02-01-2024

HCQ voorkwam coronasterfte

Vroeg in de pandemie ontwikkelden artsen behandelprotocollen rond het malaria-medicijn hydroxychloroquine (HCQ). Wereldwijd kregen ze echter te maken met forse tegenwerking, en zelfs hoge boetes. Een Belgische studie levert nu het wetenschappelijk bewijs dat met HCQ vele levens gered hadden kunnen worden.

Onderzoekers van een ziekenhuis in Kortrijk evalueerden de werkzaamheid en veiligheid van een behandelprotocol met HCQ (en eventueel het antibioticum azithromycine) bij patiënten die werden opgenomen met corona. Ze verzamelden gegevens tussen 16 maart en 20 mei 2020. Ze vergeleken de resultaten van 352 coronapatiënten die met dit protocol werden behandeld met 3.533 ziekenhuispatiënten in heel België die ‘standaardzorg’ kregen.

De onderzoekers voerden een zogenaamde retrospectieve analyse uit om de sterftecijfers na 28 dagen te kunnen vergelijken tussen beide groepen. Hierbij kwamen statistisch significante verschillen aan het licht. Zo lag het ‘ruwe’ sterftecijfer in de HCQ-groep op 16,8% en in de standaardzorggroep op 25,9%.

De onderzoekers doken nog wat dieper in de cijfers, waarbij ze de patiënten nauwkeuriger vergeleken. Patiënten in de HCQ-groep waren gemiddeld jonger dan in de standaardzorggroep (69,7 versus 73,1 jaar). Ook waren onder de HCQ-slikkers meer mannen, minder rokers en minder mensen met kanker. Daar stond tegenover dat ze vaker overgewicht hadden, een verzwakt immuunsysteem, hoge bloeddruk, een leveraandoening en/of longziekte. Na correctie voor deze variabelen bleek dat coronapatiënten die géén HCQ kregen een 57% hoger risico hadden op sterfte binnen 28 dagen.

Bron: New Microbes New Infect, 2023; 55:101172.

Uit dezelfde categorie

Het laatste nieuws