16-10-2020

Geen extra risico op Covid-19 vanwege je leeftijd?

Wetenschappers suggereren dat louter de leeftijd van een persoon niet aangeeft hoe waarschijnlijk het is dat diegene wordt besmet met Covid-19. Echter, de ontwikkeling van symptomen, progressie van de ziekte en sterfte zijn wel leeftijdsafhankelijk.

Een team van wetenschappers van het Research Center for Zoonoses Control aan de Hokkaido University in Japan heeft beschikbare gegevens uit Japan, Spanje en Italië geanalyseerd om aan te tonen dat de gevoeligheid voor Covid-19 onafhankelijk is van leeftijd. Symptomatische Covid-19, de ernst van de ziekte en sterfte zijn waarschijnlijk wel te relateren aan leeftijd.

Sterfte onder ouderen kan te wijten zijn aan twee factoren: hoe groot de kans is dat ze worden besmet als gevolg van hun gevorderde leeftijd (leeftijdsafhankelijkheid) en dat komt tot uiting in het aantal gevallen, en hoe waarschijnlijk is het dat ze worden getroffen door een ernstige vorm van de ziekte vanwege hun gevorderde leeftijd (leeftijdsafhankelijke ernst) en dat risico wordt weerspiegeld door het sterftecijfer. Deze cijfers lopen in de media vaak door elkaar heen.

De Japanse wetenschappers kozen ervoor om gegevens uit Italië, Spanje en Japan te onderzoeken, omdat deze landen goed toegankelijke en openbare gegevens voorhanden hebben. Vanaf mei 2020 bedroeg het sterftecijfer (aantal sterfgevallen per 100.000) 382,3 voor Italië, 507,2 voor Spanje en 13,2 voor Japan. De leeftijdsverdeling (het evenredige aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep) was voor deze landen vergelijkbaar.

De wetenschappers ontwikkelden een wiskundig model om de gevoeligheid in elke leeftijdsgroep onder verschillende omstandigheden te berekenen. Zij hielden daarbij ook rekening met het geschatte contactniveau tussen mens en mens in elke leeftijdsgroep en met de verschillende beperkende maatregelen voor activiteiten buitenshuis in de drie landen.

Het model toonde aan dat wanneer wordt aangenomen dat het sterftecijfer of het aantal symptomatische infecties onder alle Covid-19 gevallen niet leeftijdsafhankelijk is, er onrealistisch verschillende leeftijdsafhankelijke gevoeligheden voor Covid-19 moeten spelen om de vergelijkbare leeftijdsverdeling van de sterftecijfers in Italië, Japan en Spanje te kunnen verklaren en tegelijkertijd een onderbouwing te kunnen vinden voor de fundamenteel verschillende reproductienummers (R0). Dit zijn de nummers die aangeven hoe snel het virus zich verspreid (2.4–3.3 voor Italië, 1.7 voor Japan en 2.9 voor Spanje).

Hoewel de onderzoekers het bestaan van leeftijdsafhankelijkheid van gevoeligheid niet volledig kunnen afwijzen, menen zij wel dat hun resultaten suggereren dat de gevoeligheid niet volledig afhankelijk is van leeftijd, maar eerder dat de leeftijdsafhankelijke ernst in hoge mate bijdraagt aan de leeftijdsverdeling in de sterftecijfers. Voor de mate waarin is verder onderzoek nodig.

Bron: Scientific Reports. 2020;10: 16642 

Uit dezelfde categorie

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Herbruikbare contactlezen verhogen risico ooginfectie

Herbruikbare contactlenzen dragen leidt tot een bijna vier keer zo hoog risico op een ernstige ooginfectie die zelfs blindheid kan veroorzaken. Het verhoogt het risico op Acanthamoeba Keratitis (AK), een bacteriële hoornvliesinfectie. Andere risicofactoren zijn 's...

Dag van het Gehoor

Afgelopen 3 maart 2023 was het de Dag van het Gehoor. Onderzoek wijst uit dat 13% van de Nederlanders boven de 40 jaar aan gehoorverlies lijdt, wat betekent dat zo’n 1.2 miljoen mensen slechthorend zijn. [1] Bovendien hebben ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland last...

Goede nachtrust zorgt dat je niet aankomt

Wil je afvallen? Respecteer dan je natuurlijke biologische klok, dat betekent slapen als het nacht is en wakker worden als het licht is. Want als je die natuurlijke cyclus overhoopgooit, vliegen de kilo’s eraan. Dat is de natuurlijke beschermingsreactie van het...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...