Expressief schrijven bij darmproblemen

Schrijven over emoties en gedachten, expressief schrijven, lucht niet alleen maar op.  Een nieuwe studie laat zien dat schrijven over gedachten en emoties bij het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) een gunstig effect heeft op het omgaan met de bijbehorende pijn.

Een groep van 189 deelnemers voltooide vier schrijfsessies van 20 minuten over een periode van 2 tot 6 weken. Op drie momenten werden zij getest op gebruik van gezondheidszorg, zelfredzaamheid met pijn, aan de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven en op symptomen uit het maagdarmstelsel: aan het begin van de studie, na een maand en na drie maanden.

De deelnemers werden verdeeld in drie groepen. De eerste groep van 67 volwassenen schreef over de meest stressvolle levensgebeurtenissen van de laatste vijf jaar. De tweede groep van 61 volwassenen schreef op een expressieve manier over PDS. De overige 61 volwassenen beschreven hun dagelijkse activiteiten op een wat meer zakelijke manier.

Na drie maanden bleek dat de groep die zijn dagelijkse activiteiten niet-emotioneel beschreef een toename kende in het aantal medische afspraken. Dit was niet het geval bij zowel de eerste als de tweede groep die schreven vanuit emotie. De deelnemers die gevoelens en gedachten bij PDS op papier zetten, ervaarden een verbetering in de kwaliteit van hun leven met deze ziekte.

De onderzoekers concluderen hiermee dat expressief schrijven over emoties rond PDS kan helpen om beter met de pijn om te gaan.

Bron: Complementary Therapies in Clinical Practice Volume 43, May 2021, 101374

Uit dezelfde categorie

Uitgelezen; Pijn

In zijn boek Pijn legt prof. dr. Bart Morlion niet alleen uit hoe pijn werkt, maar ook hoe we er beter mee om kunnen gaan. Zijn aanpak is om met goede begeleiding en een juiste diagnose het pijnprobleem minder aanwezig te maken in het leven van een patiënt. Morlion is...

Het laatste nieuws