25-07-2008

Dierproeven: een hoop leed dat bijna niets oplevert

Ten behoeve van medisch onderzoek zijn in 2005 alleen al in het Verenigd Koninkrijk ongeveer drie miljoen proeven op dieren uitgevoerd. Nieuw onderzoek wijst erop dat al dit lijden voor het merendeel onnodig is geweest.
Onderzoekers bekeken zes verschillende dieronderzoeken en vonden dat de resultaten in geen enkel geval bij de mens herhaald konden worden. Volgens twee van deze dierexperimenten, bijvoorbeeld, hielpen corticosteroïden bij verwondingen aan het hoofd, maar toch hadden die geen enkel gunstig effect wanneer ze op mensen werden uitgetest. Ook bleek een geneesmiddel voor het hart dat bij dieren effectief was gebleken, bij de mens de toestand alleen maar te verergeren.
Het onderzoeksteam van de London School of Hygiene and Tropical Medicine vond ook dat veel dierstudies slecht waren opgezet en dat de meeste zich niets aantrokken van de meest fundamentele parameters voor een fatsoenlijke wetenschappelijke toetsing. Hun rapport wijst op het zeer voor de hand liggende gegeven dat de biologische verschillen tussen mens en dier vaak zo groot zijn dat geen enkele uitkomst eigenlijk iets zegt.
Intussen blijven groepen als FRAME (Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments) en in Nederland Proefdiervrij zich beijveren wetenschappers ertoe over te halen in plaats van levende dieren gebruik te maken van organen, weefsel en cellen die in het laboratorium worden gekweekt of zelfs van wiskundige modellen. Ook de meeste geneesmiddelenfabrikanten zijn het erover eens dat dierproeven zinloos zijn, maar zij stellen dat die proeven toch gedaan moeten worden omdat ze nodig zijn om een officiële vergunning voor een geneesmiddel te krijgen.9
9 BMJ, 2007; 334: 197-200
 

Uit dezelfde categorie

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Boekentip: Wie ben ik als niemand kijkt

Liesbeth Woertman onderzoekt in dit boek het leven van vrouwen in vooral de derde levensfase (na de pensionering) en de laatste vierde levensfase (vanaf ongeveer 75 jaar). Wat betekent het voor hen om een ouder lichaam te hebben in een tijd van geseksualiseerde,...

De Groene GGZ

In Nederland blijken ruim 75.000 mensen in Nederland op de wachtlijst te staan voor een behandeling binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). [1] Het Groene GGZ Partnerschap wil de natuur als helpende en helende omgeving inzetten om te voorkomen dat de klachten...

Kwik, toxines, medicijnen en hypertensie

Verschillende zware metalen, toxische stoffen en medicijnen zijn in verband gebracht met het ontstaan van een hoge bloeddruk (hypertensie). Blootstelling aan kwik zorgt bijvoorbeeld voor meer oxidatieve stress in de vaten, ontsteking, endotheliale- en mitochondriale...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...