02-03-2023

De kracht van ademhaling

Canadese onderzoekers hebben de effectiviteit van ‘krachttraining’ voor de ademhaling (Inspiratore Spier Training) onderzocht. In de studie onderzochten ze welk effect een onderbreking – van vijf weken – van de ‘krachttraining’ op het Metabo reflex heeft.

Het Metabo reflex is een verdedigingsmechanisme aangestuurd door het centrale zenuwstel. De ademhalingsspieren oefenen een grote invloed uit op het Metabo reflex. De Metabo reflex reguleert de toevoer van zuurstof in ons lichaam. [1,2]
Sporters doen aan ademspiertraining om hun fysieke prestaties te verbeteren en de oefeningen kennen vele therapeutische toepassingen voor mensen met ademhalingsproblemen. Denk aan mensen met COPD, hartfalen en neuromusculaire ziekten. Verschillende studies hebben aangetoond dat lichaamsprestaties verminderen na het verrichten van zware lichamelijke belasting. Bij lichamelijke inspanning worden de ademhalingsspieren moe en hebben meer zuurstofrijk bloed nodig om in werking te blijven. Omdat de ademhalingsspieren vitale spieren voor het lichaam zijn, zorgt het Metabo reflex ervoor dat het zuurstofrijke bloed in de spieren wordt herverdeeld. Deze herverdeling van het bloed gaat ten koste van andere (minder vitale) spieren. Door het trainen van de ademhalingsspieren kan de werking van het Metabo reflex uitgesteld worden.[2]

Voor deze studie werden gezonde mensen geselecteerd voor een controlegroep en een experimentele groep. De controlegroep nam geen deel aan de ademhalingsspiertrainingen en de experimentele groep voerde ademhalingsspiertrainingen uit in combinatie met fysieke training van de scheenbeenspier. Door de scheenbeenspier te trainen, konden de onderzoekers de toe- of afname van de kracht in de ademhalingspieren vergelijken.[1] In een periode van tien weken werden drie metingen gedaan: vooraf aan de training, direct na de training van vijf weken en na een periode van vijf weken waarin geen training gevolgd werd.

De belangrijkste ontdekking van de onderzoekers was dat de uitgestelde werking van het Metabo reflex blijft bestaan, ook na vijf weken niet te hebben getraind. Ook de toegenomen kracht in zowel de ademhalingsspieren als de scheenbeenspieren bleef aanhouden. In vervolgstudies zullen langere perioden van een onderbroken van ademhalingsspiertraining bekeken worden, waarbij de spierkracht van ademhalingsspieren wordt verminderd om de gevolgen op het Metabo reflex in beeld te brengen.[1]

Bronnen:
1.The effect of inspiratory muscle training and detraining on the respiratory metaboreflex – Chan – Experimental Physiology – Wiley Online Library
2. *Physios-Over-het-nut-van-ademspiertraining-in-een-fysiotherapeutische-setting-2013-3.pdf (prelum.nl)

Uit dezelfde categorie

Obesitas door microplastics

Onderzoekers van de universiteit in New York bekeken in een literatuuroverzicht de effecten van plastic microdeeltjes op het menselijk lichaam. Ze constateerden dat er een mogelijk verband is tussen plastic microdeeltjes en de wereldwijde toename van obesitas. De...

Nationale Breindag en Rineke Dijkinga

Afgelopen 20 maart was het Nationale Breindag, uitgeroepen door Charlotte Labee en haar bedrijf Brain Balance. Voor editie 2023 maakte Labee zeven interviews met verschillende experts, om op deze manier aandacht te vragen voor het brein. Rineke Dijkinga is één van...

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Herbruikbare contactlezen verhogen risico ooginfectie

Herbruikbare contactlenzen dragen leidt tot een bijna vier keer zo hoog risico op een ernstige ooginfectie die zelfs blindheid kan veroorzaken. Het verhoogt het risico op Acanthamoeba Keratitis (AK), een bacteriële hoornvliesinfectie. Andere risicofactoren zijn 's...

Het laatste nieuws

Placebo-effect bij koffieverslaving

Wetenschappers van de universiteit van Sydney hebben het placebo-effect van cafeïnevrije koffie onderzocht. [1] Volgens de wetenschappers verdwijnen ontwenningsverschijnselen onder koffieverslaafden door de vervanging van koffie met de decafévariant. Ongeveer negentig...

Vezels tegen darmontsteking

Wetenschappers van het Instituut voor Biomedische Wetenschappen van de Georgia State Universiteit hebben verschillende soorten vezels onderzocht. [1] HIerbij stelden ze vast dat de psylliumvezel (een semi-oplosbare vezel) de darm van mensen met chronische...

Amandelen verbeteren darmgezondheid

Dagelijks een paar amandelen eten kan je darmgezondheid verbeteren. De noten stimuleren de productie van butyraat, een korteketenvetzuur dat bijdraagt aan gezonde darmmicroben en versterking van de darmwand, waardoor het risico op een lekkende darm afneemt. Butyraat...

Eiwitten veroorzaken Alzheimer

De theorie dat plaques in de hersenen de ziekte van Alzheimer veroorzaken, hebben een nieuwe klap opgelopen door de ontdekking dat het meer te maken heeft met een gebrek aan eiwit. Sinds de Duitse psychiater Alois Alzheimer de plaques – een opeenhoping van...

Obesitas door microplastics

Onderzoekers van de universiteit in New York bekeken in een literatuuroverzicht de effecten van plastic microdeeltjes op het menselijk lichaam. Ze constateerden dat er een mogelijk verband is tussen plastic microdeeltjes en de wereldwijde toename van obesitas. De...