23-03-2023

Dag van de Mondverzorging

Op maandag 20 maart was het de Dag van de Mondverzorging. Volgens de World Health Organization (WHO) hebben wereldwijd bijna 3.5 miljard mensen last van een mondziekte. [1] Ondanks dat het heel belangrijk is, is het vaak een verwaarloosd aspect van gezondheid en welzijn. Aandoeningen aan de mond kunnen zorgen voor pijn, ongemak, misvorming en soms zelfs sterfte. Toch zijn ze grotendeels te voorkomen.

Mondproblemen zijn de meest voorkomende gezondheidsproblemen. [2] Tandbederf en ontstekingen van tandvlees en kaakbot komen meer voor dan hart- en vaatziekten, suikerziekte, mentale aandoeningen, chronische luchtwegaandoeningen en bepaalde kankersoorten. 20% van de mensen boven 15 jaar krijgt te maken met een ernstige kaakbot- of tandvleesontsteking. Een slechte mondgezondheid wordt daarnaast in verband gebracht met een verhoogd risico op reuma, longontstekingen, nierinsufficiëntie en verschillende hersenaandoeningen. [3]

Onderzoekers van de Universiteit van Plymouth bestudeerden de dossiers van 87 patiënten die met hersenabcessen in het ziekenhuis waren opgenomen. [4] Een hersenabces is een opeenhoping van etter in de hersenen die wordt veroorzaakt door bacteriën of schimmels. [5] Het abces drukt op het hersenweefsel en kan verschillende symptomen veroorzaken, zoals spraakmoeilijkheden, epilepsieaanvallen, halfzijdige verlamming en bijziendheid. De resultaten van het onderzoek toonden bij 52 patiënten geen duidelijke oorzaak van het hersenabces. De patiënten hadden echter allen een slechte mondgezondheid en drie keer zoveel kans op orale bacteriën. De bacterie die werd aangetroffen bij de patiënten wordt meestal gevonden in tandabcessen, en kan leiden tot infecties in de hersenen, de longen en de lever. De onderzoekers benadrukken daarom het belang van het beoordelen van de mondholte als bacteriële bron bij patiënten met een hersenabces en pleiten ervoor om de algehele mondgezondheid te verbeteren.

Een recent Duits onderzoek bekeek in twee onlinestudies de relaties tussen mondgezondheid en mentale gezondheid. [6] Beide onderzoeksgroepen bestonden uit deelnemers tussen 18 en 65 jaar die geen geschiedenis van mentale stoornissen hadden. De eerste studie bestond uit 133 vrouwen, de tweede uit 29 mannen en vrouwen. Mondgezondheid werd onder andere omschreven als fysieke pijn aan het gebit, functionele beperkingen, psychologisch ongemak, tandgevoeligheid en ontspanningsmoeilijkheden door mondgezondheidsklachten. De studie liet zien dat de aanwezigheid van mondgezondheidsklachten het risico op depressie en eetstoornissen kan voorspellen. Bovendien constateerde men een relatie tussen mondproblemen en lichaamsontevredenheid, angst en stress.

Voorkomen is beter dan genezen. De WHO wil daarom de mondgezondheid binnen het gezin, op scholen en op het werk bevorderen. Een goede dagelijkse mondhygiëne, ‘mondvriendelijke’ voeding (o.a. weinig suiker en veel water) en één of twee keer per jaar een tandartsbezoek kunnen problemen voorkomen.

Bronnen:
1 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/oral-health
2 https://gezondemond.be/iedereen/dag-van-de-mondgezondheid/
3 https://demondnietvergeten.nl/kwetsbare-mond/
4 PMID: 36402257, DOI: 10.1016/j.jdent.2022.104366
5 https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/hersenabces
6 PMID: 36643793, DOI: 10.1007/s12144-022-04121-8

Uit dezelfde categorie

Het laatste nieuws