30-07-2008

… en dan ook nog bij bevallingen

Bij een overzichtsstudie van drie onderzoeken is geconcludeerd dat acupunctuur wellicht de pijn bij bevallingen kan verlichten. Bij twee van die onderzoeken werd acupunctuur vergeleken met de reguliere behandeling tijdens bevallingen in Amerika, terwijl in het derde onderzoek acupunctuur werd vergeleken met namaakacupunctuur (waarbij naalden werden ingebracht op punten die geen acupunctuurpunten waren).
Bij alledrie de trials vroegen de vrouwen die acupunctuur kregen, beduidend minder vaak om een ruggenprik of een andere vorm van pijnstilling, bijvoorbeeld lachgas of stikstofoxide, pethidine (Demerol®) of niet-farmaceutische vormen (bijvoorbeeld TENS of een bad/douche). Bij één onderzoek meldden de vrouwen die acupunctuur kregen, ook significant meer ontspannen te zijn dan de vrouwen in de groep met conventionele zorg. Bij een ander onderzoek gaf 86 procent aan ook bij een volgende bevalling acupunctuur te kiezen.
Bij het onderzoek waarin acupunctuur met namaakacupunctuur werd vergeleken, bleek niet alleen pijnbestrijding als heilzaam effect, maar bleek ook dat de bevalling minder vaak opgewekt of bespoedigd hoefde te worden. Bij dit opwekken van de weeën wordt het risico groter dat de baby in nood raakt en/of een keizersnede noodzakelijk wordt. Bij sommige pijnstillers zijn er vaker dan gemiddeld problemen met de borstvoeding. Zo kan een ruggenprik chronische hoofdpijn geven en problemen met lopen. Van acupunctuur werden daarentegen in geen van de onderzoeken negatieve bijwerkingen gemeld.3
Acupunctuur blijkt dus een bruikbaar alternatief voor pijnstilling tijdens de bevalling.
3Am J Obstet Gynecol, 2004; 191:1573-1579
 

Uit dezelfde categorie

Meten met twee maten; de kracht van de alternatieven

Alternatieve artsen/therapeuten wordt verweten dat wat ze doen  ‘niet bewezen’ is. Maar is dit terecht? Journalist Toine de Graaf vindt dat critici meten met twee maten. In zijn boek De kracht van de alternatieven schrijft hij: ‘Er is méér wetenschap-pelijk bewijs...

Meditatie vermindert pijnbeleving

Uit een nieuwe studie blijkt dat het beoefenen van mindfulness pijn met maar liefst 32 procent kan verminderen. En zelfs mensen die nog nooit eerder hebben gemediteerd, kunnen baat hebben bij deze techniek. De sleutel is om je niet te vereenzelvigen met de pijn, maar...

Mensen met een spiritueel geloof leven langer

Een spiritueel geloof houdt je gezond. Mensen met religieuze en spirituele overtuigingen leven vaak langer en hebben minder kans op een depressie of suïcidaal gedrag. Als ze toch ziek worden, zijn hun symptomen vaak niet zo ernstig als bij mensen zonder religieuze...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...