Eenzaamheid onder thuiswonende ouderen toegenomen door coronamaatregelen

De coronamaatregelen hebben een grote impact op het welzijn en het gedrag van thuiswonende ouderen in Nederland en Vlaanderen. In een persbericht maakte de Universiteit Maastricht vorige week de resultaten bekend van een grootschalig onderzoek dat deze universiteit uitvoerde samen de Vrije Universiteit Brussel en de Hogeschool Gent.

Zo’n 5.500 ouderen namen hieraan deel. Als gevolg van de COVID 19-maatregelen is vooral de emotionele eenzaamheid bij 60-plussers sterk toegenomen. Zo geeft 60 procent van de ondervraagden aan vaker dan voor de coronacrisis mensen om zich heen te missen. Bovendien ervaart bijna de helft van de 60-plussers een grotere leegte om zich heen dan voor de coronacrisis.

De bedoeling van het Vlaams-Nederlandse onderzoek is om na te gaan hoe ouderen de coronacrisis beleven en welke impact deze heeft op hun leven. Het onderzoek loopt nog.

Sociale netwerk

Bij een derde van de deelnemers is vooral het contact met vrienden en kennissen afgenomen tijdens de quarantainemaatregelen. Ook blijkt ongeveer één op de vijf veel minder contact te hebben met de kleinkinderen of met buren. Omgekeerd is bij circa 30 procent van de 60-plussers het contact met de eigen kinderen toegenomen en heeft zelfs een op de acht ook meer contact met de kleinkinderen. Ook blijkt dat zowel in Nederland als Vlaanderen een vijfde van de 60-plussers vaker contact heeft met broers of zussen dan voor de coronacrisis.

Driekwart ouderen communiceert digitaal

Veel ouderen telefoneren vaker tijdens de coronacrisis (NL: 46,5%) en bijna de helft is meer gaan beeldbellen (NL: 49%). Het is opmerkelijk dat slechts een kwart van de deelnemers de weg naar het beeldbellen nog niet heeft gevonden (NL: 26%). Een kwart van de ouderen communiceert sinds de uitbraak van COVID-19 ook vaker via e-mail.

Intensivering andere activiteiten

Ouderen zijn zich tijdens de coronacrisis ook gaan richten op andere bezigheden. Zo gaat een kwart tot een derde van de deelnemers vaker wandelen of fietsen (NL: 24,2%). Daarbij tuiniert een aanzienlijk deel van de ondervraagden tijdens de coronamaatregelen vaker dan voorheen (NL: 18,6%). Een derde van alle respondenten maakt van de gelegenheid gebruik om opruim- of reparatieklusjes te klaren.

Ouderen zijn ook nadrukkelijk bezorgd om anderen. Zo zoekt zeker driekwart van de deelnemers contact met mensen van wie zij weten dat ze geïsoleerd zijn (NL: 80,9%). Ouderen spelen ook een actieve rol in het ondersteunen van de buurt. Ruim een kwart van de 60-plussers helpt daadwerkelijk mensen uit de buurt die het moeilijk hebben door de coronacrisis (NL: 26,5%). Bovendien maakt een deel van de ondervraagden zelf mondmaskers of helpt met de verdeling ervan (NL: 14,1%).

Bron: Universiteit van Maastricht

Uit dezelfde categorie

Boekentip week 43 ”De Parkinson Pandemie”

In de Medisch Dossier Update van vorige week noemde ik auteur Bas Bloem al, hoogleraar van het Radboudumc. Bloem is wereldwijd expert op het gebied van parkinson en schreef dit boek samen met topdeskundigen Dorsey, Sherer en Okun. Gezamenlijk beschrijven zij een plan...

Het laatste nieuws