23-07-2008

Diepe veneuze trombose: bloedverdunners misschien levensgevaarlijk

Artsen geven nog steeds standaard langere tijd bloedverdunners als coumarinederivaten aan mensen die diepe veneuze trombose (kunnen) hebben of een longembolie. Het kan zijn, dat ze daarmee het leven van de patiënt op het spel zetten.
Sinds 1992 is de aanbevolen behandeltijd voor antistollingsmiddelen, ofwel bloedverdunners, maximaal drie maanden. Toch schrijven de meeste artsen deze middelen met regelmaat voor zes maanden of langer voor. De patiënt heeft geen baat bij die voortzetting, maar loopt zelfs meer risico op overlijden, terugkeer van de ziekte of een bloeding, dan wanneer de therapie na de aanbevolen drie maanden zou worden gestopt.
Het effect van die behandelduur is nu ook gezien in een andere trial, waarbij de twee behandelperioden werden getest op 749 patiënten met diepe veneuze trombose of longembolie. Na een jaar waren er negentien overleden van diegenen die zes maanden behandeld waren, tegenover veertien in de groep die drie maanden was behandeld. Daar komt bij dat 35 patiënten een ernstige reactie op de behandeling vertoonden – meestal een grote bloeding – na zes maanden behandeling, terwijl er 31 een ernstige bijwerking hadden in de driemaandengroep. Het blijkt dus dat antistollingsmiddelen niet bepaald veilig zijn, zelfs niet wanneer ze maar kort gegeven worden11.
11BMJ, 2007; 334: 674-677, 714
 

Uit dezelfde categorie

Depressie behandelen met ketamine

Onderzoekers van de Universiteit van Groningen hebben nieuwe mogelijkheden verkend voor de behandeling van mensen die aan zware depressies lijden (behandelresistente depressie).[1] Tot op heden zijn er weinig tot geen behandelingen voor deze specifieke groep...

Bryan Hubbard over het WHO-beleid

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt door velen gezien als een vertrouwde en onafhankelijke stem, maar de volksgezondheidsadviezen die zij geven worden vaak beïnvloed door commerciële belangen. Recente uitspraken over babyvoeding, bewerkte voedingsmiddelen,...

Hiv-vaccin getest op mensen

Door de ontwikkeling van vaccins sinds de 18e eeuw zijn infectieziekten als het pokkenvirus, hondsdolheid, en een wat recenter voorbeeld polio, tot staan gebracht.[1] Een vaccin stimuleert het afweersysteem om antistoffen aan te maken voor een specifiek...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...