29-06-2023

Gevoeligheid voor urineweginfecties bij vrouwen

Wetenschappers verbonden aan de Universiteit van Texas hebben aangetoond dat de samenstelling van het urogenitale microbioom bij vrouwen verschilt. De wetenschappers bestudeerden de  bacteriën in de vrouwelijke plasbuis. Hierbij onderzochten ze monsters afkomstig van vrouwen die in de postmenopauze verkeerden. [1]

Een aanzienlijk groot deel van de vrouwelijke populatie in de postmenopauze zit (de periode na de overgang), blijkt last te hebben van terugkerende urineweginfecties. Hoewel deze een behoorlijke invloed hebben op het immuunsysteem, is de impact ervan  nog onderbelicht. Dit komt waarschijnlijk door de lage sterftecijfers en het gebruik van antibiotica.. De wetenschappers van het huidige onderzoek hebben daarom de samenstelling van bacteriën in de plasbuis van deze vrouwen, het urogenitale microbioom, onderzocht. [1]

De wetenschappers namen urinemonsters af van drie verschillende groepen vrouwen die in de postmenopauze verkeerden. De eerste groep bestond uit vrouwen zonder een voorgeschiedenis van een urineweginfectie. De tweede groep had (incidenteel) recentelijk een urineweginfectie gehad. De derde groep vrouwen had een voorgeschiedenis van terugkerende urineweginfecties. In de laatste groep zaten ook deelnemers met een urineweginfectie tijdens de urineafname. Om de vele verschillende soorten bacteriën in het urogenitale microbioom te herkennen, maakten de wetenschappers van gebruik metagenomica. Dit is een techniek vanuit de microbiologische wetenschap, om effectief de bacteriën in het microbioom te herkennen. [1, 2]

De resultaten uit de studie toonden dat het microbioom van de vrouwen met een voorgeschiedenis van urineweginfecties gedomineerd werd door twee soorten bacteriën. De wetenschappers suggereren dat deze, de Lactobacillus en de Peptoniphilus, een negatief effect hebben op de samenstelling van het urogenitale microbioom, en bijdragen aan de gevoeligheid voor urineweginfecties. Met deze studie is de basis gelegd voor toekomstige onderzoeken naar alternatieve behandelingen van terugkerende urineweginfecties. [1]

Bronnen:

1 https://www.cell.com/cell-reports-medicine/fulltext/S2666-3791(22)00302-0?utm_campaign=Cell%20Reports%20Medicine&utm_medium=email&_hsmi=259727499&_hsenc=p2ANqtz-9XlOkugr-6dl05PuFGzlkwQcbKqVuSjAGIDn3q8HlWrYF2uvZDhXHbGcCmowpNlayTbfE4HqWfa8yqVWa4mHb2xWr_Y-9ur9Ek3VZF1TOp6KKEWgQ&utm_content=259725811&utm_source=hs_email
2 https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.0050082

Uit dezelfde categorie

Glyfosaat en metabool syndroom

Wetenschappers van de universiteit van Berkeley in California onderzochten de effecten van langdurige blootstelling aan glyfosaat en aminomethylfosfonzuur (het afbraakproduct van glyfosaat) tijdens de kindertijd. Ze bestudeerden met name kinderen met leverontstekingen en jongvolwassenen met het metabool syndroom.

Psychisch verzuim onder jongeren neemt toe

Steeds meer jonge werknemers ervaren burn-outklachten. Ook de ernst van de klachten kent een stijgende lijn. Bovendien nam het aandeel verzuim door werkgerelateerde psychische klachten het afgelopen jaar toe. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNO, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overgewicht beschermt je hart niet

De ‘obesitasparadox’, die suggereert dat mensen met overgewicht beter beschermd zijn tegen ernstige hartproblemen, is eindelijk opgelost. De paradox ontstaat doordat de BMI-score (Body Mass Index) die gewoonlijk wordt gebruikt om zwaarlijvigheid te beoordelen,...

Roken verhoogt kans op mentale stoornissen

Hoewel we tegenwoordig weten dat roken ongezond is, geeft onderzoek nog steeds nieuwe inzichten in de schade die het kan aanrichten. Zo blijkt uit een grote datastudie van Aarhus University dat roken de kans op mentale stoornissen, waaronder een depressie, aanzienlijk...

Het laatste nieuws

Boekentip week 39 ”Waarom doe ik zo?”

De boekentip van deze week. 'Waarom doe ik zo?' Auteur Robert Jackman leert je vanuit je authentieke volwassen zelf in de wereld te staan. Je ontdekt de bron van je triggers en temt ze voor eens en voor altijd. Waarom maak ik steeds dezelfde (foute) keuzes? Waarom...

Kruiden & kwaaltjes: Verkoudheid

Kwaaltjes, klachten en ziekten worden al sinds mensheugenis behandeld met geneeskrachtige kruiden en planten. Vanaf het ontstaan van de synthetische geneesmiddelenindustrie is dit niet meer vanzelfsprekend. Toch blijft die eeuwenoude kennis relevant voor de...

Vapen of roken? is vapen echt gezonder?

Dat roken schadelijk is voor de gezondheid is inmiddels welbekend, maar is vapen een gezond alternatief? Vapepennen of e-sigaretten zijn elektronische apparaatjes die zogenaamde e-vloeistoffen verdampen. E-sigaretten zouden minder schadelijk zijn dan ‘gewone’...

Bedtijd heeft invloed op diabetes

De zogenoemde nachtbraker kan voortaan beter zijn bedtijd wat vervroegen. Onderzoekers van het Amerikaanse Brigham and Women’s Hospital in Boston ontdekten namelijk dat laat naar bed gaan en laat wakker worden het risico op diabetes type 2 met 19% verhoogt.1 Mensen...

Minder slikken: hulp bij medicatie afbouwen

Patiënten in de psychiatrie zouden na een crisis hun medicatie moeten afbouwen naar een minimale dosis, om mogelijke schadelijke gevolgen en bijwerkingen te verminderen.1 Psychiater Remke van Staveren vertelde het NRC dat artsen vaak wel weten hoe ze medicatie moeten...