Doe iets na je pensionering (vooral als je vrouw bent)

Als je met pensioen gaat, zorg er dan voor dat je een nieuwe uitdaging oppakt. Dat lijkt vooral te gelden voor vrouwen.Vrouwen hebben meer kans op mentale achteruitgang als ze hun baan niet vervangen door iets dat even uitdagend is na hun pensionering. Mannen lijken lang niet zo sterk te worden beïnvloed door deze enorme leefstijlverandering, aldus onderzoekers van North Dakota State University.

Hoewel veel onderzoeken hebben bevestigd dat mensen die na hun pensionering heel weinig doen, meer kans hebben op mentale achteruitgang, is niet eerder onderzocht wie er waarschijnlijk getroffen wordt en waarom.

De onderzoekers van North Dakota volgden de lichamelijke en mentale ontwikkeling van 732 gepensioneerden, van wie de helft vrouwen. Ze ontdekten dat vrouwen die andere bezigheden hadden, waaronder ook probleemoplossing en mentaal stimulerende activiteiten, veel minder kans hadden op cognitieve achteruitgang dan vrouwen die geen andere bezigheden vonden na hun pensionering.

Maar hetzelfde gold niet voor de mannen. Er was heel weinig verschil in cognitieve achteruitgang tussen de mannen die een nieuwe bezigheid vonden en degenen die geen nieuw streven hadden. Het zou kunnen komen doordat de meeste mannen uit een hogere sociaaleconomische klasse kwamen. Ook werden ze vroeg in hun pensionering onderzocht, dus een mogelijke achteruitgang kon later plaatsvinden.

Toch is het niet vanzelfsprekend dat weinig doen na pensionering onvermijdelijk eindigt in cognitieve achteruitgang, zeggen de onderzoekers. Als het vinden van uitdagende activiteiten moeilijk is, kunnen gepensioneerden ook meer lezen of woordspelletjes spelen; ook deze bezigheden kunnen de grijze cellen van de hersenen stimuleren.

BRON:
Psychol Aging, 2020; 10.1037/pag0000453

Uit dezelfde categorie

Lablek Wuhan nóg waarschijnlijker

Trouwe lezers van Medisch Dossier weten dat er veel aanwijzingen zijn dat de oorsprong van de coronapandemie is te vinden in het lab in Wuhan (China). Maar dat de ‘lablek-hypothese’ vanaf het begin fanatiek is weggedrukt door belanghebbenden. In een eerdere editie...

Het laatste nieuws