16-10-2020

Geen extra risico op Covid-19 vanwege je leeftijd?

Wetenschappers suggereren dat louter de leeftijd van een persoon niet aangeeft hoe waarschijnlijk het is dat diegene wordt besmet met Covid-19. Echter, de ontwikkeling van symptomen, progressie van de ziekte en sterfte zijn wel leeftijdsafhankelijk.

Een team van wetenschappers van het Research Center for Zoonoses Control aan de Hokkaido University in Japan heeft beschikbare gegevens uit Japan, Spanje en Italië geanalyseerd om aan te tonen dat de gevoeligheid voor Covid-19 onafhankelijk is van leeftijd. Symptomatische Covid-19, de ernst van de ziekte en sterfte zijn waarschijnlijk wel te relateren aan leeftijd.

Sterfte onder ouderen kan te wijten zijn aan twee factoren: hoe groot de kans is dat ze worden besmet als gevolg van hun gevorderde leeftijd (leeftijdsafhankelijkheid) en dat komt tot uiting in het aantal gevallen, en hoe waarschijnlijk is het dat ze worden getroffen door een ernstige vorm van de ziekte vanwege hun gevorderde leeftijd (leeftijdsafhankelijke ernst) en dat risico wordt weerspiegeld door het sterftecijfer. Deze cijfers lopen in de media vaak door elkaar heen.

De Japanse wetenschappers kozen ervoor om gegevens uit Italië, Spanje en Japan te onderzoeken, omdat deze landen goed toegankelijke en openbare gegevens voorhanden hebben. Vanaf mei 2020 bedroeg het sterftecijfer (aantal sterfgevallen per 100.000) 382,3 voor Italië, 507,2 voor Spanje en 13,2 voor Japan. De leeftijdsverdeling (het evenredige aantal sterfgevallen per leeftijdsgroep) was voor deze landen vergelijkbaar.

De wetenschappers ontwikkelden een wiskundig model om de gevoeligheid in elke leeftijdsgroep onder verschillende omstandigheden te berekenen. Zij hielden daarbij ook rekening met het geschatte contactniveau tussen mens en mens in elke leeftijdsgroep en met de verschillende beperkende maatregelen voor activiteiten buitenshuis in de drie landen.

Het model toonde aan dat wanneer wordt aangenomen dat het sterftecijfer of het aantal symptomatische infecties onder alle Covid-19 gevallen niet leeftijdsafhankelijk is, er onrealistisch verschillende leeftijdsafhankelijke gevoeligheden voor Covid-19 moeten spelen om de vergelijkbare leeftijdsverdeling van de sterftecijfers in Italië, Japan en Spanje te kunnen verklaren en tegelijkertijd een onderbouwing te kunnen vinden voor de fundamenteel verschillende reproductienummers (R0). Dit zijn de nummers die aangeven hoe snel het virus zich verspreid (2.4–3.3 voor Italië, 1.7 voor Japan en 2.9 voor Spanje).

Hoewel de onderzoekers het bestaan van leeftijdsafhankelijkheid van gevoeligheid niet volledig kunnen afwijzen, menen zij wel dat hun resultaten suggereren dat de gevoeligheid niet volledig afhankelijk is van leeftijd, maar eerder dat de leeftijdsafhankelijke ernst in hoge mate bijdraagt aan de leeftijdsverdeling in de sterftecijfers. Voor de mate waarin is verder onderzoek nodig.

Bron: Scientific Reports. 2020;10: 16642 

Uit dezelfde categorie

Glyfosaat en metabool syndroom

Wetenschappers van de universiteit van Berkeley in California onderzochten de effecten van langdurige blootstelling aan glyfosaat en aminomethylfosfonzuur (het afbraakproduct van glyfosaat) tijdens de kindertijd. Ze bestudeerden met name kinderen met leverontstekingen en jongvolwassenen met het metabool syndroom.

Psychisch verzuim onder jongeren neemt toe

Steeds meer jonge werknemers ervaren burn-outklachten. Ook de ernst van de klachten kent een stijgende lijn. Bovendien nam het aandeel verzuim door werkgerelateerde psychische klachten het afgelopen jaar toe. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNO, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overgewicht beschermt je hart niet

De ‘obesitasparadox’, die suggereert dat mensen met overgewicht beter beschermd zijn tegen ernstige hartproblemen, is eindelijk opgelost. De paradox ontstaat doordat de BMI-score (Body Mass Index) die gewoonlijk wordt gebruikt om zwaarlijvigheid te beoordelen,...

Roken verhoogt kans op mentale stoornissen

Hoewel we tegenwoordig weten dat roken ongezond is, geeft onderzoek nog steeds nieuwe inzichten in de schade die het kan aanrichten. Zo blijkt uit een grote datastudie van Aarhus University dat roken de kans op mentale stoornissen, waaronder een depressie, aanzienlijk...

Het laatste nieuws

Gunstige effecten van microdosing

Ooit gehoord van microdosing? Misschien heb je het weleens uitgeprobeerd. Microdosing bestaat uit het innemen van een lage dosis (ofwel microdosering) LSD of psychedelische paddenstoelen (paddo’s). Naast de belangstelling voor psychedelica binnen de medische...

Universele gezondheidsvoordelen van hobby’s

Wanneer je actief wilt werken aan je welzijn en mentale gezondheid, is het een goed idee om te beginnen aan een hobby. In een recent gepubliceerd onderzoek van University College London worden hobby’s in verband gebracht met minder depressieve klachten en een groter geluksgevoel.

Glyfosaat en metabool syndroom

Wetenschappers van de universiteit van Berkeley in California onderzochten de effecten van langdurige blootstelling aan glyfosaat en aminomethylfosfonzuur (het afbraakproduct van glyfosaat) tijdens de kindertijd. Ze bestudeerden met name kinderen met leverontstekingen en jongvolwassenen met het metabool syndroom.

Psychisch verzuim onder jongeren neemt toe

Steeds meer jonge werknemers ervaren burn-outklachten. Ook de ernst van de klachten kent een stijgende lijn. Bovendien nam het aandeel verzuim door werkgerelateerde psychische klachten het afgelopen jaar toe. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNO, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.