09-03-2023

Dag van het Gehoor

Afgelopen 3 maart 2023 was het de Dag van het Gehoor. Onderzoek wijst uit dat 13% van de Nederlanders boven de 40 jaar aan gehoorverlies lijdt, wat betekent dat zo’n 1.2 miljoen mensen slechthorend zijn. [1] Bovendien hebben ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland last van oorsuizen, ofwel tinnitus. [2] De klachten zijn bij tienduizenden van deze mensen zo erg dat ze psychosociale problemen veroorzaken.

 Slechthorendheid houdt het niet hard genoeg horen van geluiden in, waarbij geluiden ook vervormd gehoord kunnen worden, zoals doffer of scherper. [3] Slechthorenden ondervinden ook meer last van omgevingsgeluiden, waardoor geluiden van situaties met door elkaar pratende mensen moeilijk kunnen zijn – zoals vergaderingen en feestjes. Daarnaast is het voor een slechthorende moeilijker om de richting van geluiden te bepalen: hij of zij kan minder goed onderscheiden waar het geluid vandaan komt.

Mensen met tinnitus hebben daarentegen last van oorsuizen, en horen geluiden als piepen, ruisen of fluiten. Ze horen dit hoog, laag, hard, zacht, onafgebroken en/of bij vlagen. Behalve zijzelf, hoort niemand anders deze geluiden.

De oorzaak van tinnitus is doorgaans niet precies te achterhalen. Het kan een gevolg zijn van langdurige blootstelling aan hard geluid, zoals harde muziek op concerten. [4] Daarnaast kan het ontstaan door afwijkingen van het gehoororgaan, het kaakgewricht of de hersenen. Verstoringen in het somatosensorische systeem – in de nek en het hoofd – kunnen ook aanleiding geven. Tevens kan tinnitus als bijverschijnsel optreden van andere aandoeningen, of als bijwerking van bepaalde medicijnen. Ook stress kan een rol spelen.

Is er sprake van gehoorverlies, dan is een hoortoestel een manier om hiermee om te gaan. Deze zijn er in verschillende gradaties. De behandelmogelijkheden van tinnitus zijn daarentegen nog gelimiteerd. Een tinnitusmaskeerder zou kunnen helpen om klachten draaglijker te maken. Dit apparaat produceert ruis en kan daarmee de tinnitusgeluiden van minder betekenis laten zijn. [5]

Een gesprek voeren kan door het tegengeluid van de maskeerder lastiger zijn, en soms kan het de klachten verergeren. Ook kan er Tinnitus Retraining Therapy (TRT) worden aangeboden, een behandeling die bestaat uit counseling en geluidstherapie. In een recent Koreaans onderzoek werd het significante positieve effect van deze behandeling in 84 patiënten met tinnitus aangetoond. [6] Voor wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van supplementen in de behandeling van tinnitus, verwijzen wij graag naar het artikel van Ilse van Bladel op www.biok.center, hoewel er uit de beschreven studies (nog) geen overduidelijke antwoorden lijken te komen. [7]

Op 2 maart 2021 publiceerde World Health Organization (WHO) een waarschuwend artikel. [8] Dit artikel voorspelde dat in 2050 één op de vier mensen zal leven met een bepaalde mate van gehoorverlies. Het beschrijft dat in de meeste landen oor- en gehoorzorg nog steeds niet geïntegreerd is in de nationale gezondheidszorg. Daarnaast wijst onderzoek uit dat Nederlanders die te maken krijgen met gehoorverlies, gemiddeld zeven jaar na de eerste klachten wachten met het nemen van maatregelen. [9]

Daarbij laat 40 tot 50% zich helemaal niet behandelen. Om het belang van oor- en gehoorzorg te benadrukken en kennis over dit onderwerp te vergroten, organiseert de WHO elke 3 maart de Dag van het Gehoor (“World Hearing Day”). Op www.hoortest.nl kunt u gratis uw gehoor testen.

Bronnen:

1 https://www.stichtinghoormij.nl/items/nl-nl/nieuws/voor-iedereen/test-regelmatig-je-gehoor
2 https://www.kno.nl/patienten-informatie/oor/oorsuizen/
3 https://www.amphia.nl/folders/kno-gehoorverlies
4 https://www.biok.center/artikel/tinnitus-wat-als-het-nooit-meer-stil-wordt#.ZABdaF74p5s.linkedin
5 https://www.hoorwijzer.nl/faq/welke-hoortoestellen-bevatten-ook-een-tinnitusmaskeerder/
6 PMID: 36633890, DOI: 10.2196/38986
7 https://www.biok.center/artikel/tinnitus-wat-als-het-nooit-meer-stil-wordt#.ZABdaF74p5s.linkedin
8 https://www.who.int/news/item/02-03-2021-who-1-in-4-people-projected-to-have-hearing-problems-by-2050
9 https://www.ehima.com/wp-content/uploads/2022/06/EuroTrak_Netherlands_2022.pdf

Uit dezelfde categorie

Voedingsinterventie verlicht prikkelbare darm

Zweedse onderzoekers vergeleken drie behandelingen bij mensen met het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS): een dieet zonder ‘snelle koolhydraten’, een koolhydraatarm en eiwit- en vetrijk dieet, en een medicamenteuze behandeling.1 Klachten namen in alle drie de groepen af,...

Het laatste nieuws

Contact met natuur bevordert geluksgevoel

De Universiteit Twente gaat onderzoeken wat het effect op het welbevinden is als je dagelijks tijd in de natuur doorbrengt. Ze vraagt deelnemers aan het onderzoek om gedurende twee weken 10 keer een half uur in een natuur door te brengen. Doe je mee?1 Eigenlijk weten...

Avondsnacken en overlijden aan kanker en diabetes

Eten na 10 uur ’s avonds verhoogt het risico op overlijden aan kanker of diabetes. Dat concluderen Chinese onderzoekers op basis van de gegevens van 41.744 Amerikaanse deelnemers die ze negen jaar hebben gevolgd. Hoe wordt de relatie tussen avondsnacken en overlijden...

Zeegeluiden en ‘zeespray’ zijn heilzaam

Niet iedereen beseft het, maar er vindt wetenschappelijk onderzoek plaats naar de heilzame werking van zee en strand. Ook in Europa, onder meer onder de vlag van BlueHealth. Dit onderzoeksinitiatief werd opgestart in 2016 en kijkt vooral naar hoe waterrijke omgevingen...

Voedingsinterventie verlicht prikkelbare darm

Zweedse onderzoekers vergeleken drie behandelingen bij mensen met het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS): een dieet zonder ‘snelle koolhydraten’, een koolhydraatarm en eiwit- en vetrijk dieet, en een medicamenteuze behandeling.1 Klachten namen in alle drie de groepen af,...