01-12-2021

Ernstige Covid-19 heeft mogelijk negatief effect op hersenen

Eén op de honderd patiënten die met Covid-19 in het ziekenhuis ligt, heeft hersencomplicaties, suggereert een groot internationaal onderzoek. Veel van deze patiënten beschikten al over onderliggende klachten als hoge bloeddruk, diabetes of hartaandoeningen.

Bij de studie waren bijna 40.000 patiënten betrokken die met een coronabesmetting in ziekenhuizen in de Verenigde Staten of West Europa lagen. De gemiddelde leeftijd van de groep was 66 jaar en bestond uit twee keer zoveel mannen als vrouwen.

Na een MRI- of CT-scan bleken 442 patíënten hersengerelateerde complicaties te hebben die gelinkt konden worden aan Covid-19. Ongeveer 1,2 procent van de totale groep bleek hersenschade te hebben opgelopen als gevolg van de ziekte. Opvallend was dat er in Europa over het algemeen drie keer zoveel complicaties optraden in vergelijking met de VS. Op beroertes na: deze kwamen weer vaker voor in de Amerikaanse ziekenhuizen.

Belangrijke factoren
Op dit moment weten de onderzoekers niet wat de rol van de infectie is bij de neurologische complicaties. Belangrijke factoren die ook meegenomen moeten worden, zijn overactivering van het immuunsysteem, ontsteking, uitdroging en lage zuurstofniveaus, stellen de onderzoekers.

Eerdere studies toonden al aan dat sommige mensen die herstelde van Covid-19 enkele maanden last hadden van ‘hersenmist’, wat neerkomt op concentratie- en geheugenproblemen. Maar ook diagnoses als angststoornis, stemmingsstoornis, slapeloosheid of stoornissen in het gebruik van middelen kwamen voor bij patiënten in de zes maanden, nadat zij waren gediagnostiseerd met corona. Het was niet bekend of Covid-19 direct verantwoordelijk was voor deze neurologische- of psychische aandoeningen.

In de septembereditie van Medisch Dossier uitte ook onze gastcolumnist Dirk Zoutewelle zijn zorg over Covid-19 gerelateerde hersenschade. Zijn bijdrage leest u hier.

Bron: Int. Journ. of Neuroscience, 2021; 10.1080

Uit dezelfde categorie

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Herbruikbare contactlezen verhogen risico ooginfectie

Herbruikbare contactlenzen dragen leidt tot een bijna vier keer zo hoog risico op een ernstige ooginfectie die zelfs blindheid kan veroorzaken. Het verhoogt het risico op Acanthamoeba Keratitis (AK), een bacteriële hoornvliesinfectie. Andere risicofactoren zijn 's...

Dag van het Gehoor

Afgelopen 3 maart 2023 was het de Dag van het Gehoor. Onderzoek wijst uit dat 13% van de Nederlanders boven de 40 jaar aan gehoorverlies lijdt, wat betekent dat zo’n 1.2 miljoen mensen slechthorend zijn. [1] Bovendien hebben ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland last...

Goede nachtrust zorgt dat je niet aankomt

Wil je afvallen? Respecteer dan je natuurlijke biologische klok, dat betekent slapen als het nacht is en wakker worden als het licht is. Want als je die natuurlijke cyclus overhoopgooit, vliegen de kilo’s eraan. Dat is de natuurlijke beschermingsreactie van het...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...