen was.

In het huidige literatuuronderzoek werd ontdekt dat sommige mensen de Acinetobacter baumannii bacterie met zich meedragen. Het lichaam van gezonde mensen kan de bacterie goed bestrijden en veroorzaakt daarom geen aantoonbare symptomen. De bacterie is opportunistisch: de bacterie daagt op zodra het immuunsysteem van het lichaam verzwakt is. De onderzoeker bestudeerden vervolgens de muizen met een urineweginfectie veroorzaakt was door Acinetobacter baumannii. Twee maanden na het genezen van de darminfectie werd de urine onderzocht op aanwezigheid van de bacterie. Vervolgens brachten de onderzoekers een katheter in de urinebuis van de muizen. De helft van de muizen die de katheterisatie ondergingen, hadden binnen 24 uur een urineweginfectie. De katheterisatie had de bacterie in de blaascellen van de muizen opgewekt. Dit verklaart volgens het onderzoeksteam het hoge aantal gevallen van urineweginfecties in ziekenhuispatiënten.

Het onderzoekteam kwam tot conclusie dat de patiënten zelf de veroorzakers zijn van de urineweginfecties. Door het controleren van patiënten op deze bacterie, kunnen in de toekomst urinewegeninfecties bij ziekenhuispatiënten voorkomen worden. Vervolgonderzoek moet dan ook gericht worden op het screenen van patiënten op Acinetobacter boumannii en het bestrijden ervan.

Bronnen:

1 Catheterization of mice triggers resurgent urinary tract infection seeded by a bladder reservoir of Acinetobacter baumannii | Science Translational Medicine

Uit dezelfde categorie

Het laatste nieuws