11-07-2023

De effecten van middagdutjes

Een wetenschapper van de faculteit psychologie van de Universiteit van de Republiek in Uruguay heeft met Amerikaanse en Engelse wetenschappers de invloed van middagdutjes op de hersenen onderzocht. Daarbij vonden ze een verband tussen de genetische aanleg voor het doen van dagelijkse dutjes en een groter hersenvolume.1

Powernaps, siësta of gewoon een middagdutje komen over de hele wereld voor. Veel pasgeborenen, kinderen en oudere mensen slapen overdag voor een korte periode. Schoolgaande kinderen en volwassen van 26 tot 64 jaar doen dit minder vaak. Hoewel er al eerder studies zijn verricht naar het verband tussen middagdutjes en de gezondheid, blijft het onduidelijk of overdag slapen gunstige effecten heeft op de cognitie. Ook schadelijke effecten zijn nooit vastgesteld. De studies die in het verleden zijn verricht, bestonden voornamelijk uit het observeren van slaapgedrag en uit waarnemingen van de gezondheid van de hersenen.1

De wetenschappers hebben daarom een studie opgezet om middagdutjes en de genetische aanleg hiervoor in verband met cognitieve functies en het hersenvolume te onderzoeken. Hiervoor hebben ze genetisch materiaal verkregen van een half miljoen deelnemers van de UK-Biobank in Groot-Brittannië. Via vragenlijsten werd de deelnemers naar hun slaapgedrag gevraagd. Een genoomwijde studie (dat is een studie van genetisch materiaal naar de eigenschappen en samenhang van eiwitten, red.) van het genetisch materiaal van de hersenen en de resultaten van de vragenlijsten, maakten het vergelijken van verschillen in de hersenen mogelijk.1

De wetenschappers konden geen verband vinden tussen middagdutjes en een verslechtering of verbetering van de onderzochte cognitieve functies in de hersenen. Wel wekken de onderzoeksresultaten de indruk dat er een verband is tussen mensen met de genetische aanleg om overdag een dutje te doen en het hebben van een groter hersenvolume. Hoewel de studie heeft bijgedragen aan kennis over de invloed van middagdutjes op de gezondheid, moeten toekomstige studies zich richten op andere hersengebieden die mogelijk beïnvloed worden door middagdutjes.

Bronnen:

1 https://doi.org/10.1016/j.sleh.2023.05.002

 

Uit dezelfde categorie

Glyfosaat en metabool syndroom

Wetenschappers van de universiteit van Berkeley in California onderzochten de effecten van langdurige blootstelling aan glyfosaat en aminomethylfosfonzuur (het afbraakproduct van glyfosaat) tijdens de kindertijd. Ze bestudeerden met name kinderen met leverontstekingen en jongvolwassenen met het metabool syndroom.

Psychisch verzuim onder jongeren neemt toe

Steeds meer jonge werknemers ervaren burn-outklachten. Ook de ernst van de klachten kent een stijgende lijn. Bovendien nam het aandeel verzuim door werkgerelateerde psychische klachten het afgelopen jaar toe. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door TNO, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overgewicht beschermt je hart niet

De ‘obesitasparadox’, die suggereert dat mensen met overgewicht beter beschermd zijn tegen ernstige hartproblemen, is eindelijk opgelost. De paradox ontstaat doordat de BMI-score (Body Mass Index) die gewoonlijk wordt gebruikt om zwaarlijvigheid te beoordelen,...

Roken verhoogt kans op mentale stoornissen

Hoewel we tegenwoordig weten dat roken ongezond is, geeft onderzoek nog steeds nieuwe inzichten in de schade die het kan aanrichten. Zo blijkt uit een grote datastudie van Aarhus University dat roken de kans op mentale stoornissen, waaronder een depressie, aanzienlijk...

Het laatste nieuws

Boekentip week 39 ”Waarom doe ik zo?”

De boekentip van deze week. 'Waarom doe ik zo?' Auteur Robert Jackman leert je vanuit je authentieke volwassen zelf in de wereld te staan. Je ontdekt de bron van je triggers en temt ze voor eens en voor altijd. Waarom maak ik steeds dezelfde (foute) keuzes? Waarom...

Kruiden & kwaaltjes: Verkoudheid

Kwaaltjes, klachten en ziekten worden al sinds mensheugenis behandeld met geneeskrachtige kruiden en planten. Vanaf het ontstaan van de synthetische geneesmiddelenindustrie is dit niet meer vanzelfsprekend. Toch blijft die eeuwenoude kennis relevant voor de...

Vapen of roken? is vapen echt gezonder?

Dat roken schadelijk is voor de gezondheid is inmiddels welbekend, maar is vapen een gezond alternatief? Vapepennen of e-sigaretten zijn elektronische apparaatjes die zogenaamde e-vloeistoffen verdampen. E-sigaretten zouden minder schadelijk zijn dan ‘gewone’...

Bedtijd heeft invloed op diabetes

De zogenoemde nachtbraker kan voortaan beter zijn bedtijd wat vervroegen. Onderzoekers van het Amerikaanse Brigham and Women’s Hospital in Boston ontdekten namelijk dat laat naar bed gaan en laat wakker worden het risico op diabetes type 2 met 19% verhoogt.1 Mensen...

Minder slikken: hulp bij medicatie afbouwen

Patiënten in de psychiatrie zouden na een crisis hun medicatie moeten afbouwen naar een minimale dosis, om mogelijke schadelijke gevolgen en bijwerkingen te verminderen.1 Psychiater Remke van Staveren vertelde het NRC dat artsen vaak wel weten hoe ze medicatie moeten...