30-09-2018

De kracht van samenwerken en vooruitkijken

Een lang gekoesterde wens van patiënten/cliënten, opleiders, artsen, therapeuten en betrokken belangenorganisaties is in vervulling gegaan! Tijdens het Congres Integrale Zorg op 6 september zijn de handen ineengeslagen om integraal samen te werken in de gezondheidszorg.

Het thema was ‘De kracht van samenwerken en vooruitkijken’. Wanneer gezondheidsprofessionals elkaar beter weten te vinden en elkaar weten te versterken, is dat goed voor iedereen. Alleen in gezamenlijkheid kan er kracht ontstaan.

Interessant is de vraag hoe het komt dat samenwerking tussen regulier en complementair werkenden nog niet altijd vanzelfsprekend is. Tijdens het congres werd bevestigd dat er al goede stappen gezet zijn; en dit is nog maar het begin. Het congres bood een mooi podium om samenwerkingen aan te gaan, elkaar te leren kennen en geïnspireerd te worden aan de hand van allerhande thema’s.

SamenBeter

Michael Milo inspireerde het publiek aan de hand van het project SamenBeter, een mooi voorbeeld van een nieuwe manier van samenwerking. SamenBeter is een netwerk van pioniers en ambieert via een integrale transformatie-agenda de samenleving gezonder te maken. Op nationaal niveau, in wijkgerichte proeftuinen, via ICT en in samenwerking met kennisinstituten.

Hij schets dat er een transformatie nodig is van ziekte naar gezondheid en vitaliteit. We worden namelijk in toenemende mate geconfronteerd met chronische aandoeningen, hogere zorgkosten en tegelijkertijd worden veel hulpvragen niet of te laat bediend. En SamenBeter signaleert dat de zorg-ICT versnipperd is, veel drempels kent en gecentraliseerd is binnen organisaties.

Samen Beter vindt het als beweging belangrijk om aan de hand van proeftuinen nieuwe zorg te faciliteren door:

  • een goed ecosysteem te creëren
  • op een nieuwe manier samen te werken
  • ICT te ontwikkelen die transformatie mogelijk maakt
  • een andere manier van financiering in te zetten.

SamenBeter is geen nieuwe partij, maar wil bestaande partijen en initiatieven samen brengen, verbinden in een krachtige nieuwe landelijk opererende beweging. Een mooi voorbeeld van samenwerken en vooruit kijken.

Kijk voor meer informatie op:

samenbeter.org
nibig.nl

Uit dezelfde categorie

Webinar: Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie

De Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie (NVF) kondigt een Engelstalige webinar serie en een 3-daagse cursus fytotherapie aan. Op 16 mei is het eerste, gratis webinar in de serie. Het NVF maakt zich sterk voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van plantaardige...

Meten met twee maten; de kracht van de alternatieven

Alternatieve artsen/therapeuten wordt verweten dat wat ze doen  ‘niet bewezen’ is. Maar is dit terecht? Journalist Toine de Graaf vindt dat critici meten met twee maten. In zijn boek De kracht van de alternatieven schrijft hij: ‘Er is méér wetenschap-pelijk bewijs...

Meditatie vermindert pijnbeleving

Uit een nieuwe studie blijkt dat het beoefenen van mindfulness pijn met maar liefst 32 procent kan verminderen. En zelfs mensen die nog nooit eerder hebben gemediteerd, kunnen baat hebben bij deze techniek. De sleutel is om je niet te vereenzelvigen met de pijn, maar...

Het laatste nieuws

Genen en diabetische cardiomyopathie

Cardiologen verbonden aan de Universiteit van Wetenschap en Technologie in Wuhan (China) hebben de rol van het gen ZNF593-AS bij diabetische cardiomyopathie bekeken. De uitkomsten van het onderzoek suggereren het gen als behandelmogelijkheid. [1] Diabetische...

Nitraat en hart- en vaatziekten

Het idee dat nitraatrijkvoedsel het risico op het krijgen van kanker met zich meebrengt, overschaduwd de gezondheidsvoordelen van nitraat in je groenten en fruit. Dat is de conclusie uit het onderzoek van Australische wetenschappers verbonden aan het Instituut voor...

Wereldmilieudag 2023

Afgelopen maandag 5 juni vierden we Wereldmilieudag (World Environment Day): de dag dat de wereld stilstaat bij de urgente kwesties waarmee onze planeet wordt geconfronteerd. Dit jaar bestond Wereldmilieudag 50 jaar en lag de focus op oplossingen tegen plastic...