23-07-2008

Diepe veneuze trombose: bloedverdunners misschien levensgevaarlijk

Artsen geven nog steeds standaard langere tijd bloedverdunners als coumarinederivaten aan mensen die diepe veneuze trombose (kunnen) hebben of een longembolie. Het kan zijn, dat ze daarmee het leven van de patiënt op het spel zetten.
Sinds 1992 is de aanbevolen behandeltijd voor antistollingsmiddelen, ofwel bloedverdunners, maximaal drie maanden. Toch schrijven de meeste artsen deze middelen met regelmaat voor zes maanden of langer voor. De patiënt heeft geen baat bij die voortzetting, maar loopt zelfs meer risico op overlijden, terugkeer van de ziekte of een bloeding, dan wanneer de therapie na de aanbevolen drie maanden zou worden gestopt.
Het effect van die behandelduur is nu ook gezien in een andere trial, waarbij de twee behandelperioden werden getest op 749 patiënten met diepe veneuze trombose of longembolie. Na een jaar waren er negentien overleden van diegenen die zes maanden behandeld waren, tegenover veertien in de groep die drie maanden was behandeld. Daar komt bij dat 35 patiënten een ernstige reactie op de behandeling vertoonden – meestal een grote bloeding – na zes maanden behandeling, terwijl er 31 een ernstige bijwerking hadden in de driemaandengroep. Het blijkt dus dat antistollingsmiddelen niet bepaald veilig zijn, zelfs niet wanneer ze maar kort gegeven worden11.
11BMJ, 2007; 334: 674-677, 714
 

Uit dezelfde categorie

Het laatste nieuws