Groen licht voor verlichting migraine

Een pilot doet vermoeden dat blootstelling aan groen LED-licht van een bepaalde golflengte en helderheid net zo effectief kan zijn als medicijnen tegen migraine.

Volgens de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging hebben ruim 2,5 miljoen Nederlanders migraine. Sommige mensen krijgen geen adequate pijnbestrijding of ervaren onaangename bijwerkingen. Daarom is het vinden van alternatieve therapieën zo belangrijk. Een van de mogelijkheden is lichttherapie.

Dagelijkse lichtsessie

De onderzoekers van de Universiteit van Arizona College of Medicine in Tucson rekruteerden 29 mensen, van wie er 7 episodische migraine hadden (gedefinieerd als maximaal 14 hoofdpijndagen per maand), terwijl er 22 chronische migraine hadden (15 of meer hoofdpijndagen per maand gedurende 3 of meer maanden). Alle deelnemers waren ontevreden over hun huidige behandeling.

De eerste 10 weken van het onderzoek verbleven de deelnemers 1 tot 2 uur per dag thuis in een donkere kamer die slechts werd verlicht door een witte LED-strip. Deze fase diende als controleconditie. Een periode van 2 weken zonder lichtbehandeling volgde.

De daaropvolgende 10 weken brachten de deelnemers 1 tot 2 uur per dag door in een ruimte met een LED-strip dat groen licht uitstraalde met een golflengte van ongeveer 525 nanometer en dezelfde helderheid als het witte licht. De onderzoekers vroegen de deelnemers om wakker te blijven tijdens de lichtbehandeling en dingen te doen die geen extra verlichting nodig hebben, zoals het lezen van een boek, het luisteren naar muziek of het doen van oefeningen.

Aanzienlijke verbeteringen

Over het algemeen meldden de deelnemers na de behandeling met groen licht een aanzienlijke afname van de frequentie van hoofdpijn, van gemiddeld 18,4 dagen per maand voor de behandeling tot 7,4 dagen per maand daarna (een vermindering van ongeveer 60 procent).

Onder de mensen met episodische migraine daalde het aantal hoofdpijndagen per maand van gemiddeld 7,9 naar 2,4. In de groep met chronische migraine daalde het gemiddelde van 22,3 naar 9,4 dagen per maand.
Interessant is dat na behandeling met wit LED-licht een kleine maar significante daling was in het totale aantal migrainedagen, van gemiddeld 18,2 tot 16,5 dagen. De onderzoekers schrijven dit toe aan een placebo-effect, dat vermoedelijk ook een gunstig effect had op de verbeteringen na de behandeling met groen licht.

Pijnschaal

De deelnemers rapporteerden ook de pijnintensiteit van hun hoofdpijn op een schaal van 0 tot 10, waar 10 het meest intens was. Over het algemeen daalde de intensiteit van hun pijn van gemiddeld 8 voor de behandeling met groen licht tot 3,2 daarna.

Na de behandeling met groen licht waren er ook verbeteringen in de kwaliteit van de slaap en de mogelijkheid om klusjes uit te voeren of aan lichaamsbeweging te doen. Eventuele verbeteringen na behandeling met wit licht waren gering. Geen van de deelnemers meldde nadelige effecten van lichtbehandeling.

Veelbelovend ondanks beperkingen

De onderzoekers beschrijven hun studie als een veelbelovend ‘proof-of-concept’ en erkennen dat het kleine aantal deelnemers een beperking was. Deelnemers waren ook vrij om hun bestaande medicatie voort te zetten of te veranderen tijdens het onderzoek. Ook kan de volgorde van de behandelingen – wit licht gevolgd door groen licht – voordelen in de richting van de tweede behandeling hebben gehad. De onderzoekers zijn daarom van plan een grotere klinische studie op te starten.

Bronnen: Sage Journals, Sept 2020; Pain. 2017 Feb; 158(2): 347–360

Uit dezelfde categorie

Uitgelezen; Pijn

In zijn boek Pijn legt prof. dr. Bart Morlion niet alleen uit hoe pijn werkt, maar ook hoe we er beter mee om kunnen gaan. Zijn aanpak is om met goede begeleiding en een juiste diagnose het pijnprobleem minder aanwezig te maken in het leven van een patiënt. Morlion is...

Het laatste nieuws