Depressie behandelen met ketamine

Onderzoekers van de Universiteit van Groningen hebben nieuwe mogelijkheden verkend voor de behandeling van mensen die aan zware depressies lijden (behandelresistente depressie).[1] Tot op heden zijn er weinig tot geen behandelingen voor deze specifieke groep patiënten. In deze studie onderging een geselecteerde groep patiënten een offlabel-behandeling met esketamine. Dit verdovingsmiddel wordt nog niet zo lang gebruikt bij de behandeling van mensen met behandelresistente depressie.

De behandeling waarbij esketamine via de neus wordt toegediend is inmiddels geregistreerd bij het Europees agentschap voor medicijnen. Andere studies suggereren dat orale toediening van esketamine ook werkzaam kan zijn, maar deze manier is (nog) niet geregistreerd. Een behandeling met deze toedieningsvorm wordt daarom als off label bestempeld.

Mensen met een behandelresistente depressie zijn extra vatbaar voor de bijwerkingen van esketamine. Zowel de set (voorbereiding, verwachting en stemming van de patiënt) als de behandelingssetting (fysieke omgeving, ondersteuning tijdens de sessies, gebruik van muziek) hebben een grote invloed op de behandelingsresultaten. Onderzoek naar deze bijwerkingen is cruciaal voor goede behandelresultaten.

Zo hebben de onderzoekers een kwalitatief onderzoek gedaan naar de behandeling met esketamine, waarbij het medicijn oraal werd toegediend. Zeventien patiënten met een behandelresistente depressie werden geïnterviewd over hun ervaringen met de behandelingen. In de eerste zes weken volgden de patiënten twee keer per week een sessie in de kliniek, de daaropvolgende zes maanden konden de patiënten de behandeling thuis voortzetten.

Uit de resultaten van het onderzoek komt een belangrijk thema naar voren: het thema ‘controle loslaten’. Een belangrijke bijwerking van esketamine is dat de patiënt kan gaan hallucineren. Deze hallucinaties kunnen zo overweldigend zijn, dat patiënten zich ertegen verzetten in een poging de controle over zichzelf te bewaren. Dit kan een negatieve invloed hebben op de ervaringen van de patiënten en op de algehele behandelingsresultaten. Een goede voorbereiding en ondersteuning is dus belangrijk, zodat de patiënten zich kunnen overgeven aan eventuele hallucinaties.

Naar aanleiding van de bevindingen uit het onderzoek kunnen de kwaliteit van de set en de behandelingssetting van deze specifieke behandeling met esketamine verbeterd worden. Daarnaast kunnen de uitkomsten worden doorgetrokken naar andere behandelingen met ketamine.

Bron:

1 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2022.948115/full#B7

Uit dezelfde categorie

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Gedragsveranderingen voor hartpatiënten

Een multidisciplinair onderzoeksteam, verbonden aan de Radboud universiteit, heeft de effectiviteit van een nieuwe interventie onderzocht. [1] Deze interventie is gericht op het verminderen van het aantal ‘zit uren’ per dag van revaliderende hartpatiënten. Het...

Epigenetica en kinderobesitas

Wetenschappers verbonden aan de universiteit van Londen hebben een meta-analyse uitgevoerd, om de uitkomsten van epigenetisch onderzoek met elkaar te vergelijken. De wetenschappers onderzochten met name publicaties waarin de mogelijke oorzaken van kinderobesitas...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...