14-07-2008

Ergste effecten van statines verholpen door groene thee en Q10

Duizenden mensen stoppen met hun statines tegen een verhoogd cholesterol, omdat ze zo veel last van de bijwerkingen hebben zoals pijn en spierzwakte. Uit onderzoek zijn nu twee eenvoudige remedies naar voren gekomen die deze effecten tegengaan, groene thee en het co-enzym Q10.
Statines hebben een giftige uitwerking op de mitochondriën, de gespecialiseerde structuurtjes die in elke lichaamscel zorgen voor de energie. Volgens het nieuwe onderzoek grepen drie statines (fluvastatine, lovastatine en simvastatine) in op de energieproductie, en het probleem was erger als de patiënt tevens propanolol gebruikte, een middel tegen hoge bloeddruk. Vanwege de bijwerkingen hield ongeveer 2,3 procent van de mensen die een statine gebruiken, met die medicatie op.
Wetenschappers aan Harvard hebben nu ontdekt dat de ergste effecten zijn tegen te gaan door groene thee te drinken of een supplement met co-enzym Q10 te nemen. Groene thee bevat een stof genaamd deoxysappanon, dat een gunstig effect lijkt te hebben op de mitochondriën, waardoor het gehalte vrije radicalen afneemt en de activiteit en energieproductie toenemen. Het co-enzym Q10 is een ander succesvol tegenmiddel tegen de bijwerkingen van statines en tegen mitochondriale schade. Het is een voedingstof die in de natuur voorkomt, onder andere in vis en vlees. U kunt het ook in de vorm van een supplement nemen9.
Geneesmiddelen bij kanker bijna nooit genezend
Nieuwe ‘wondermiddelen’ tegen kanker zijn dat misschien helemaal niet, en krijgen die status van overijverige farmabedrijven die hun middel op de markt willen bregen voordat er voldoende onderzoek naar gedaan is. In de afgelopen tien jaar zijn er 25 onderzoeken naar middelen tegen kanker voortijdig gestaakt door het farmaceutische bedrijf dat het onderzoek betaalde, omdat de resultaten zo ‘veelbelovend’ zouden zijn.
Wetenschappers hebben dit patroon onderzocht, en zij concluderen dat de trials gemiddeld al na dertig maanden stopten, wanneer er nog maar op een fractie van het vereiste aantal patiënten was getest. Het commentaar van hoofdonderzoeker dr. Giovanni Aplone: ‘De gegevens over werkzaamheid en mogelijke bijwerkingen kunnen gemist worden doordat een trial vroegtijdig wordt afgebroken.’ Volgens hem kan over het werkelijke effect en de veiligheid van een middel pas na jaren geoordeeld worden, en niet na maanden. Ook is er onderzoek onder veel grotere groepen nodig dan die in de trials werden gedaan. De meeste onderzoeken die voortijdig beëindigd werden, hadden het middel op slechts 40 procent van de oorspronkelijk geworven proefpersonen getest 9.

9Nature Biotechnology, 2008; 26: 343-51

1Townsend Letter, 2008; 1 februari: 26
2Ivoren Kruis/NIGZ, Katern fluoride-advies; www.dhin.nl/fluorideadvies.htm
3Am J Epidemiol, 2008; 167: 457-467
4Am J Clin Nutr, 2008; 87: 310-316
5Med Hypoth, online publicatie dd 5 november 2007; doi: 10.1016/j.mehy.2007.09.006
6Meijer S, Verhulst FC. Hoe vaak komt autisme voor en hoeveel mensen sterven eraan? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, <http://www.nationaalkompas.nl> Gezondheid en ziekte Ziekten en aandoeningen Psychische stoornissen Autisme, 19 juni 2006.
7Arch Pediatr Adolesc Med, 2007; 161: 1140-1146
8Melody Petersen, Our Daily Meds, Farrar Straus Giroux, 2008
9Nature Biotechnology, 2008; 26: 343-51
10Ann of Oncology, 2008; 28 maart: doi: 10.1093/annonc/mdn069
 

Uit dezelfde categorie

Meten met twee maten; de kracht van de alternatieven

Alternatieve artsen/therapeuten wordt verweten dat wat ze doen  ‘niet bewezen’ is. Maar is dit terecht? Journalist Toine de Graaf vindt dat critici meten met twee maten. In zijn boek De kracht van de alternatieven schrijft hij: ‘Er is méér wetenschap-pelijk bewijs...

Meditatie vermindert pijnbeleving

Uit een nieuwe studie blijkt dat het beoefenen van mindfulness pijn met maar liefst 32 procent kan verminderen. En zelfs mensen die nog nooit eerder hebben gemediteerd, kunnen baat hebben bij deze techniek. De sleutel is om je niet te vereenzelvigen met de pijn, maar...

Mensen met een spiritueel geloof leven langer

Een spiritueel geloof houdt je gezond. Mensen met religieuze en spirituele overtuigingen leven vaak langer en hebben minder kans op een depressie of suïcidaal gedrag. Als ze toch ziek worden, zijn hun symptomen vaak niet zo ernstig als bij mensen zonder religieuze...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...