24-05-2023

Groen, gezondheid en participatie

ZonMw, het samenwerkingsverband tussen ZorgOnderzoek Nederland (Zon) en Medische wetenschappen (Mw), is een financieringsorganisatie van onderzoek en innovatie in de gezondheidszorg. Onlangs plaatsten zij een artikel over groenparticipatie en welzijn. [1]

Om de gezondheid van inwoners te verbeteren, deed Participatie in het Groen van Arnhem en Nijmegen (PARTIGAN) voor vier jaar lang onderzoek naar de waarde en betekenis van participatie in het groen. PARTIGAN is een samenwerkingsverband, bestaande uit gemeenten, groene- en gezondheidsorganisaties, kennisinstellingen en buurtinitiatieven. ZonMw financierde dit project. Het onderzoek trachtte antwoord te geven op vragen van gemeentehuizen, en op vragen van mensen met een ‘groene’ droom.

Het artikel verwijst naar de eindpublicatie, waar informatie in te vinden is die nieuwe en bestaande groene buurtinitiatieven verder helpt. [2] Zo beschrijft de eindpublicatie vier groene buurtinitiatieven in Arnhem en Nijmegen. Hierbij vertellen initiatiefnemers over de betekenis van de initiatieven: hoe het heeft gezorgd voor samenwerking en voor sociale verbinding. Daarnaast werden 130 deelnemers gevraagd te vertellen wat het groene buurtinitiatief in hun leven heeft betekend. Zo werd er aangegeven dat 89% een verhoogde mate van contact met anderen ervaarde, 63% aangaf gezonder te leven en zegt 41% meer hebben geleerd over gezonde voeding. Meer feiten en cijfers zijn te vinden in de eindpublicatie, inclusief tips voor (toekomstige) initiatiefnemers en aanbevelingen voor beleidsmakers.

Afgelopen 16 maart werden de resultaten van de onderzoekers tijdens de slotbijeenkomst gedeeld. [3] Samen met de Arnhemse en Nijmeegse wethouder, initiatiefnemer en gemeenteambtenaar werd er gekeken naar hoe men groen/klimaat en sociaal/welzijn beter kan verbinden. Uit de bevindingen is gebleven dat groen, gezondheid en participatie relevante thema’s zijn voor een divers publiek. Het PARTIGAN-netwerk blijft zich inzetten voor deze belangrijke thema’s en biedt mogelijkheden tot ontmoeting en samenwerking in gebieden van groen, gezondheid en participatie.

Bronnen:

1 https://www.zonmw.nl/nl/nieuws/wat-betekent-participatie-het-groen-voor-het-welzijn-van-inwoners
2 https://www.zonmw.nl/sites/zonmw/files/2023-04/PARTIGAN-publicatie—De-meerwaarde-van-groene-buurtinitiatieven.pdf
3 https://www.zonmw.nl/sites/zonmw/files/2023-04/PARTIGAN-slotbijeenkomst-verslag.pdf

 

Uit dezelfde categorie

Lablek Wuhan nóg waarschijnlijker

Trouwe lezers van Medisch Dossier weten dat er veel aanwijzingen zijn dat de oorsprong van de coronapandemie is te vinden in het lab in Wuhan (China). Maar dat de ‘lablek-hypothese’ vanaf het begin fanatiek is weggedrukt door belanghebbenden. In een eerdere editie...

Het laatste nieuws