28-11-2019

Endometriose en de opiatenepidemie

In 2015 bestempelde de Drug Enforcement Administration de sterfte door een overdosis opioïden in de Verenigde Staten als epidemisch. Het gaat hierbij om verboden middelen zoals heroïne, maar ook om legale pijnstillers zoals oxycodon, hydrocodon (Vicodin), fentanyl en tramadol.

De regelgeving in de VS is inmiddels aangescherpt, maar een Amerikaans onderzoeksteam onderzocht toch of opiaten niet te vaak wordt in gezet als pijnbestrijding bij endometriose.

Vruchtbaarheidsproblemen

Endometriose is een weinig bekende, vaak pijnlijke aandoening die optreedt wanneer endometriale cellen zich buiten de baarmoeder ontwikkelen. Er is hiervoor nog geen genezing of langetermijnbehandeling mogelijk. Geschat wordt dat in Nederland bij 7 tot 10% van de vruchtbare vrouwen endometriose voorkomt. Vaak zonder dat zij het zelf weten. Bij vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen komt het veel vaker, tot wel 25%, voor. Het is daarmee een van de belangrijkste oorzaken van onvruchtbaarheid bij vrouwen.

Omvangrijke steekproef

De onderzoekers analyseerden openbaar beschikbare verzekeringsgegevens van 53.847 endometriosepatiënten tussen 18 en 49 jaar en 107.694 anderen zonder deze ziekte. Van 2006 tot 2016 kregen vrouwen met endometriose bijna drie keer vaker een opioïderecept voorgeschreven dan de controlegroep. Deze vrouwen kregen ook bijna vier keer zo vaak een grotere dosis opioïden, overeenkomend met ongeveer 100 milligram morfine en zij namen de voorgeschreven opioïden ook frequenter in, soms tegelijkertijd met benzodiazepenen, een potentieel dodelijke combinatie. Bovendien startte meer dan een kwart van de patiënten binnen zeven dagen na de diagnose van endometriose met de inname een opioïde.

Nederlandse situatie niet zorgwekkend

In Nederland is geen sprake van een opiatenepidemie, maar toch stijgt ook hier het gebruik van zware pijnstillers. Het totaal aantal gebruikers van opiaten was in 2017 meer dan een miljoen. Vrouwen met endometriose doen er daarom goed aan om eventuele pijnstilling met hun huisarts te overleggen en een gynaecoloog te zoeken die naar hun zorgen luistert en alle beschikbare opties goed toelicht, zowel medisch, chirurgisch als farmacologisch.
Voor meer informatie over endometriose, zie www.endometriose.nl

Obstet Gynecol. 2019 Jun;133(6):1120-1130

Uit dezelfde categorie

Depressie behandelen met ketamine

Onderzoekers van de Universiteit van Groningen hebben nieuwe mogelijkheden verkend voor de behandeling van mensen die aan zware depressies lijden (behandelresistente depressie).[1] Tot op heden zijn er weinig tot geen behandelingen voor deze specifieke groep...

Bryan Hubbard over het WHO-beleid

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt door velen gezien als een vertrouwde en onafhankelijke stem, maar de volksgezondheidsadviezen die zij geven worden vaak beïnvloed door commerciële belangen. Recente uitspraken over babyvoeding, bewerkte voedingsmiddelen,...

Hiv-vaccin getest op mensen

Door de ontwikkeling van vaccins sinds de 18e eeuw zijn infectieziekten als het pokkenvirus, hondsdolheid, en een wat recenter voorbeeld polio, tot staan gebracht.[1] Een vaccin stimuleert het afweersysteem om antistoffen aan te maken voor een specifiek...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...