03-03-2022

Doodgaan hoort bij het leven

Sterven in de 21e eeuw is een paradox, aldus een onderzoekscommissie van het medisch vakblad The Lancet.1 Met name Covid-19 heeft ertoe geleid dat mensen de ultieme gemedicaliseerde dood zijn gestorven, vaak alleen in ziekenhuizen met weinig of geen contact met hun familie.

Tegelijkertijd blijven in andere landen veel mensen onderbehandeld, sterven ze aan aandoeningen die te voorkomen hadden kunnen worden en hebben ze geen toegang tot elementaire pijnverlichting. Dit onevenwichtige en tegenstrijdige beeld van dood en sterven is de aanleiding voor de Lancet Commission on the Value of Death om een nieuwe visie op dood en sterven voor te stellen met een grotere betrokkenheid van gezin en gemeenschap naast gezondheids- en sociale zorgdiensten, en met meer steun voor rouwverwerking. Want, zo menen de commissieleden, de vergaande nadruk op medische zorg en het vermijden van de dood, leidt ertoe dat miljoenen mensen tegenwoordig in de periode voor hun dood onnodig lijden.

De commissie besluit haar studie met een hele reeks aanbevelingen gebaseerd op vijf principes:

  • de ongelijkheid in de sociale determinanten van dood, sterven en rouwen wordt aangepakt;
  • sterven wordt opgevat als een relationeel en spiritueel proces in plaats van simpelweg een fysiologische gebeurtenis;
  • netwerken van professionals, families en de bredere gemeenschap bieden ondersteuning voor mensen die sterven, zorgen en rouwen;
  • gesprekken en verhalen over alledaagse dood, sterven en verdriet worden gemeengoed;
  • en de dood wordt erkend als waardevol.

In Nederland houdt het Landelijk Expertisecentrum Sterven zich bezig de stervenscultuur in ons land en deelt op deze pagina tips en handreikingen om de dood bespreekbaar te maken. Van de Nederlanders geeft 54 procent aan niet genoeg gesproken te hebben over de dood met iemand die er nu niet meer is.

Hierdoor hebben zij niet goed afscheid kunnen nemen en nu spijt. Het centrum gaf een boekje uit, Sterven. Tijd voor een ander verhaal, met daarin handreikingen voor verschillende momenten in het intensieve proces van sterven.

Wil je meer weten? In onze mei-editie 2021 interviewden wij Ineke Visser, initiatiefnemer en voorzitter van het centrum. Dit interview kun je hier lezen.

 

Bron
1. The Lancet, Vol. 399, No. 10327

Uit dezelfde categorie

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Boekentip: Wie ben ik als niemand kijkt

Liesbeth Woertman onderzoekt in dit boek het leven van vrouwen in vooral de derde levensfase (na de pensionering) en de laatste vierde levensfase (vanaf ongeveer 75 jaar). Wat betekent het voor hen om een ouder lichaam te hebben in een tijd van geseksualiseerde,...

De Groene GGZ

In Nederland blijken ruim 75.000 mensen in Nederland op de wachtlijst te staan voor een behandeling binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). [1] Het Groene GGZ Partnerschap wil de natuur als helpende en helende omgeving inzetten om te voorkomen dat de klachten...

Kwik, toxines, medicijnen en hypertensie

Verschillende zware metalen, toxische stoffen en medicijnen zijn in verband gebracht met het ontstaan van een hoge bloeddruk (hypertensie). Blootstelling aan kwik zorgt bijvoorbeeld voor meer oxidatieve stress in de vaten, ontsteking, endotheliale- en mitochondriale...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...