16-06-2023

Gezondheidsvoordelen en wonen aan de kust

Een groot onderzoek, bestaande uit 1500 deelnemers, heeft aangetoond dat mensen die aan kust wonen of regelmatig kustgebieden bezoeken, in een betere gezondheid verkeren dan mensen die dat niet doen. Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers van de faculteit Psychologie, verbonden aan de Universiteit van Wenen. 1

Al een lange tijd bestaat het idee dat een bezoekje aan de kust bevorderlijk is voor de gezondheid. Zo zijn diverse kustgebieden uitgegroeid tot ware kuuroorden waar mensen verblijven vanwege de heilzame werking van het zeewater en de frisse zeelucht. Hoewel er verschillende studies zijn gedaan naar de relatie tussen gezondheid en omgeving, waren de resultaten verschillend.1, 2

De Weense wetenschappers hebben daarom vijftien afzonderlijk onderzoeken naar de relatie tussen wonen aan de kust en de gezondheid vergeleken, bij mensen uit Australië en Europa. De wetenschappers bekeken of de woonafstand aan de kust invloed heeft op de algemene gezondheid en of het wonen aan de kust de gezondheidsongelijkheid gerelateerd aan het inkomen kan wegnemen. Zo ontdekte de onderzoekers dat de gezondheidsvoordelen in relatie met de woonafstand van de kust een veel grotere invloed had in Ierland in vergelijking met Italië. Dit is te wijten aan het feit dat de afstanden naar de kust in Ierland groter zijn, en dat de meeste gebieden hier geprivatiseerd zijn. Hierdoor worden de mogelijke gezondheidsvoordelen beperkt.1

De resultaten uit onderzoek trekken de aanname dat alleen een verbeterde kusttoegang voldoende is om gezondheidsongelijkheden te verminderen in twijfel. Beleidsmakers zouden daarom specifieke interventies moeten uitvoeren, om lage inkomensgroepen te bereiken en bestaande ongelijkheden aan te pakken. Eerlijke toegang tot kustgebieden, gezonde kust gebieden en eerlijke verdeling bij ruimtelijke plannen en ontwikkelingen zijn hierbij cruciale overwegingen. Dit is nodig om gezondheidsongelijkheden aan te pakken en ervoor te zorgen dat iedereen kan profiteren van de positieve effecten van de kust op de gezondheid.1

Bronnen:
1 https://www.nature.com/articles/s43247-023-00818-1
2 https://www.nationaalarchief.nl/beleven/nieuws/tweehonderd-jaar-badplaats-scheveningen

Uit dezelfde categorie

Gevolgen van een afwezige vader

Opgroeien zonder biologische vader in huis kan in Westerse samenlevingen nadelig zijn voor de seksuele en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Er is echter weinig bekend over de gevolgen van vaderafwezigheid in culturen waar deze gezinsstructuur gangbaar is,...

Contact met natuur bevordert geluksgevoel

De Universiteit Twente gaat onderzoeken wat het effect op het welbevinden is als je dagelijks tijd in de natuur doorbrengt. Ze vraagt deelnemers aan het onderzoek om gedurende twee weken 10 keer een half uur in een natuur door te brengen. Doe je mee?1 Eigenlijk weten...

Livemuziek helpt het herstel na een operatie

Livemuziek aan het bed van een patiënt na een operatie in het ziekenhuis vermindert de pijn. Bovendien zorgt het voor minder angst en verbetert het algemeen welbevinden. Dit blijkt uit onderzoek op de chirurgische afdeling van het UMC Groningen onder 35...

Het laatste nieuws

Gevolgen van een afwezige vader

Opgroeien zonder biologische vader in huis kan in Westerse samenlevingen nadelig zijn voor de seksuele en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Er is echter weinig bekend over de gevolgen van vaderafwezigheid in culturen waar deze gezinsstructuur gangbaar is,...

Wandelen werkt: Minder zitten en in beweging

Ivonne Pappot is Mindful Walk-instructeur. Mindful Walk is een combinatie van wandelen, mindfulness en ademhalingstechnieken. Voor Medisch Dossier schreef Ivonne een reeks columns over waarom wandelen werkt. Dit is het eerste deel. Tijdens de coronacrisis maakte het...