14-11-2023

Invloed halfjaarlijkse ‘tijdmachine’ op gezondheid

Een paar weken geleden is de klok weer een uur verzet, van zomertijd naar wintertijd – iets waar veel mensen last van hebben. Door het halfjaarlijkse ritje in deze ‘tijdmachine’, wordt hun leefritme en biologische klok verstoord. Veel ‘avondmensen’ hebben bijvoorbeeld moeite met de zomertijd (vroeger opstaan), terwijl ‘ochtendmensen’ vaak slecht kunnen wennen aan de wintertijd. Maar hebben de tijdswisselingen ook andere gezondheidseffecten? In een overzichtsstudie uit 2019 onderzocht het RIVM de invloed van wisselende tijdsindelingen op onze gezondheid.

Er werden 54 onderzoeken naar de gezondheidseffecten van verschillende tijdsinstellingen beoordeeld. Uit de literatuur bleek dat de halfjaarlijkse tijdwisselingen tussen zomertijd en wintertijd (standaardtijd volgens de internationale tijdsindeling UTC) niet alleen tot slaapverstoringen leiden, maar ook andere acute gevolgen hebben voor de gezondheid.

Gevolgen tijdswisselingen

Het duidelijkste effect was de stijging van het aantal hartinfarcten na wisseling naar de zomertijd. Uit studies naar de gezondheidseffecten tussen oostelijke en westelijke regio’s binnen een tijdzone bleek consequent dat mensen gunstiger af zijn aan de oostkant, detijdzone waar de zon eerder opkomt, dan aan de westkant. Een andere studie wees uit dat permanente zomertijd (in Nederland UTC+2) leidt tot minder gunstige gezondheidsuitkomsten vergeleken met permanente winter- of standaardtijd (UTC+1). Een relatief vroege zonsopkomst binnen de ingestelde tijdzone lijkt daarom het gunstigst voor de volksgezondheid.W

Permanente standaardtijd?

De onderzoekers concluderen dat de negatieve effecten op slaap en gezondheid zouden verdwijnen bij een keuze voor een permanente tijdsinstelling. Hierbij kan het best gekozen worden voor de permanente standaardtijd, of zelfs voor Greenwich Mean Time (UTC+0), omdat Nederland eigenlijk binnen die tijdzone ligt. Ondanks deze bevindingen kiest de regering ervoor voorlopig niets te veranderen en af te wachten wat buurlanden doen, om tijdsverschillen met die landen te voorkomen.  

Bronnen:

1 https://rivm.openrepository.com/handle/10029/623329 (DOI: 10.21945/RIVM-2019-0151)
2 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zomertijd-wintertijd/vraag-en-antwoord/afschaffen-zomertijd-wintertijd

Uit dezelfde categorie

Contact met natuur bevordert geluksgevoel

De Universiteit Twente gaat onderzoeken wat het effect op het welbevinden is als je dagelijks tijd in de natuur doorbrengt. Ze vraagt deelnemers aan het onderzoek om gedurende twee weken 10 keer een half uur in een natuur door te brengen. Doe je mee?1 Eigenlijk weten...

Livemuziek helpt het herstel na een operatie

Livemuziek aan het bed van een patiënt na een operatie in het ziekenhuis vermindert de pijn. Bovendien zorgt het voor minder angst en verbetert het algemeen welbevinden. Dit blijkt uit onderzoek op de chirurgische afdeling van het UMC Groningen onder 35...

Het laatste nieuws

Contact met natuur bevordert geluksgevoel

De Universiteit Twente gaat onderzoeken wat het effect op het welbevinden is als je dagelijks tijd in de natuur doorbrengt. Ze vraagt deelnemers aan het onderzoek om gedurende twee weken 10 keer een half uur in een natuur door te brengen. Doe je mee?1 Eigenlijk weten...

Avondsnacken en overlijden aan kanker en diabetes

Eten na 10 uur ’s avonds verhoogt het risico op overlijden aan kanker of diabetes. Dat concluderen Chinese onderzoekers op basis van de gegevens van 41.744 Amerikaanse deelnemers die ze negen jaar hebben gevolgd. Hoe wordt de relatie tussen avondsnacken en overlijden...

Zeegeluiden en ‘zeespray’ zijn heilzaam

Niet iedereen beseft het, maar er vindt wetenschappelijk onderzoek plaats naar de heilzame werking van zee en strand. Ook in Europa, onder meer onder de vlag van BlueHealth. Dit onderzoeksinitiatief werd opgestart in 2016 en kijkt vooral naar hoe waterrijke omgevingen...

Voedingsinterventie verlicht prikkelbare darm

Zweedse onderzoekers vergeleken drie behandelingen bij mensen met het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS): een dieet zonder ‘snelle koolhydraten’, een koolhydraatarm en eiwit- en vetrijk dieet, en een medicamenteuze behandeling.1 Klachten namen in alle drie de groepen af,...