Gedragsveranderingen voor hartpatiënten

Een multidisciplinair onderzoeksteam, verbonden aan de Radboud universiteit, heeft de effectiviteit van een nieuwe interventie onderzocht. [1] Deze interventie is gericht op het verminderen van het aantal ‘zit uren’ per dag van revaliderende hartpatiënten. Het onderzoeksteam maakte hierbij gebruik van gedrag veranderende interventies.

De tijd dat mensen met hart- en vaatziekten zittend doorbrengen ligt aanzienlijk hoger dan bij gezonde mensen. Dit terwijl zitten juist een versterkend negatief effect heeft op de verdere gezondheid van deze specifieke doelgroep. Daarom ontwikkelde de onderzoekers een alternatief revalidatieprogramma (SIT LESS). De deelnemers bestonden uit hartpatiënten die een operatie hebben ondergaan na een hartinfarct.

De hartpatiënten werden in twee groepen verdeeld, waarbij beide groepen deelnamen aan het standaard revalidatieprogramma van 12 weken. De tweede groep nam daarna deel aan het SIT LESS-programma, voor nog eens 12 weken. Alle deelnemers werden uitgerust met een activiteits-tracker waarmee inactiviteit gemeten werd. Daarnaast ontving de tweede groep verschillende gedragsinterventies van een verpleegkundige.

De gegevens die vooraf en achteraf van het SIT LESS-programma werden gemeten, zijn met elkaar vergeleken. Vervolgens werden deze gegevens vergeleken met de resultaten van de eerste groep. De onderzoekers concludeerden dat het aantal uren van inactiviteit (het aantal zituren) een fractie verminderde bij de deelnemers van het SIT LESS-programma. Hierom pleiten de onderzoekers voor een vervolgonderzoek, om met een grotere populatie en gebaseerd op een langere periode, de effectiviteit van het SIT LESS- programma nauwkeurig te kunnen evalueren.

Bron:
1 Effectiveness of an intervention to reduce sedentary behaviour as a personalised secondary prevention strategy for patients with coronary artery disease: main outcomes of the SIT LESS randomised clinical trial | International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity | Full Text (biomedcentral.com)

Uit dezelfde categorie

Het laatste nieuws