02-03-2023

De kracht van ademhaling

Canadese onderzoekers hebben de effectiviteit van ‘krachttraining’ voor de ademhaling (Inspiratore Spier Training) onderzocht. In de studie onderzochten ze welk effect een onderbreking – van vijf weken – van de ‘krachttraining’ op het Metabo reflex heeft.

Het Metabo reflex is een verdedigingsmechanisme aangestuurd door het centrale zenuwstel. De ademhalingsspieren oefenen een grote invloed uit op het Metabo reflex. De Metabo reflex reguleert de toevoer van zuurstof in ons lichaam. [1,2]
Sporters doen aan ademspiertraining om hun fysieke prestaties te verbeteren en de oefeningen kennen vele therapeutische toepassingen voor mensen met ademhalingsproblemen. Denk aan mensen met COPD, hartfalen en neuromusculaire ziekten. Verschillende studies hebben aangetoond dat lichaamsprestaties verminderen na het verrichten van zware lichamelijke belasting. Bij lichamelijke inspanning worden de ademhalingsspieren moe en hebben meer zuurstofrijk bloed nodig om in werking te blijven. Omdat de ademhalingsspieren vitale spieren voor het lichaam zijn, zorgt het Metabo reflex ervoor dat het zuurstofrijke bloed in de spieren wordt herverdeeld. Deze herverdeling van het bloed gaat ten koste van andere (minder vitale) spieren. Door het trainen van de ademhalingsspieren kan de werking van het Metabo reflex uitgesteld worden.[2]

Voor deze studie werden gezonde mensen geselecteerd voor een controlegroep en een experimentele groep. De controlegroep nam geen deel aan de ademhalingsspiertrainingen en de experimentele groep voerde ademhalingsspiertrainingen uit in combinatie met fysieke training van de scheenbeenspier. Door de scheenbeenspier te trainen, konden de onderzoekers de toe- of afname van de kracht in de ademhalingspieren vergelijken.[1] In een periode van tien weken werden drie metingen gedaan: vooraf aan de training, direct na de training van vijf weken en na een periode van vijf weken waarin geen training gevolgd werd.

De belangrijkste ontdekking van de onderzoekers was dat de uitgestelde werking van het Metabo reflex blijft bestaan, ook na vijf weken niet te hebben getraind. Ook de toegenomen kracht in zowel de ademhalingsspieren als de scheenbeenspieren bleef aanhouden. In vervolgstudies zullen langere perioden van een onderbroken van ademhalingsspiertraining bekeken worden, waarbij de spierkracht van ademhalingsspieren wordt verminderd om de gevolgen op het Metabo reflex in beeld te brengen.[1]

Bronnen:
1.The effect of inspiratory muscle training and detraining on the respiratory metaboreflex – Chan – Experimental Physiology – Wiley Online Library
2. *Physios-Over-het-nut-van-ademspiertraining-in-een-fysiotherapeutische-setting-2013-3.pdf (prelum.nl)

Uit dezelfde categorie

Glyfosaat en metabool syndroom

Wetenschappers van de universiteit van Berkeley in California onderzochten de effecten van langdurige blootstelling aan glyfosaat en aminomethylfosfonzuur (het afbraakproduct van glyfosaat) tijdens de kindertijd. Ze bestudeerden met name kinderen met leverontstekingen en jongvolwassenen met het metabool syndroom.

Psychisch verzuim onder jongeren neemt toe

Steeds meer jonge werknemers ervaren burn-outklachten. Ook de ernst van de klachten kent een stijgende lijn. Bovendien nam het aandeel verzuim door werkgerelateerde psychische klachten het afgelopen jaar toe. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNO, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overgewicht beschermt je hart niet

De ‘obesitasparadox’, die suggereert dat mensen met overgewicht beter beschermd zijn tegen ernstige hartproblemen, is eindelijk opgelost. De paradox ontstaat doordat de BMI-score (Body Mass Index) die gewoonlijk wordt gebruikt om zwaarlijvigheid te beoordelen,...

Roken verhoogt kans op mentale stoornissen

Hoewel we tegenwoordig weten dat roken ongezond is, geeft onderzoek nog steeds nieuwe inzichten in de schade die het kan aanrichten. Zo blijkt uit een grote datastudie van Aarhus University dat roken de kans op mentale stoornissen, waaronder een depressie, aanzienlijk...

Het laatste nieuws

Boekentip week 39 ”Waarom doe ik zo?”

De boekentip van deze week. 'Waarom doe ik zo?' Auteur Robert Jackman leert je vanuit je authentieke volwassen zelf in de wereld te staan. Je ontdekt de bron van je triggers en temt ze voor eens en voor altijd. Waarom maak ik steeds dezelfde (foute) keuzes? Waarom...

Kruiden & kwaaltjes: Verkoudheid

Kwaaltjes, klachten en ziekten worden al sinds mensheugenis behandeld met geneeskrachtige kruiden en planten. Vanaf het ontstaan van de synthetische geneesmiddelenindustrie is dit niet meer vanzelfsprekend. Toch blijft die eeuwenoude kennis relevant voor de...

Vapen of roken?

Dat roken schadelijk is voor de gezondheid is inmiddels welbekend, maar is vapen een gezond alternatief? Vapepennen of e-sigaretten zijn elektronische apparaatjes die zogenaamde e-vloeistoffen verdampen. E-sigaretten zouden minder schadelijk zijn dan ‘gewone’...

Bedtijd heeft invloed op diabetes

De zogenoemde nachtbraker kan voortaan beter zijn bedtijd wat vervroegen. Onderzoekers van het Amerikaanse Brigham and Women’s Hospital in Boston ontdekten namelijk dat laat naar bed gaan en laat wakker worden het risico op diabetes type 2 met 19% verhoogt.1 Mensen...

Minder slikken: hulp bij medicatie afbouwen

Patiënten in de psychiatrie zouden na een crisis hun medicatie moeten afbouwen naar een minimale dosis, om mogelijke schadelijke gevolgen en bijwerkingen te verminderen.1 Psychiater Remke van Staveren vertelde het NRC dat artsen vaak wel weten hoe ze medicatie moeten...