22-11-2017

Een pilletje voor je druktemaker altijd nodig?

Op HU YOUNEWS verscheen op 21 november 2017 het onderstaande artikel.

De manier waarop ADHD in educatieve kinderboeken wordt uitgelegd is onjuist en eenzijdig. Dit onderzochten Caroline van Haeringen en Linda Foget aan de rijksuniversiteit Groningen.

Biomedische visie

De onderzoekers onder leiding van dr. Laura Batstra merken op dat vaak alleen de biomedische visie op ADHD in de boeken wordt beschreven. De boeken gaan ervan uit dat ADHD een chronische hersenziekte is die behandeld moet worden met medicatie. Dit terwijl er vele andere oorzaken kunnen zijn, denk aan overbelaste ouders en leerkrachten, en armoede. Sanne Te Meerman die de academische boeken onderzocht en Linda Foget die zich heeft verdiept in de kinderboeken leggen uit. “Dat schrijvers van de onderzochte kinderboeken ADHD als zodanig neerzetten, lijkt geen onwil maar eerder een gebrek aan goede voorlichting,” aldus Foget. Ze kennen vaak alleen deze visie op ADHD en daarom is het ook logisch dat deze visie de overhand heeft.

Contextuele factoren

De uitdaging voor toekomstige schrijvers is dan ook om de educatieve kinderboeken vollediger te schrijven volgens Foget. “Zo moet er meer aandacht komen voor contextuele factoren, in plaats van de oorzaak enkel in de hersenen te zoeken.” Hierbij kun je denken aan sociologische en maatschappelijke factoren en spanning binnen het opvoedsysteem. Dit is nodig om het idee dat ADHD een ziekte is de wereld uit te helpen. “De term (hersen)aandoening wordt vaker gebruikt en ook daar verzetten we ons tegen. Met name omdat het erg generaliserend en discriminerend is,” zo zegt Te Meerman. De term is ook een verdraaiing van wat uit onderzoek blijkt. “De hersengroei van kinderen met ADHD loopt soms achter, maar lang niet altijd. Ook ‘normale’ kinderen hebben vaak kleinere hersenen dan gemiddeld.”

Ruimte voor diversiteit

Kinderen die het label ADHD krijgen opgeplakt zijn veelal kinderen die ongetolereerd gedrag vertonen. Ze zijn hyperactief en impulsief, anders dan de rest. Naast dat ouders zich breder kunnen oriënteren om het medische stigma te voorkomen, moet er in de maatschappij zelf ook iets veranderen. De onderzoekers vinden het belangrijk dat we in de maatschappij en het onderwijs meer ruimte voor diversiteit waarborgen. “Mensen verschillen enorm, dat is lastig maar daar moeten we ons als maatschappij op instellen,” aldus Te Meerman.

Uit dezelfde categorie

Het laatste nieuws