11-02-2021

Een middagdutje is goed voor je geheugen

Doe je vaak een middagdutje? Dan doe je je hersenen een groot plezier, blijkt uit een studie die wetenschappers uit China uitvoerden. De powernap is goed voor je geheugen en je verbale communicatie.

De studie, die verscheen in General Psychiatry, onderzocht de relatie tussen een de middagslaap en de cognitieve functie onder ouderen. Dat een verstoord slaappatroon een rol van betekenis zou kunnen spelen bij de ontwikkeling bij dementie is al vaker onderzocht. Tegengeluiden zijn er echter ook.

Aan het onderzoek deden 2214 gezonde 60-plussers mee uit verschillende grote Chinese steden, als Beijing, Shanghai, en Xian. Ze onderzochten de deelnemers door 30 metingen van visuele ruimte, geheugen, naamgeving, aandacht, berekening, oriëntatie en verbale communicatie.

Voor het onderzoek gold de definitie van een middagdutje als een slaapje na de lunch tussen de 5 minuten en 2 uur. De gemiddelde slaap in de nacht betrof 6,5 uur. Van de groep ouderen meldde er 1.534 dat ze regelmatig een middagdutje deden van 1 keer per week tot elke dag.

De ouderen die een middagdutje deden, scoorden hoger op cognitieve tests dan hun leeftijdsgenoten die dit niet deden. Deze slapers vertoonden een sterkere cognitieve functie, waaronder geheugen, oriëntatie en taal. Korte dutjes, die vier keer per week minder dan 30 minuten duren, kunnen het nuttigst zijn. Deze dutjes leiden tot een afname van 84 procent in de kans op het ontwikkelen van Alzheimer.

Omdat het een observationele studie betreft, kunnen er geen causale verbanden worden gelegd. Verschillende factoren als opleiding, levensstijl kunnen een mogelijke vertekening geven van de uitkomsten. Toch denken de onderzoekers dat de studie bewijs toevoegt aan het onderzoek dat er al is naar het nut van ‘s middags slapen.

Bron: Psychiatry 2021;34:e100361

Uit dezelfde categorie

Verband tussen slaap en metabolisme

Wetenschappers bekeken metingen van slaapritme om de dieperliggende oorzaken van diabetes te achterhalen. Amerikaanse psychologen van de Universiteit van Berkeley onderzochten de invloed van de hersenen op het metabolisme tijdens de NREM-slaapfase. Ze stelden vast dat...

Tegenslagen veranderen de hersenen

Het meemaken van tegenslagen verandert blijvend het functioneren van de hersenen. Dit blijkt uit onderzoek van het Radboudumc. Tijdens het onderzoek werd zelfs een mogelijk voorspellende waarde ontdekt voor het ontwikkelen van psychiatrische aandoeningen....

Het laatste nieuws

Contact met natuur bevordert geluksgevoel

De Universiteit Twente gaat onderzoeken wat het effect op het welbevinden is als je dagelijks tijd in de natuur doorbrengt. Ze vraagt deelnemers aan het onderzoek om gedurende twee weken 10 keer een half uur in een natuur door te brengen. Doe je mee?1 Eigenlijk weten...

Avondsnacken en overlijden aan kanker en diabetes

Eten na 10 uur ’s avonds verhoogt het risico op overlijden aan kanker of diabetes. Dat concluderen Chinese onderzoekers op basis van de gegevens van 41.744 Amerikaanse deelnemers die ze negen jaar hebben gevolgd. Hoe wordt de relatie tussen avondsnacken en overlijden...

Zeegeluiden en ‘zeespray’ zijn heilzaam

Niet iedereen beseft het, maar er vindt wetenschappelijk onderzoek plaats naar de heilzame werking van zee en strand. Ook in Europa, onder meer onder de vlag van BlueHealth. Dit onderzoeksinitiatief werd opgestart in 2016 en kijkt vooral naar hoe waterrijke omgevingen...

Voedingsinterventie verlicht prikkelbare darm

Zweedse onderzoekers vergeleken drie behandelingen bij mensen met het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS): een dieet zonder ‘snelle koolhydraten’, een koolhydraatarm en eiwit- en vetrijk dieet, en een medicamenteuze behandeling.1 Klachten namen in alle drie de groepen af,...