30-07-2008

… en dan ook nog bij bevallingen

Bij een overzichtsstudie van drie onderzoeken is geconcludeerd dat acupunctuur wellicht de pijn bij bevallingen kan verlichten. Bij twee van die onderzoeken werd acupunctuur vergeleken met de reguliere behandeling tijdens bevallingen in Amerika, terwijl in het derde onderzoek acupunctuur werd vergeleken met namaakacupunctuur (waarbij naalden werden ingebracht op punten die geen acupunctuurpunten waren).
Bij alledrie de trials vroegen de vrouwen die acupunctuur kregen, beduidend minder vaak om een ruggenprik of een andere vorm van pijnstilling, bijvoorbeeld lachgas of stikstofoxide, pethidine (Demerol®) of niet-farmaceutische vormen (bijvoorbeeld TENS of een bad/douche). Bij één onderzoek meldden de vrouwen die acupunctuur kregen, ook significant meer ontspannen te zijn dan de vrouwen in de groep met conventionele zorg. Bij een ander onderzoek gaf 86 procent aan ook bij een volgende bevalling acupunctuur te kiezen.
Bij het onderzoek waarin acupunctuur met namaakacupunctuur werd vergeleken, bleek niet alleen pijnbestrijding als heilzaam effect, maar bleek ook dat de bevalling minder vaak opgewekt of bespoedigd hoefde te worden. Bij dit opwekken van de weeën wordt het risico groter dat de baby in nood raakt en/of een keizersnede noodzakelijk wordt. Bij sommige pijnstillers zijn er vaker dan gemiddeld problemen met de borstvoeding. Zo kan een ruggenprik chronische hoofdpijn geven en problemen met lopen. Van acupunctuur werden daarentegen in geen van de onderzoeken negatieve bijwerkingen gemeld.3
Acupunctuur blijkt dus een bruikbaar alternatief voor pijnstilling tijdens de bevalling.
3Am J Obstet Gynecol, 2004; 191:1573-1579
 

Uit dezelfde categorie

Mensen met een spiritueel geloof leven langer

Een spiritueel geloof houdt je gezond. Mensen met religieuze en spirituele overtuigingen leven vaak langer en hebben minder kans op een depressie of suïcidaal gedrag. Als ze toch ziek worden, zijn hun symptomen vaak niet zo ernstig als bij mensen zonder religieuze...

Zonnebrandcrème in de spotlights

Zonnebrandcrème was de laatste weken nogal in het nieuws, omdat enkele influencers op hun social media schreven dat deze kankerverwekkend zou zijn. Tegelijkertijd menen voorstanders van zonnebrandcrème juist dat de crèmes beschermen tegen huidkanker. Aanleiding voor...

Het laatste nieuws

Bryan Hubbard over het WHO-beleid

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt door velen gezien als een vertrouwde en onafhankelijke stem, maar de volksgezondheidsadviezen die zij geven worden vaak beïnvloed door commerciële belangen. Recente uitspraken over babyvoeding, bewerkte voedingsmiddelen,...

Gezond plantaardig dieet tegen darmkanker

Je voedselpatroon heeft invloed op je gezondheid. Dat is inmiddels welbekend. In langetermijnonderzoeken onder verschillende populaties is vastgesteld dat specifieke voedselpatronen de kans op bepaalde ziekten verhogen of verlagen. Zo is in het UK- biobank-onderzoek...

Kansberekening voor gevorderden

Verschillende rekenmodellen die bij patiënten de kans op hart- en vaatziekten voorspellen, blijken minder accuraat dan gedacht. Dat concludeerde een Nederlands onderzoeksteam dat verbonden is aan het Radboud Universitair Medisch Centrum. Zo bleek dat in de...

Intensief bewegen in plaats van sporten

Driemaal per dag 1 of 2 minuutjes intensief bewegen waarmee je hartslag verhoogd, heeft net zo veel gezondheidsvoordelen als driemaal per dag naar de sportschool gaan. Onderzoekers verbonden aan de universiteit van Sydney kwamen recentelijk tot deze conclusie na...

Acupunctuur en de symptomen van Parkinson

De ziekte van Parkinson: een ingewikkelde en ongeneselijke ziekte. In Europa lijden naar schatting 1.2 miljoen mensen aan Parkinson, wereldwijd zijn dit er 6.3 miljoen.[1] Iemand met Parkinson krijgt te maken met bewegingsproblemen zoals trillende handen en ledematen,...