27-11-2023

Dit E-nummer verhoogt de kans op diabetes type 2

Sommige E-nummers hebben een twijfelachtig imago. Zo blijkt een van deze voedseladditieven, natriumnitriet (E250), een connectie te hebben met maagkanker. Onlangs zijn daar nog nieuwe zorgen bijgekomen: in een Franse studie is een relatie gevonden met het risico op diabetes type 2.1

Aan de ‘NutriNet-Santé cohortstudie’ deden ruim 104.000 proefpersonen mee. Met behulp van 24-uurs voedingsvragenlijsten werd een inschatting gemaakt van hun inname van nitriet/nitraat. Dit werd vervolgens gerelateerd aan hun diabetesrisico.

De vorm van nitriet is belangrijk

Gedurende de volgperiode van zeven jaar werd bij 969 deelnemers diabetes type 2 vastgesteld. Er werd geen verband gezien tussen de totale inname van nitriet/nitraat, ofwel de inname uit drinkwater/voeding, en het risico op diabetes type 2. Wanneer echter specifiek gekeken werd naar de inname van nitriet in de vorm van additieven, bleek dat proefpersonen met een hoge blootstelling 53% meer kans hadden op diabetes type 2 ten opzichte van personen die nauwelijks nitriet via additieven binnenkregen. Vooral een hoge inname van E250 was significant gerelateerd aan diabetes.

Waarom wordt dit E-nummer gebruikt?

Volgens de onderzoekers wijzen deze bevindingen voor het eerst op een rechtstreeks verband tussen uit additieven afkomstig nitriet – en dan met name E250 – en diabetes type 2. E250 wordt door voedingsproducenten toegepast als ‘kleurbehoudend’ middel en werkt ook conserverend. Zo remt het de bacterie Clostridium botulinum, die in bedorven vlees het gif botulinum produceert. Dit verklaart waarom E250 wordt toegepast in onder meer bewerkte vleeswaren, zoals worst.

Bron:
1 PLoS Med, 2023; 20(1):e1004149.

 

Uit dezelfde categorie

VS: Hoogste sterfte cijfers

Ondanks dat er in de VS meer aan medicijnen wordt uitgegeven dan in enig ander land, heeft het de hoogste sterftecijfers in alle leeftijdsgroepen, zo blijkt uit een recent onderzoek van de Universiteit van Californië in Los Angeles. Ook had de VS volgens de...

Het laatste nieuws