21-09-2023

Glyfosaat en metabool syndroom

Wist je dat glyfosaat een omstreden stof is in gewasbeschermingsmiddelen? Het gebruik van glyfosaat is in Nederland verboden voor particulieren, vanwege de schadelijke effecten op mens en milieu.

Wetenschappers van de universiteit van Berkeley in California onderzochten de effecten van langdurige blootstelling aan glyfosaat en aminomethylfosfonzuur (het afbraakproduct van glyfosaat) tijdens de kindertijd. Ze bestudeerden met name kinderen met leverontstekingen en jongvolwassenen met het metabool syndroom. [1]

Glyfosaat en AMPA

Glyfosaat is een stof die in gewasbeschermingsmiddelen voorkomt. Aminomethylfosfonzuur, ofwel AMPA, is de stof die overblijft nadat glyfosaat is afgebroken. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat het gebruik van deze stoffen in gewasbeschermingsmiddelen schadelijk is voor mens en natuur. In Nederland zijn er daarom strikte regels voor het gebruik van glyfosaat. Zo is de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen die glyfosaat bevatten verboden voor de particuliere consument. Het mag alleen gebruikt worden door akkerbouwers. Glyfosaat mag niet gebruikt worden in openbare ruimtes. [2]

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zoekt volop naar alternatieve gewasbeschermingsmiddelen voor onze akkerbouwers. Dit terwijl de EFSA – Europese autoriteit voedselveiligheid – geen reden ziet om het gebruik van glyfosaat binnen de Europese Unie te verbieden. Ook volgens de Amerikaanse EPA (milieubeschermingsagentschap) zijn er geen verbanden tussen het gebruik van glyfosaat en schadelijke gevolgen voor de gezondheid. In Amerika is het gebruik van glyfosaat in de afgelopen twintig jaar toegenomen. Daarmee zijn ook de zorgen over de impact ervan gestegen. [1, 2, 3]

Leveraandoeningen

De wetenschappers van de universiteit van Berkeley toonden met hun onderzoek wel degelijk associaties aan tussen de blootstelling aan glyfosaat en nadelige effecten voor de gezondheid. Voor het onderzoek volgden ze twintig jaar lang de gezondheid van 527 zwangere moeders en hun 537 (pasgeboren) kinderen. De hoogte van de concentraties glyfosaat en AMPA in de urine werden daarbij bijgehouden. De kinderen werden tot hun achttiende jaar gevolgd. Hogere AMPA-concentraties op 5-jarige leeftijd werden geassocieerd met het leveraandoeningen op 18-jarige leeftijd. Elk agrarisch gebruik van glyfosaat in de buurt van het huis tijdens de zwangerschap werd geassocieerd met een verhoogd risico op metabool syndroom. [1]

Momenteel buigt de Europese commissie zich over een besluit om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat nog eens toe te laten voor het gebruik binnen de Europese unie. [3]

Goed nieuws

Recent stemde de Tweede Kamer in met een motie van Partij voor de Dieren en GroenLinks, waardoor Nederland volgende maand in Europa tegen een nieuwe toelating van glyfosaat moet stemmen. Foodwatch Nederland heeft fors ingezet op hun campagne om Nederlandse politici aan te sporen tegen te stemmen in de toelating van glyfosaat tot de Europese markt.

Omdat de motie nog definitief moet worden uitgevoerd, roept Foodwatch Nederland nog steeds op de petitie tegen glyfosaat te ondertekenen. Wil jij je inzetten voor eerlijk, gezond en veilig voedsel door je uit te spreken tegen de lobby? Dit kan door de petitie van Foodwatch Nederland te ondertekenen.

Bronnen:

1 https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/EHP11721
2 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bestrijdingsmiddelen/vraag-en-antwoord/mogen-gewasbeschermingsmiddelen-waarin-glyfosaat-zit-worden-gebruikt
3 https://www.efsa.europa.eu/en

Uit dezelfde categorie

Het laatste nieuws