09-03-2023

Dag van het Gehoor

Afgelopen 3 maart 2023 was het de Dag van het Gehoor. Onderzoek wijst uit dat 13% van de Nederlanders boven de 40 jaar aan gehoorverlies lijdt, wat betekent dat zo’n 1.2 miljoen mensen slechthorend zijn. [1] Bovendien hebben ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland last van oorsuizen, ofwel tinnitus. [2] De klachten zijn bij tienduizenden van deze mensen zo erg dat ze psychosociale problemen veroorzaken.

 Slechthorendheid houdt het niet hard genoeg horen van geluiden in, waarbij geluiden ook vervormd gehoord kunnen worden, zoals doffer of scherper. [3] Slechthorenden ondervinden ook meer last van omgevingsgeluiden, waardoor geluiden van situaties met door elkaar pratende mensen moeilijk kunnen zijn – zoals vergaderingen en feestjes. Daarnaast is het voor een slechthorende moeilijker om de richting van geluiden te bepalen: hij of zij kan minder goed onderscheiden waar het geluid vandaan komt.

Mensen met tinnitus hebben daarentegen last van oorsuizen, en horen geluiden als piepen, ruisen of fluiten. Ze horen dit hoog, laag, hard, zacht, onafgebroken en/of bij vlagen. Behalve zijzelf, hoort niemand anders deze geluiden.

De oorzaak van tinnitus is doorgaans niet precies te achterhalen. Het kan een gevolg zijn van langdurige blootstelling aan hard geluid, zoals harde muziek op concerten. [4] Daarnaast kan het ontstaan door afwijkingen van het gehoororgaan, het kaakgewricht of de hersenen. Verstoringen in het somatosensorische systeem – in de nek en het hoofd – kunnen ook aanleiding geven. Tevens kan tinnitus als bijverschijnsel optreden van andere aandoeningen, of als bijwerking van bepaalde medicijnen. Ook stress kan een rol spelen.

Is er sprake van gehoorverlies, dan is een hoortoestel een manier om hiermee om te gaan. Deze zijn er in verschillende gradaties. De behandelmogelijkheden van tinnitus zijn daarentegen nog gelimiteerd. Een tinnitusmaskeerder zou kunnen helpen om klachten draaglijker te maken. Dit apparaat produceert ruis en kan daarmee de tinnitusgeluiden van minder betekenis laten zijn. [5]

Een gesprek voeren kan door het tegengeluid van de maskeerder lastiger zijn, en soms kan het de klachten verergeren. Ook kan er Tinnitus Retraining Therapy (TRT) worden aangeboden, een behandeling die bestaat uit counseling en geluidstherapie. In een recent Koreaans onderzoek werd het significante positieve effect van deze behandeling in 84 patiënten met tinnitus aangetoond. [6] Voor wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van supplementen in de behandeling van tinnitus, verwijzen wij graag naar het artikel van Ilse van Bladel op www.biok.center, hoewel er uit de beschreven studies (nog) geen overduidelijke antwoorden lijken te komen. [7]

Op 2 maart 2021 publiceerde World Health Organization (WHO) een waarschuwend artikel. [8] Dit artikel voorspelde dat in 2050 één op de vier mensen zal leven met een bepaalde mate van gehoorverlies. Het beschrijft dat in de meeste landen oor- en gehoorzorg nog steeds niet geïntegreerd is in de nationale gezondheidszorg. Daarnaast wijst onderzoek uit dat Nederlanders die te maken krijgen met gehoorverlies, gemiddeld zeven jaar na de eerste klachten wachten met het nemen van maatregelen. [9]

Daarbij laat 40 tot 50% zich helemaal niet behandelen. Om het belang van oor- en gehoorzorg te benadrukken en kennis over dit onderwerp te vergroten, organiseert de WHO elke 3 maart de Dag van het Gehoor (“World Hearing Day”). Op www.hoortest.nl kunt u gratis uw gehoor testen.

Bronnen:

1 https://www.stichtinghoormij.nl/items/nl-nl/nieuws/voor-iedereen/test-regelmatig-je-gehoor
2 https://www.kno.nl/patienten-informatie/oor/oorsuizen/
3 https://www.amphia.nl/folders/kno-gehoorverlies
4 https://www.biok.center/artikel/tinnitus-wat-als-het-nooit-meer-stil-wordt#.ZABdaF74p5s.linkedin
5 https://www.hoorwijzer.nl/faq/welke-hoortoestellen-bevatten-ook-een-tinnitusmaskeerder/
6 PMID: 36633890, DOI: 10.2196/38986
7 https://www.biok.center/artikel/tinnitus-wat-als-het-nooit-meer-stil-wordt#.ZABdaF74p5s.linkedin
8 https://www.who.int/news/item/02-03-2021-who-1-in-4-people-projected-to-have-hearing-problems-by-2050
9 https://www.ehima.com/wp-content/uploads/2022/06/EuroTrak_Netherlands_2022.pdf

Uit dezelfde categorie

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Herbruikbare contactlezen verhogen risico ooginfectie

Herbruikbare contactlenzen dragen leidt tot een bijna vier keer zo hoog risico op een ernstige ooginfectie die zelfs blindheid kan veroorzaken. Het verhoogt het risico op Acanthamoeba Keratitis (AK), een bacteriële hoornvliesinfectie. Andere risicofactoren zijn 's...

Goede nachtrust zorgt dat je niet aankomt

Wil je afvallen? Respecteer dan je natuurlijke biologische klok, dat betekent slapen als het nacht is en wakker worden als het licht is. Want als je die natuurlijke cyclus overhoopgooit, vliegen de kilo’s eraan. Dat is de natuurlijke beschermingsreactie van het...

De kracht van ademhaling

Canadese onderzoekers hebben de effectiviteit van ‘krachttraining’ voor de ademhaling (Inspiratore Spier Training) onderzocht. In de studie onderzochten ze welk effect een onderbreking – van vijf weken – van de ‘krachttraining’ op het Metabo reflex heeft. Het Metabo...

Het laatste nieuws

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en...

Nieuwe behandeling ziekte van Crohn

Onderzoekers van het Radboud Universiteit Medisch Centrum (RUMC) in Nijmegen hebben de effectiviteit van een nieuwe interventie voor mensen met de ziekte van Crohn onderzocht. [1] . Het onderzoek is in zes academische en veertien algemene ziekenhuizen uitgevoerd. De...

Bestrijdingsmiddelen in ons lichaam

Robin Braamhaar luisterde naar de podcast ‘Red de lente’ van journalist Dirk de Bekker [1] en bleef achter met een heleboel vragen. Onderzoeker en landbouwkundige ir. Jelmer Buijs vertelde daar dat hij laboratoriumonderzoek had gedaan naar bestrijdingsmiddelen in...

Meniscusoperatie zinvol?

Onderzoekers verbonden aan de Radboud Universiteit hebben de effectiviteit van knieoperaties onderzocht. [1] Het ging hierbij om een specifieke behandeling, ook wel Artroscopische Partiële Meniscectomie (APM) genoemd. Veel mensen met een versleten meniscus kiezen voor...

Lichaamsbeweging om hersenen gezond te houden

Elke vorm van lichaamsbeweging, al is het maar de trap oplopen, heeft een positieve in-vloed op de hersenen. Beweging van welke aard dan ook is goed voor hersengebieden die als commandocentra voor het geheugen worden beschouwd, met name de hippocampus. Dit is vooral...