01-12-2021

Ernstige Covid-19 heeft mogelijk negatief effect op hersenen

Eén op de honderd patiënten die met Covid-19 in het ziekenhuis ligt, heeft hersencomplicaties, suggereert een groot internationaal onderzoek. Veel van deze patiënten beschikten al over onderliggende klachten als hoge bloeddruk, diabetes of hartaandoeningen.

Bij de studie waren bijna 40.000 patiënten betrokken die met een coronabesmetting in ziekenhuizen in de Verenigde Staten of West Europa lagen. De gemiddelde leeftijd van de groep was 66 jaar en bestond uit twee keer zoveel mannen als vrouwen.

Na een MRI- of CT-scan bleken 442 patíënten hersengerelateerde complicaties te hebben die gelinkt konden worden aan Covid-19. Ongeveer 1,2 procent van de totale groep bleek hersenschade te hebben opgelopen als gevolg van de ziekte. Opvallend was dat er in Europa over het algemeen drie keer zoveel complicaties optraden in vergelijking met de VS. Op beroertes na: deze kwamen weer vaker voor in de Amerikaanse ziekenhuizen.

Belangrijke factoren
Op dit moment weten de onderzoekers niet wat de rol van de infectie is bij de neurologische complicaties. Belangrijke factoren die ook meegenomen moeten worden, zijn overactivering van het immuunsysteem, ontsteking, uitdroging en lage zuurstofniveaus, stellen de onderzoekers.

Eerdere studies toonden al aan dat sommige mensen die herstelde van Covid-19 enkele maanden last hadden van ‘hersenmist’, wat neerkomt op concentratie- en geheugenproblemen. Maar ook diagnoses als angststoornis, stemmingsstoornis, slapeloosheid of stoornissen in het gebruik van middelen kwamen voor bij patiënten in de zes maanden, nadat zij waren gediagnostiseerd met corona. Het was niet bekend of Covid-19 direct verantwoordelijk was voor deze neurologische- of psychische aandoeningen.

In de septembereditie van Medisch Dossier uitte ook onze gastcolumnist Dirk Zoutewelle zijn zorg over Covid-19 gerelateerde hersenschade. Zijn bijdrage leest u hier.

Bron: Int. Journ. of Neuroscience, 2021; 10.1080

Uit dezelfde categorie

Het laatste nieuws