29-06-2023

Gevoeligheid voor urineweginfecties bij vrouwen

Wetenschappers verbonden aan de Universiteit van Texas hebben aangetoond dat de samenstelling van het urogenitale microbioom bij vrouwen verschilt. De wetenschappers bestudeerden de  bacteriën in de vrouwelijke plasbuis. Hierbij onderzochten ze monsters afkomstig van vrouwen die in de postmenopauze verkeerden. [1]

Een aanzienlijk groot deel van de vrouwelijke populatie in de postmenopauze zit (de periode na de overgang), blijkt last te hebben van terugkerende urineweginfecties. Hoewel deze een behoorlijke invloed hebben op het immuunsysteem, is de impact ervan  nog onderbelicht. Dit komt waarschijnlijk door de lage sterftecijfers en het gebruik van antibiotica.. De wetenschappers van het huidige onderzoek hebben daarom de samenstelling van bacteriën in de plasbuis van deze vrouwen, het urogenitale microbioom, onderzocht. [1]

De wetenschappers namen urinemonsters af van drie verschillende groepen vrouwen die in de postmenopauze verkeerden. De eerste groep bestond uit vrouwen zonder een voorgeschiedenis van een urineweginfectie. De tweede groep had (incidenteel) recentelijk een urineweginfectie gehad. De derde groep vrouwen had een voorgeschiedenis van terugkerende urineweginfecties. In de laatste groep zaten ook deelnemers met een urineweginfectie tijdens de urineafname. Om de vele verschillende soorten bacteriën in het urogenitale microbioom te herkennen, maakten de wetenschappers van gebruik metagenomica. Dit is een techniek vanuit de microbiologische wetenschap, om effectief de bacteriën in het microbioom te herkennen. [1, 2]

De resultaten uit de studie toonden dat het microbioom van de vrouwen met een voorgeschiedenis van urineweginfecties gedomineerd werd door twee soorten bacteriën. De wetenschappers suggereren dat deze, de Lactobacillus en de Peptoniphilus, een negatief effect hebben op de samenstelling van het urogenitale microbioom, en bijdragen aan de gevoeligheid voor urineweginfecties. Met deze studie is de basis gelegd voor toekomstige onderzoeken naar alternatieve behandelingen van terugkerende urineweginfecties. [1]

Bronnen:

1 https://www.cell.com/cell-reports-medicine/fulltext/S2666-3791(22)00302-0?utm_campaign=Cell%20Reports%20Medicine&utm_medium=email&_hsmi=259727499&_hsenc=p2ANqtz-9XlOkugr-6dl05PuFGzlkwQcbKqVuSjAGIDn3q8HlWrYF2uvZDhXHbGcCmowpNlayTbfE4HqWfa8yqVWa4mHb2xWr_Y-9ur9Ek3VZF1TOp6KKEWgQ&utm_content=259725811&utm_source=hs_email
2 https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.0050082

Uit dezelfde categorie

Voedingsinterventie verlicht prikkelbare darm

Zweedse onderzoekers vergeleken drie behandelingen bij mensen met het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS): een dieet zonder ‘snelle koolhydraten’, een koolhydraatarm en eiwit- en vetrijk dieet, en een medicamenteuze behandeling.1 Klachten namen in alle drie de groepen af,...

Het laatste nieuws

Contact met natuur bevordert geluksgevoel

De Universiteit Twente gaat onderzoeken wat het effect op het welbevinden is als je dagelijks tijd in de natuur doorbrengt. Ze vraagt deelnemers aan het onderzoek om gedurende twee weken 10 keer een half uur in een natuur door te brengen. Doe je mee?1 Eigenlijk weten...

Avondsnacken en overlijden aan kanker en diabetes

Eten na 10 uur ’s avonds verhoogt het risico op overlijden aan kanker of diabetes. Dat concluderen Chinese onderzoekers op basis van de gegevens van 41.744 Amerikaanse deelnemers die ze negen jaar hebben gevolgd. Hoe wordt de relatie tussen avondsnacken en overlijden...

Zeegeluiden en ‘zeespray’ zijn heilzaam

Niet iedereen beseft het, maar er vindt wetenschappelijk onderzoek plaats naar de heilzame werking van zee en strand. Ook in Europa, onder meer onder de vlag van BlueHealth. Dit onderzoeksinitiatief werd opgestart in 2016 en kijkt vooral naar hoe waterrijke omgevingen...

Voedingsinterventie verlicht prikkelbare darm

Zweedse onderzoekers vergeleken drie behandelingen bij mensen met het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS): een dieet zonder ‘snelle koolhydraten’, een koolhydraatarm en eiwit- en vetrijk dieet, en een medicamenteuze behandeling.1 Klachten namen in alle drie de groepen af,...